Spalováním elektrošrotu vznikají různé typy toxických dioxinů

5.1.2017 - PRAHA/UMEA | Články
Mnoho lidí určitě už zaslechlo o dioxinech, minimálně v souvislosti s otravou bývalého ukrajinského prezidenta Juščenka anebo se spalovnami odpadů, které jsou významným zdrojem těchto látek. Zjednodušené označení dioxiny se používá pro polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. V roce 200 však tým expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) označil za stejně toxické i bromované dioxiny, jak se zkráceně říká polybromovaným dibenzo-p-dioxinům a dibenzofuranům (PBDD/Fs). Na jejich tvorbu se zaměřil profesor Bogdan Dlugogorský z Murdochovy Univerzity v Austrálii.

Podle profesora Dlugogorského experimentální studie bromovaných dioxinů vedly k inventarizaci zdrojů emisí. Obzvláště rychle se bromované dioxiny tvoří při rozkladu bromovaných zpomalovačů hoření (BFR),“ prohlásil profesor Dlugogorský na 14. Konferenci „Vedlejší produkty spalování a jejich účinky na zdraví“, která se v roce 2016 konala na univerzitě v Umea ve Švédsku.

Neúplný rozklad BFR má za následek tvorbu bromovaných dioxinů zprostředkovanou prekurzorem, zatímco úplná destrukce BFR podporuje jejich tvorbu de novo syntézou. Spalování BFR s chemickým zdrojem chloru vede k tvorbě ještě složitějších směsných bromovaných a chlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (halogenované dioxiny). Každopádně spalováním elektroodpadu, především pak plastů vznikají bromované či směsné halogenované dioxiny.

Tvorba PBD/Fs v průmyslových procesech je hůře předvídatelná než tvorba chlorovaných dioxinů (PCDD/Fs), což naznačuje rozmanitější mechanismy tvorby. V obou homogenních a heterogenních cestách tvorby bromovaných dioxinů bylo prokázáno, že brom potřebný pro jejich vznik pochází převážně z organického bromu (tedy vázaného původně v organických sloučeninách). „Zdá se, že vysoké hladiny kovů v elektronickém odpadu mají významný katalytický účinek také při de novo tvorbě bromovaných dioxinů, stejně jako v případě chlorovaných dioxinů, které se tvoří výrazněji za přítomnosti kovových katalyzátorů, například mědi,“ doplnil profesor. O procesu tvorby ještě složitějších směsných halogenovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů z kontaminovaných paliv (například odpadu) je toho zatím známo velice málo a je zapotřebí provést více experimentálních studií, aby bylo možné zjistit a pochopit tvorbu těchto látek.

Článek vznikl s použitím zdroje: Weidemann, E., et al. (2016). "14th congress of combustion by-products and their health effects—origin, fate, and health effects of combustion-related air pollutants in the coming era of bio-based energy sources." Environmental Science and Pollution Research 23(8): 8141-8159.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu