Shopping centrum Bořislavka

Praha 6 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Na Praze 6 u nové stanice metra Bořislavka má vyrůst několik obřích prosklených krystalů, ve kterých bude několik desítek tisíc metrů čtverečních obchodů i kanceláří. Ačkoli se oproti původnímu projektu ze začátku tisíciletí změnil půdorys stavby a její hmota má být méně kompaktní a podle plánů investora má umožnit průchod územím, pořád kolem stavby existuje spousta sporů a nejasností. 

Začátek v devadesátkách, pokračování dodnes

Brzy po revoluci, v roce 1991, projevili investoři zájem postavit i na Praze 6 nové obchody. Jedním z řady míst, které jim padly do oka, bylo okolí ulice Evropská. Pozemek získal první z mnoha developerů. V roce 1993 bylo vydáno územní rozhodnutí pro „Centrum pro obchod, administrativu a bydlení The European Gate – Bořislavka“.[1] V roce 2000 dokonce původní investor koupil pozemky od města. Projekt však nerealizoval. 

Projekt pravidelně ožíval a opět usínal až do roku 2006, kdy se veřejnost seznámila s nápadem na výstavbu monolitického obra s názvem Shopping and Office Centrum. Kvůli výrazné změně projektu muselo proběhnout posouzení vlivů. Ze závěru zjišťovacího řízení z dubna 2007 vyplývá, že objekt měl mít zastavěnou plochu nadzemní části téměř 7500 m2 na 5 nadzemních podlažích a v té podzemní dokonce 9 500 m2 (až v 6 podzemních podlažích – v těch nejspodnějších mělo být skoro 800 parkovacích míst).

Z vyjádření odboru územního plánování vyplývá, že projekt nebyl v souladu s územním plánem a jeho rozsah bylo možné naplnit jen úpravou územního plánu, která by umožnila vystavět mnohem větší stavbu.  Původně, ještě v devadesátých letech, byly regulativy stanoveny na míru využití území „H“. V roce 1993, kdy bylo pro stavbu na pozemku u Evropské vydáno první územní rozhodnutí, byla směrná část plánu zrušena (úprava č. U 0009/2000), aby bylo územní rozhodnutí s plánem v souladu. V průběhu let došlo k několika změnám územního rozhodnutí, poslední bylo pro kapacitu záměru 17 800 m2. Stavba z roku 2006 však měla spolykat dvojnásobek plochy.  Projekt nesplňoval ani požadavky na koeficient zeleně, dokonce nebyl doložen dendrologický průzkum. Aby projekt obstál, bylo pro splnění míry využití území využito zápočtu pozemku ve vlastnictví hl. m. Prahy, kdy pro výpočet plochy byla započítána celková rozloha funkční plochy nejen pozemky vlastníka stavby.[2]

Projekt ale neměl problémy jen s územním plánem, v závěru zjišťovacího řízení se např. můžeme dočíst, že z dopravního hlediska by tehdejší projekt znamenal značné zatížení území, které už tehdy, konkrétně křižovatka ulic Evropská, Liberijská, Horoměřická, bylo na hranici své kapacity. Přes tyto problémy neměl být podle magistrátu projekt v procesu EIA posuzován.

Znovu a jinak

Projekt společnosti ECE Projektmanagement Praha s.r.o z roku 2006 nakonec také nebyl realizován, ačkoli i on získal stavební povolení a ještě v roce 2012 byla povolena změna stavby před dokončením s prodloužením do roku 2015. Formálně výstavbě nic nebránilo. Navíc ve stejném roce, 2012, Rada Městské části Praha 6 schválila usnesením č. 1089/2012 Memorandum o podpoře realizace multifunkčního centra Bořislavka.

Developer KKCG se však rozhodl jinak a na jaře 2014 oznámil novou podobu záměru,[3] která vychází z mezinárodního workshopu.[4] Znovu byla zahájena EIA, ale závěr zjišťovacího řízení z října 2014 byl stejný jako dříve – projekt se nebude posuzovat. Z oficiální dokumentace se můžeme dočíst, že nově měla být stavba rozdělena na čtyři budovy            s až sedmi podlažími a ustoupenými nástavbami na střechách. Ve většině podlaží měly být kanceláře (ačkoli v Praze je kanceláří dlouhodobě nadbytek a nové nejsou zapotřebí[5]). Kromě administrativy do nového centra měli zamířit obchodníci i kavárníci. Hrubá podlažní plocha nadzemní části měla být o rozloze téměř 30 000 m2 a ta podzemní 50 000 m2. Navrhované objekty mají být až 32, 5 m vysoké.

Bez zajímavosti jistě není, že Krajská hygienická stanice nejprve s předloženým záměrem nesouhlasila. Investor však předložil další dokumenty a hygienici o pár měsíců později otočili – záměr už dle jejich posouzení problematický nebyl a mohli s ním souhlasit. K souladu záměru s územním plánem se již nikdo nevyjádřil, ale je patrné, že po provedené úpravě č. U 536/2007, která značně navýšila míru využití území (pro území bez stanoveného kódu míry využití území byla bez dalšího schválena nejvyšší zátěž – kód „I“), již bylo vše „v pořádku“.  Úprava sama o sobě byla přijata nezákonně  - v době, kdy byla schválena, byl už účinný nový stavební zákon a správně měla celá věc proběhnout v režimu změn územního plánu s účastí veřejnosti a nikoli pouze jediným razítkem magistrátní úřednice.

Modifikace úpravy a územního rozhodnutí

Objem hrubých podlažních ploch nadzemní části byl v září 2014 ještě navýšen prostřednictvím modifikace úpravy územního plánu U 536/2007 – nově na více než 41 000 m2, včetně podzemní části pak stavba může mít skoro 70 000m2 podlažních ploch. Navrhovaná podlažnost je nyní 8 nadzemních a 5 podzemních podlaží. Podle tvrzení městské části vše proběhlo bez jejího vyjádření (usnesení Rady MČ č. 563/2015 ze dne 22. 7. 2015). Městská část se vyjadřovala až v řízení o změně územního rozhodnutí v říjnu 2014. Jednou z lepších zpráv je alespoň to, že došlo k úbytku parkovacích stání z důvodu přímého napojení na novou stanici metra Bořislavka[6] (plánovaná parkovací kapacita je 580 stání).

V červenci 2014 Městská část na základě usnesení Rady městské části schválila uzavření "smlouvy o spolupráci" se společností BOŘISLAVKA OFFICE & SHOPPING CENTRE s.r.o., v souvislosti s výstavbou Shopping and Office centrum Bořislavka a úprav jeho okolí (viz usn. RMČ č. 3417/14). Touto smlouvou na sebe MČ převzala (za úplatu) závazky vyplývající z povinnosti dořešit otázky zprůjezdnění Kladenské ulice a organizaci MHD v tomto prostoru.

Proti rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 6 o změně územního rozhodnutí z dubna 2016 bylo podáno odvolání. Kauza tedy není v žádném případě skončená a není jasné, jak bude výstavba Bořislavky pokračovat. Mezi místními nepanuje shoda na tom, zda centrum chtějí či ne. To vyplynulo i z výzkumu, který nechala zpracovat sama Praha 6[7]. Proti výsledkům výzkumu se někteří obyvatelé postavili, neboť je z různých důvodů nepovažují za průkazné.[8] Kromě výzkumu o náladách obyvatel Prahy 6 vypovídá i petice proti Bořislavce, kterou podepsalo přes 1700 lidí[9]. Tehdejší náměstek primátorky, Matěj Stropnický k projektu řekl: "Není sporu o tom, že je pozemek určen pro stavění a že se na něm stavět bude. Projekt ve stávající podobě ale považuji za předimenzovaný [10].“ Proti stavbě vystupuje i zástupkyně starosty Prahy 6 Eva Smutná.[11].


[11] http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4146

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu