uvodni-sajga
 

Pomozte nám zachránit domov sajgy tatarské!

Sajga tatarská je kriticky ohrožená antilopa. Úředníci a těžaři přesto chtějí v jednom z důležitých míst, kde žije, v přírodní rezervaci Usťjurt v západním Kazachstánu, povolit dobývání zemního plynu. Pomozte nám, prosím, ochránit před zničením území s unikátní stepní přírodou, která je domovinou mnoha vzácných druhů živočichů, mezi něž patří i krásná antilopa sajga tatarská s nezaměnitelným velkým čenichem.

Co můžete udělat pro její záchranu?

Pomoci se záchranou sajgy můžete jednoduše. Podepište petici proti těžbě zemního plynu v oblasti Usťjurt a řekněte svým přátelům, ať se také přidají. Můžete také naše aktivity na záchranu sajgy finančně podpořit.

Podepište petici!

Nerovná výměna: ložisko plynu namísto světového dědictví?

 ANO: 
 Rozšíření rezervace Usťjurt a jejímu zápisu na seznam UNESCO!
  NE:
 Plánům na otevření ložiska plynu na hranici rezervace! 
   

Prezidentu Republiky Kazachstán, ministru energetiky, ministru zemědělství a dalším úřadům Kazachstánu i mezinárodním organizacím a institucím

Odborníci zvažují možnost zápisu nového objektu na území Kazachstánu na seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Jde o náhorní plošinu Usťjurt s jejími skalními výchozy, stepní přírodou, neobvyklými horami, ale i unikátními historickými památkami a archeologickými nalezišti, včetně unikátních podzemních mešit. Usťjurt obývá řada živočichů ohrožených vyhynutím, mezi nimi antilopy sajga tatarská a gazela perská. Nechceme, aby je postihl stejný osud jako geparda indického, který byl v této části světa před pár desítkami let vyhuben. Vážnou překážkou pro nominaci plošiny Usťjurt na seznam UNESCO jsou plány ropných společností na těžbu zemního plynu v nalezišti Chansu, které leží přímo v zimovištích antilop.

Unikátní příroda rezervace Usťjurt je křehkým ekosystémem, jehož narušení může mít fatální důsledky pro mnoho jedinečných druhů.  Největší tlaky vyvíjí zejména těžební společnosti, které mají zájem v regionu začít těžit zemní plyn.

Připojuji se tímto k petici a žádám, aby byla:
1/ rozšířena přírodní rezervace Usťjurt v souladu s návrhem odborníků z UNESCO,
2/ zastaven projekt na těžbu zemního plynu v nalezišti Chansu a upřednostněna jiná ložiska, která neohrožují divokou přírodu,
3/ podniknuty kroky k zápisu plošiny Usťjurt na seznam světového dědictví.

V Kazachstánu petici podepsalo již 516 lidí. Přidejte se k nim! (Přečtěte si kompletní znění petice.)
Podepsání petice prosím potvrďte kliknutím na potvrzující odkaz, který najdete ve Vaší e-mailové schránce.

Petici Zachraňme sajgu podepsalo 1372 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

saiga1
arnika Flag of Europe EcoMangystau eco-museum transition cinest dropt   nabu