en ru

Senát odsouhlasil úmluvy o toxických látkách

9.5.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Senát Parlamentu České republiky dnes odsouhlasil ratifikaci třech důležitých dokumentů týkajících se ochrany životního prostředí. Především se jedná o Stockholmskou úmluvu o persistentních organických látkách. Pro bylo 54 senátorů z 63 přítomných. Dalšími schválenými dokumenty byly dva protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší – o perzistentních organických látkách a o těžkých kovech. (Perzistentní organické látky: toxické látky s dlouho dobou rozkladu)
Ratifikaci Stockholmské úmluvy požadovala petice Budoucnost bez jedů. Dodnes ji podepsalo 8.512 lidí z celé ČR. Mezi nimi figuruje přes 70 poslanců městských, obecních a krajských zastupitelstev. Mimo jiné například primátor Zlína, starosta Uherského Hradiště anebo náměstek pražského primátora a několik zástupců hejtmana z různých krajů. Ratifikace Stockholmské úmluvy bude mít praktický dopad na zlepšení životního prostředí v České republice. „Například spalovny budou donuceny změnit své dosavadní technologie a omezit produkci dioxinů vypuštěných do ovzduší. Ty spalovny, které nejvíce znečišťují životní prostředí, budou donuceny ukončit provoz. Ratifikace přinese také zpřísnění kontroly nad odpady obsahujícími polychlorované bifenyly. Zesílí se i dohled nad potenciálními úniky hexachlorbenzenu. Jmenované chemické látky patří mezi nejnebezpečnější škodliviny,“ uvedl vedoucí projektu Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika. Ten v této souvislosti připomněl nedávný únik hexachlorbenzenu, který vytékal 30. dubna 2002 ze sudů na dálnici D8 u Mělníka. Únik nastal, když byla nebezpečná chemikálie převážena k likvidaci nejspíše do spalovny nebezpečných odpadů. Petrlík podotýká, že spálením hexachlorbenzenu vznikají opět neméně nebezpečné dioxiny. „Z tohoto bludného kruhu však existuje cesta. Je to chemický rozklad těchto nebezpečných látek na méně nebezpečné sloučeniny v uzavřených cyklech. Demonstračně by měla být vyzkoušena v sousedním Slovensku právě v rámci projektů souvisejících s naplňováním Stockholmské úmluvy institucí OSN – UNIDO,“ dodal Petrlík. Dioxiny jsou stejně jako PCB či hexachlorbenzen nebezpečné již ve stopových koncentracích. Způsobují poškození imunitního a hormonálního systému, některé z těchto látek jsou rakovinotvorné. Člověk jich většinu přijme potravinami, do nichž se z 80 % dostávají z ovzduší. Vznikají například jako nechtěný vedlejší produkt v chemických procesech, kde se používá chlór nebo spalováním chlorovaných látek (při spalování odpadů nebo v hutnictví). Polychlorované bifenyly stále ještě obsahují transformátory a kondenzátory rozeseté po České republice. V ČR se v roce 1995 předpokládalo, že je až 50.000 tun odpadů obsahujících PCB. Dioxiny ve velké míře produkuje například spalovna komunálních odpadů v Liberci. S koncentracemi polychlorovaných bifenylů v životním prostředí mají pro změnu problémy v Ostravě.
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu