en ru

Soutěž Společně za řekou

Společně za řekou

Nedávno ukončená soutěž Arniky připravená programem Ochrana přírody byla zaměřena na vodu a vodní ekosystémy. Soutěžící si měli ověřit a rozšířit znalosti o všech složkách vodních ekosystémů a objevit jejich provázanost a vzájemné vztahy mezi živými organismy a neživým prostředím. Za modelové území jsme zvolili říčku Rokytku, která protéká jak přírodním prostředím, tak i jako značně upravená řeka Prahou. Na jejím příkladu poznali rozdíly mezi přírodě blízkou řekou a upraveným korytem. Soutěžící si všímali i historické proměny území kolem řeky.

Pro koho?

Soutěž je připravena pro žáky druhých stupňů základních škol a studenty středních škol z blízkosti řeky Rokytky. Mohou se jí účastnit ale i členové přírodovědných kroužků, skauti a další zájemci ve věku od 11-18 let, kteří dají dohromady 5členný tým. Součástí týmu by měl být jako 6. účastník konzultant, který bude během soutěže soutěžnímu družstvu pomáhat.

Jak soutěž probíhala?

Soutěž byla rozdělena do 4 měsíčních etap. Zadání zašleme soutěžícím družstvům poštou, přístupné bude i na těchto stránkách. Vítěz byl slavnostně vyhlášen na konci roku 2010.

Co můžete vyhrát?

Hlavní cenou je 1denní výlet na zajímavé místo v Čechách spjaté s vodou, které vybereme po dohodě s vítězem. Úspěšné týmy obdrží také tematické publikace. Pro všechny zúčastněné je navíc připravena vycházka kolem Rokytky s odborným výkladem.

Popis jednotlivých etap

I. etapa
V této etapěi se studenti zaměří na jednoduchý monitoring úseku řeky Rokytky, který si sami vyberou. Úkolem bude zjistit, jak je řeka upravená, zda teče v přirozeném korytě či zda je koryto vybetonované a břehy zpevněné. Důležité je i zaznamenat, zda je v okolí daného úseku nějaká vegetace, tedy stromy a jaké tam rostou rostliny (tento úkol bude možné ještě zopakovat později). Všechna pozorování budou součástí nakreslené mapky.

II. etapa
Řeka odedávna přitahovala lidi, v její blízkosti vznikala sídla i první civilizace. V této etapě by studenti měli zjistit, jak se život v okolí Rokytky vyvíjel, jaké činnosti se zde lidé dříve věnovali i jak Rokytka dříve vypadala. Měli by se pokusit najít staré materiály, např. starší fotky a porovnat je s dnešním stavem (např. pomocí fotografií).

III. etapa
Tato etapa bude zaměřena pro mnohé na dosud nepoznaný svět vodních bezobratlých živočichů, tzv. bentosu. Na dně každé vodní plochy se skrývá řada živočichů, kteří ke svému životu potřebují vodu, a to v různé kvalitě. Fungují jako zdatní indikátoři kvality prostředí, podle jejich výskytu lze usuzovat na kvalitu vody, ale i celkového ekosystému. Úkolem bude jednoduchý „odlov“ a podle klíčů rozčlenění živočichů do skupin.

IV. etapa
Ochrana vod neznamená pouze zlepšení kvality vody, je to i ochrana vodního ekosystému jako takového. Z předchozích výsledků by studenti měli zjistit, jak řeka funguje, a na základě zjištěných výsledků navrhnout jednoduchá opatření pro zlepšení svého vybraného místa. Součástí etapy je i sepsání „závěrečné zprávy“ se všemi zjištěnými poznatky.

Soutěž Společně za řekou zná své vítěze!

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Hlavního města Prahy.

MHMP

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu