Skanska v Kbelích

Praha - Kbely | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Podle analýzy bytových projektů v Praze, kterou každoročně zpracovává Institut plánování a rozvoje,[1] vyplývá, že v roce 2015 bylo v Praze postaveno anebo se právě stavělo 123 projektů.  Oproti roku 2014 se počet bytových jednotek zvýšil z 11 126 na 13 761. Přitom developeři měli problém prodávat, ačkoli oproti létům, která máme ve zvyku označovat slovem „krize“, byly prodeje ještě horší. V roce 2014 se přitom (podle údajů investorů) prodalo asi 6000 nových bytů. Mezi nejsilnější developery patřila rozhodně Central Group, v závěsu za ní zůstával Ekospol a Skanska. Jeden z jejích projektů měl vyrůst v Kbelích.

Od obytného souboru k Nové Toužimské

Původní záměr byl smělý, ale ještě zapadal do běžných mezí. V roce 2010 Skanska oficiálně oznámila, že hodlá vybudovat větší obytný soubor, který musí projít alespoň zčásti procesem EIA. Jednalo se o kombinaci bydlení se supermarketem na jednom z pozemků na Praze 19 – Kbelích. Do souboru patřilo 15 domů se 4-5 podlažími. K nim měla patřit ještě jedna stavba složená ze tří částí: jednou s šesti a dvakrát dvanácti patry. Další dva domy měly mít také 4 a 5 pater. Celkem se v této změti staveb mělo nacházet 561 bytů, 751 parkovacích stání (588 v garážích a 198 na povrchu). Supermarket už byl jenom třešničkou na dortu. Celý areál měl být připojen na nově připravovanou komunikaci Nová Toužimská. Městská část Praha 19 tehdy neměla k záměru zásadní připomínky.

K tomuto záměru připojila Praha skromnou poznámku: Z hlediska urbanistické koncepce (vzhledem k okrajovému charakteru území) by město uvítalo snížit podlažnost u všech objektů, zejména u obou věžových objektů na šest nadzemních podlaží. Přes svůj rozsah nebyl obytný soubor Kbely, jak zněl původní název projektu, v procesu EIA posuzován.

Zkusme toho postavit víc

Z hlediska oné nenápadné věty ze závěru zjišťovacího řízení působí jistě zvláštně, že v lednu 2012 úřednice stavebního odboru magistrátu otiskla své razítko na úpravu územního plánu, která výrazně zvýšila koeficient podlažnosti. Zrodila se úprava U 840/2012. Skanska mohla začít realizovat rozsáhlejší zástavbu pozemku s parcelním číslem 1938/1.

Několik měsíců po schválení úpravy se v systému EIA objevilo nové oznámení. Tentokrát s novým názvem, ale týkající se stejné parcely. Nová Toužimská. Ani tentokrát na sebe závěr zjišťovacího řízení nenechal příliš dlouho čekat. V březnu 2013 se mohli obyvatelé dočíst, že ani nový investorský počin nemá být posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, ačkoli se značně rozrostl. Nyní se mělo stavět osm domů po šestnácti sekcích se šesti podlažími, dva objekty pro občanskou vybavenost a nově také školka. Celkem Skanska chtěla postavit přes 1000 bytů, k nim 1118 parkovacích míst, z toho 956 v garážích. Zastavěná plocha stoupla z 13 902 m2 na 29 980 m2. Hlavní město Praha suše konstatovalo, že záměr je díky úpravě U 840 v souladu s územním plánem.

Zajímavý soused

Přesto, že Nová Toužimská skrz EIA prošla, připomněla Praha, že kapacita zástavby je poměrně vysoká. Tím spíš, že v těsném sousedství měl vzniknout další obytný soubor. Ten umožnila jiná úprava územního plánu – U 956. Sousedem Nové Toužimské mělo být 14 rodinných domů o dvou podlažích a pět pětipodlažních bytových domů. V tomto obytném souboru mělo být 326 bytů, 431 míst pro auta. Celkový přírůstek obyvatel Kbel by po realizaci obou záměrů byl téměř 2500 lidí. V závěru druhého zjišťovacího řízení se o tomto faktu dočteme a zjistíme, že Praha doporučila dostatečnost občanského vybavení. Je zřejmé, že zejména školy a školky by vůbec nemusely stačit náporu nových dětí.

Soud nad oběma projekty

Je zajímavé, že do obou projektů zasáhl Městský soud v Praze. Ten v krátkém časovém rozpětí zrušil úpravy územního plánu, čímž značně omezil plány developerů. Oba rozsudky pražského soudu potvrdil i Nejvyšší správní soud.[1] Zrušení úprav samozřejmě neznamená konec této předimenzované zástavby. Úpravy mohou být znovu projednány zastupitelstvem hlavního města. Občané ale budou mít možnost se k nim vyjádřit a zastupitelé budou muset zdůvodnit, proč si myslí, že v Praze jsou další tisícovky bytů zapotřebí.

[1] http://www.iprpraha.cz/bydleni

[1] Pro úpravu č. U 956 pod rozsudkem sp. zn. 1 As 152/2014 ze dne 4. 3. 2015 a pro úpravu 840 rozsudkem sp. zn. 1 As 198/2014 ze dne 14. 1. 2015. 

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu