Podél řeky Dněstr roste díky dobrovolníkům více než 400 nových vrb

1.5.2020 - BALABANESTI | Novinky
Sázení vrb v Baltatě
FOTO: Ilja Trombickij / Eco-TIRAS
V březnu a dubnu 2020 se moldavští ekologičtí aktivisté dvakrát vydali do obce Balabanesti, aby u řeky Dněstr, která tudy protéká, vysázeli vrby. Výsadba stromů podél vodních toků napomáhá obnovovat krajinu a vracet rovnováhu přírodě trpící extrémy počasí, a zároveň tak chránit místní komunity před dopady klimatických změn. Během těchto dvou akcí bylo 10 aktivisty (počet účastníků byl omezen situací způsobenou koronavirem) zasazeno více než 400 vrb a dalších 500 sazenic je připraveno na podzim.

➠ Fotogalerie ze sázení vrb ZDE

Moldavsko patří mezi země nejvíce ohrožené klimatickými změnami. Většina jeho populace (60 %) žije na venkově, který čím dál častěji trpí extrémními suchy i záplavami. Pro zlepšení této situace jsou klíčové moldavské řeky - na kvalitě jejich vody závisí kvalita života velké části obyvatelstva a jsou klíčové pro zemědělství. Jedním ze způsobů, jak řeky chránit, je právě výsadba stromů, které dokáží okolní krajinu ochránit před záplavami a zmírnit tak destruktivní klimatické extrémy. 

“Malé moldavské řeky obvykle nejsou pod ochranou zeleného pásu, takže kvůli klimatické změně a neudržitelnému územnímu řízení vážným způsobem trpí dezertifikací. Zvyšování lesního porostu je jediný způsob, jak se přizpůsobit změně klimatu a zabránit degradaci vodních zdrojů. Zalesňování země tudíž považujeme za jedinou možnost, jak vyřešit otázku zachování národního zemědělství a prosperity lidí,” vysvětluje spoluorganizátor akcí Ilja Trombickij, předseda moldavské sítě občanských hnutí na ochranu řek Eco-TIRAS.

Naše aktivity jsou financovány Ministerstvem zahraničních věcí České republiky z Programu transformační spolupráce TRANSITION.

logos

Banner-stika

Sledujte nás: