Škroupovo náměstí

1988: demonstrace za svobodu, 2007: demonstrace za záchranu náměstí

Měly tu být hromady aut, naštěstí zde zůstal park
Městská část:
Praha 3 – Žižkov
Místo: Škroupovo náměstí
Doba ohrožení: 2006 – 2008
Dnešní stav: park zachován, záměr výstavby garáží zastaven

Se záměrem vybudovat pod kruhovým náměstím s čerstvě upraveným parkem garáže pro více než dvě stě automobilů přišla radnice městské části v roce 2006. Škroupovo náměstí přitom leží uprostřed husté rezidenční zástavby činžovních domů a zajímavé je i historicky - v prosinci 1988 se tu konala první povolená demonstrace ke Dni lidských práv, na níž mezi jinými řečníky vystoupil Václav Havel.

Lidé, kterým se plán na stavbu garáží nelíbil, vytvořili dvě občanská sdružení - Žižkov 06 a Ochránci Kroupova náměstí - která měla také podporu místních opozičních zastupitelů za Stranu zelených. Společně vytvořili petici, kterou podepsalo na 1050 lidí. Součástí protestu byly také letáky a webové stránky, jež informovaly o projektu a možnostech, jak se zapojit do aktivit proti garážím. V den 19. výročí demonstrace za svobodné volby a lidská práva, 10. prosince 2007, se na náměstí uskutečnil happening. Jeho účastníci mohli shlédnout výstavu věnovanou jak památné demonstraci, tak projektu velkokapacitních garáží.

Radnice však dál záměr prosazovala. Vypracována byla studie pro zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), která přišla na 680 000 korun. Náklady na jedno parkovací místo v zamýšlených garážích se pohybovaly kolem jednoho milionu korun. Stavba garáží by navíc znehodnotila investice za několik milionů korun vložené do úprav parku. Naproti tomu místním obyvatelům by nové garáže nepřinesly žádné výhody – vzhledem k vysoké ceně by zřejmě začaly sloužit spíše firmám namísto obyvatel. Radnice se navíc pokusila podpořit svůj záměr změnou přilehlých komunikací z III. na II. třídu, která má vyšší limit pro znečištění emisemi a hlukem. Po zprovoznění podzemních garáží nemělo být možné parkovat na Škroupově náměstí. Obyvatelé, kteří by neměli peníze na parkování v garážích, by tak neměli kde zaparkovat.

V době protestů proti záměru si radnice nechala zpracovat studii, která zhodnotila záměr výstavby nových garáží v porovnání se zavedením parkovacích zón. Vyplynulo z ní, že v návaznosti na zavedení parkovacích zón se výrazně snížila obsazenost parkovacích míst. Vzhledem k finanční náročnosti projektu podzemních garáží a současně jeho zpochybněné efektivitě by bylo hazardem s veřejnými financemi v záměru pokračovat. Nároky na parkovací místa jsou v této lokalitě již dnes vyřešeny například i ve vnitroblocích. V Praze 3 navíc vzniká několik rozsáhlých bytových i komerčních komplexů. Při vyjednávání o výstavbě by radnice mohla developery zavázat k tomu, aby postavili parkovací místa i pro okolní rezidenty.

V srpnu 2008 se faktické argumenty i protesty občanů projevily i na rozhodnutí radnice. Rada městské části tehdy schválila odložení projektu. To sice může být jen dočasné, sdružení však věří, že pokud budou z přilehlých ulic opět silnice III. třídy, projekt zůstane odložen napořád. Příklad Škroupova náměstí a iniciativy místních obyvatel je jedním z mála pozitivních případů,  kdy lidé uchránili zelená místa ve svém okolí.

Rozhovor s Ondřejem Rutem, zastupitelem v Praze 3 a občanským aktivistou