Ryby z Drnového potoka v Klatovech obsahují vysoké koncentrace dávno nepoužívaných pesticidů

18.7.2006 - KLATOVY | Tiskové zprávy
Ryby v Drnovém potoce pod bývalým skladem pesticidů v Klatovech - Lubech obsahují vysoké koncentrace reziduí nebezpečných látek, které se v tomto skladu připravovaly a skladovaly. Posudek (1), který si nechala Arnika zpracovat však zatím jednoznačně nepotvrdil, že sklad je zdrojem toxických látek zjištěných v rybách. "K tomu jsou potřebné další průzkumy, které hodláme zadat. Přesto považujeme vysoké koncentrace lindanu , hexachlorbenzenu a některých metabolitů DDT zjištěné v rybách za dostatečný popud pro Městský úřad Klatovy, Krajský úřad Plzeňského kraje a Ministerstvo životního prostředí ČR, aby se případem Klatov - Lubů začaly zabývat vážněji než dosud," řekl ke dnes zveřejněným výsledkům rozborů ryb (2) RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí projektu Budoucnost bez jedů ze sdružení Arnika.

Analýzy šesti ryb chycených v tomto roce v Drnovém potoce na obsah pesticidůzpracovala akreditovaná laboratoř Axys Varilab. Úplný závěr posudku Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, zpracovaného na základě jejích rozborů zní: "Analýzou ryb odlovených v Drnovém potoce v obci Klatovy – Luby byla prokázána zvýšená kontaminace vodního prostředí některými organochlorovými polutanty (lindan, p,p-DDE, HCB, p,p-DDD). Zvýšené koncentrace sledovaných polutantů mohou potenciálně souviset s kontaminací bývalého skladu pesticidů v obci Klatovy – Luby, ovšem zdroj kontaminace vodního prostředí není možné na základě dosud provedených analýz jednoznačně identifikovat. Z hlediska jednoznačné identifikace zdroje kontaminace Drnového potoka cizorodými látkami doporučujeme rozšířit dosud provedená sledování." Arnika posudek již předala zástupcům Českého rybářského svazu v Klatovech a také starostovi Klatov.

Václav Rychtařík, jehož rodina získala hospodářské budovy v Lubech v rámci restituce od státu zpět, ovšem kontaminované, nemá z nových výsledků radost. "Doufám však, že pomohou rozetnout začarovaný kruh kolem vyčištění staré ekologické zátěže, kterou moje rodina nezpůsobila, ale musí se jí zabývat již přes deset let. Navíc v tomto prostředí po celou dobu žijeme a není to pro nás zrovna příjemný pocit. V poslední době je více cítit chemický zápach i na zahradě mimo objekt bývalého skladu. Po této analýze je snad jasnější, že nemusí jít jen o naše zdraví," řekl dnes Václav Rychtařík.

Arnika doufá, že státní instituce udělají vše pro to, aby byl sklad zamořený pesticidy co nejdříve dekontaminován. K jeho kontaminaci došlo v padesátých až devadesátých letech minulého století, kdy budovy používaly státní podniky připravující zde pesticidy k ošetření zemědělských kultur na Klatovsku. Starý sklad pesticidů je na seznamu prioritních ekologických zátěží Plzeňského kraje, ale dosavadní přístup státní správy a samosprávy k jeho vyčištění tomu neodpovídá. Arnika připravuje podnět k řešení situace vodoprávnímu úřadu.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu