kourici_kominSpalovat odpady se zdá být na první pohled jako dobrý nápad. Ony jakoby zmizí, vypaří se a my máme dojem, že jsme se rozhodli dobře, když jsme se spálili. To platí ovšem do chvíle, než si uvědomíme, co vše spalované odpady obsahují a jaké látky mohly jejich spálením vzniknout a uniknout tak do ovzduší anebo zůstat v popeli. V případě, že jsme odpady spálili ve spalovně, cementárně nebo elektrárně, se tyto často nebezpečné látky mohou zachytit také v odpadech či odpadních vodách z čištění spalin.

Obecně z hlediska vlivů na zdraví a životní prostředí není spalování odpadů příliš dobrým nápadem, protože ony nezmizí. Spálením se přetvoří často na více nebezpečné látky než byly v původních odpadech. Ani s pomyslnou úsporou energetických zdrojů například v podobě ušetřeného uhlí to není tak slavné, jak by se mohlo na první pohled zdát. To platí jak pro naše domácí topeniště, tak pro daleko sofistikovanější stroje v podobě moderních spaloven odpadů.

Další informace

Pálení odpadů v domácích topeništích se věnují stránky projektu „Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům“ zařazeném pod tématem ovzduší. Spalovny odpadů jsou předmětem samostatných stránek v této sekci.

Banner-stika

Sledujte nás: