Rychtaříkovi žádají o pomoc Evropskou unii

11.11.2003 - KLATOVY | Novinky
Město Klatovy se rozhodlo, že manželům Rychtaříkovým pomůže u Evropské unie shánět peníze na dekontaminaci statku v Lubech od toxických látek (1). Je to zřejmě jediná možnost, jak vyřešit letitý problém. Zastupitelé Klatov rozhodli, že město sice na dekontaminaci nepřispěje, ale podpoří žádosti Václava Rychtaříka u strukturálních fondů EU a u státních fondů. Z těch by mělo být zaplaceno 85 % celkové částky. „Uhrazení zbylých 15% přislíbilo MŽP prostřednictvím Fondu národního majetku a Státního fondu životního prostředí. V tomto směru proběhne jednání ke konci listopadu letošního roku na MŽP za účasti zástupce MÚ Klatovy,“ uvedl Rychtařík.

Město Klatovy se rozhodlo, že manželům Rychtaříkovým pomůže u Evropské unie shánět peníze na dekontaminaci statku v Lubech od toxických látek. Je to zřejmě jediná možnost, jak vyřešit letitý problém. Zastupitelé Klatov rozhodli, že město sice na dekontaminaci nepřispěje, ale podpoří žádosti Václava Rychtaříka u strukturálních fondů EU a u státních fondů. Z těch by mělo být zaplaceno 85 % celkové částky. „Uhrazení zbylých 15% přislíbilo MŽP prostřednictvím Fondu národního majetku a Státního fondu životního prostředí. V tomto směru proběhne jednání ke konci listopadu letošního roku na MŽP za účasti zástupce MÚ Klatovy,“ uvedl Rychtařík.

Zatím není jasné, kolik bude dekontaminace skutečně stát. Hovoří se zhruba o částce 30 miliónů. Vše bude jasné až po zpracování projektů, jejichž financování je nutné pokrýt z českých zdrojů. „Jsme rádi, že zastupitelé vyslyšeli naše prosby a reagovali pozitivně na výzvu Arniky, že je třeba panu Rychtaříkovi pomoci. Už proto, že původcem znečištění je bývalý vlastník objektu,“ uvedl vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.

V sousedství obytného domu rodiny Rychtaříkových se začaly skladovat a připravovat pesticidy před 40 lety. Zamoření skladu zavinil někdejší státní Agrochemický podnik, jehož nástupnickou organizací je nynější Proagro, a. s. Tato firma ani stát se dosud ke škodě způsobené Rychtaříkovým nehlásí. Rychtaříkovi už vyzkoušeli doslova všechny cesty. Neuspěli u soudu, u prezidenta ani u ombudsmana. Všichni v jejich případu našli formální chyby, ale k věcnému řešení problému se zatím žádná instituce neodhodlala.

Měření z léta tohoto roku prokázala, že celý areál manželů Rychtaříkových je zamořený toxickými látkami, především pak pesticidy DDT, MCPA či lindanem. Toxické látky byly objeveny také ve vodě a ve vejcích slepic, které Rychtaříkovi chovají na dvoře. Podle RNDr. Jindřicha Petrlíka je situace v Klatovech-Lubech velmi vážná a zastupitelstvo by se mělo zabývat i otázkou možné kontaminace dalších částí města, nejen zmíněného objektu.

Banner-stika

Sledujte nás: