Seminář Ochrana evropsky významných lokalit

24.11.2011 - Švábky 2, Praha 8 | Akce
Seminář pořádá Arnika, program Ochrana přírody, společně s DAPHNE ČR – Institutem aplikované ekologie a občanským sdružením Ametyst  Přednáškový sál Ekowattu, Areál Štrasburk, Švábky 2, 180 00 Praha 8 Projekt podpořila nadace Open Society Fund Praha.

 

 

Program semináře:

 

Jednotlivé bloky se skládají z úvodních příspěvků a řízené diskuse.

9:30 – 10:10 Typy ochrany EVL
Předběžná, základní a smluvní ochrana, vyhlašování ZCHÚ. Současný stav a výhled.
Úvodní příspěvek: Ing. Michael Hošek (AOPK ČR)

10:10 – 11:40 Hodnocení vlivů
Hodnocení vlivů záměrů na soustavu Natura 2000 dle §45 písm. i. zák. 114/1992 Sb.
Úvodní příspěvky: Mgr. Eva Chvojková (o.s. Ametyst), Mgr. Ondřej Volf (o.s. Ametyst), Ing. Jana Vitnerová (Arnika)

11:40 – 12:40 Účast veřejnosti na rozhodování 
Proces EIA, správní řízení. 
Úvodní příspěvky: Stanislav Březina, Ph.D. (NP Krkonoše), JUDr. Ondřej Tošner


12:40 – 13:40 přestávka


13:40 – 15:00 Poškozování evropsky významných lokalit
Úvodní příspěvky: Ing. Petr Hesoun (o.s. Hamerský potok), Mgr. Lenka Vokasová (Daphne ČR)

15:00 – 16:00 Ochrana EVL na evropské úrovni
Úvodní příspěvky: Mgr. Lenka Vokasová (Daphne ČR), Ing. Vlastimil Karlík (Arnika)


Přihlašujte se, prosím, emailem na adresu : vlastimil.karlik@arnika.org. Stačí uvést jméno, příjmení a název organizace.

Účast na semináři je bezplatná.

Změny programu vyhrazeny.

 

open-society-fund-praha

 

 

 

Účast Arniky na této akci finančně podpořil Magistrát hl.m. Prahy 

 MHMP

Banner-stika

Sledujte nás: