Seminář Revitalizace a ekosystémové služby

6.11.2009 - PRAHA | Akce
Seminář přiblíží nejen ekonomické přínosy zdravého nivního ekosystému pro protipovodňovou ochranu, ochranu zdrojů a čištění vody či rybářství.

Sdružení Grüne Liga a Arnika a Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. si Vás dovolují pozvat
na seminář pod záštitou radního hl. m. Prahy pana Petra Štěpánka

Revitalizace a ekosystémové služby přírodě blízké nivy

v pátek 6. listopadu 2009 od 8:30 hodin
ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

 
Jste vodohospodář, pracujete v oblasti územního rozvoje, ochrany přírody či veřejné správy? 
Jste aktivní v občanském sdružení nebo Vás zkrátka zajímá,
jak mohou zdravé řeky pomáhat krajině, přírodě i lidem?

 
Zveme Vás na seminář, který přiblíží nejen ekonomické přínosy zdravého nivního ekosystému pro protipovodňovou ochranu, ochranu zdrojů a čištění vody či rybářství.

Těšit se můžete na tyto odborníky a jejich příspěvky:

Uwe Kleber-Lerchbaumer, Landesamt für Umwelt (Zemský úřad pro životní prostředí), Mnichov
Obnovení dynamiky štěrkonosných vodních toků v jižním Bavorsku; Protipovodňová ochrana
a rekreační význam v souladu s ochranou přírody

Stephan Wedding a Wolfgang Schilling, WWA - Vodohospodářský úřad Donauwörth, Bavorsko
Revitalizace řeky Wertach

Ludwig Tent, Krajský úřad Wandsbeck, Svobodné hanzovní město Hamburg
Obnova pstruhového potoka, příklad z Hamburku

Václav Hlaváč, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příklady revitalizací v kraji Vysočina

Tomáš Just, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Ekologicky orientovaná správa vodních toků

Jan Pokorný, ENKI o.p.s., Třeboň
Ekologické služby nivní krajiny

David Pithart, ENKI o.p.s., Třeboň
Ekonomický přínos revitalizovaných území se zřetelem na protipovodňovou ochranu

Organizační pokyny:

Kvůli zajištění materiálů, česko-německého tlumočení a občerstvení je nutné se na seminář předem přihlásit. Přihlášky zasílejte prosím e-mailem do 30. října 2009 na adresu lenka.lukackova@arnika.org, případně nás kontaktujte telefonicky: Jana Vitnerová, Arnika, tel.: 775 315 818 nebo Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., tel.224 828 257.

Poplatek za účast na semináři činí 100 Kč a je možné jej zaplatit na místě oproti platebnímu dokladu, nebo zaslat předem na účet o.s. Arnika: 215132166/0300, variabilní symbol 06112009. Uveďte, prosím, své jméno, aby se Vaše platba dala identifikovat.

Těšíme se na shledanou! 

Podrobnější program je k dispozici zde (dokument Adobe PDF)zde


 

Projekt „Nejlepší příklady v Německu a České republice“ je spolu-financován Spolkovým ministerstvem životního prostředí a Spolkovým úřadem pro životní prostředí prostřednictvím programu poradenské pomoci pro ochranu přírody ve státech střední a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Na přípravě semináře se podílel Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., za podpory Lesy ČR, a.s.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha