en ru

Spalovna nebezpečných odpadů a další problémy v Pardubicích

Pardubický kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 14.9.2014
Pardubickem hýbe již minimálně od začátku roku 2008 plán společnosti AVE CZ postavit na místě staré, dnes uzavřené, spalovny nebezpečných odpadů v areálu Synthesie Semtín novou o kapacitě 20 tisíc tun spalovaných odpadů ročně. Spalovna by měla být v sousedství skladu nebezpečných odpadů (na obrázku), který již dnes AVE CZ provozuje. Stará spalovna byla dříve určena především k likvidaci čistírenských kalů. AVE CZ zde chce na jejím místě postavit největší spalovnu nebezpečných odpadů v České republice. Lidé v Pardubicích a okolí se právem obávají, že by se do ní vozily odpady z České republiky a, pokud by to zákony a úřady dovolily, i ze zahraničí.Tyto stránky se věnují především tomuto případu, ale nejen jemu.

V Pardubicích je také řada dalších míst spojených s kontaminací toxickými látkami či jejich úniky. Ať už jsou to dvě velké chemické továrny na okraji Pardubic Synthesia Semtín a Paramo Pardubice. To je jen hrubý výčet důvodů, proč v Pardubickém kraji je to právě krajské město, které je zřejmě také místem nejvíce ovlivněným nebezpečnými chemickými látkami. Přičtěme ještě staré ekologické zátěže v Synthesii včetně lagun s koktejlem perzistentních organických látek. Především tedy plánovanému projektu společnosti AVE CZ, ale i všem dalším jmenovaným problémům jsou věnovány stránky tohoto horkého místa.

Novinky

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně v Rybitví potvrzuje, že hlas občanů má váhu

01.02.2010 - PARDUBICE / PRAHA
Arnika vítá vydání nesouhlasného stanoviska k záměru firmy AVE CZ zprovoznit v Pardubicích spalovnu nebezpečných odpadů. S některými jeho částmi však není… více zde

Spalovna v Pardubicích: Arnika upozornila na možnou souvislost s miliardovou zakázkou

10.12.2009 - PARDUBICE
Arnika veřejném projednání EIA upozornila na možnou souvislost záměru firmy AVE CZ zprovoznit spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví s její účastí v tendru na… více zde

Záznam z veřejného projednání vlivu spalovny v Pardubicích na životní prostředí

09.12.2009 - PARDUBICE
V Pardubicích se odehrálo historicky největší veřejné projednání vlivů nějakého projektu na životní prostředí. Na hokejovém stadionu se sešlo pět tisíc lidí. více zde

Arnika: Likvidovat ve spalovně odpad ze starých zátěží není správným řešením

09.12.2009 - PARDUBICE/PRAHA
Arnika ve svých připomínkách nesouhlasí se záměrem zprovoznit spalovnu v Pardubicích. „Spalovna rozhodně není vhodným řešením pro likvidaci zemin… více zde

V Pardubicích bude veřejné projednání posudku a dokumentace na spalovnu v Rybitví

07.12.2009 - PARDUBICE
Aby se jednání o spalovně mohli zúčastnit všichni zájemci, zprostředkovalo město Pardubice prostor v ČEZ Aréně s kapacitou přes 10 000 osob. Samotné projednání… více zde

Modernizace spalovny v Rybitví nebude pro životní prostředí přínosem

10.11.2009 - PRAHA / PARDUBICE
Projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů bude dnes veřejně projednán v Pardubicích. Podle Arniky má předkládaný projekt stále ještě řadu zásadních… více zde

Spalovna v Rybitví má zpoždění, přiznala firma AVE CZ

14.12.2008 - PRAHA
Firma AVE CZ stále nezískala potřebné souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivů na životní prostředí pro plánované rozšíření a rekonstrukci spalovny v… více zde
Technologie Gas Phase Chemical Reduction (GPCR) slouží k likvidaci odpadů s POPs.

Seminář nabídl alternativy ke spalovnám odpadů

04.06.2008 - PARDUBICE
Alternativy ke spalování i skládkování odpadů byly hlavním tématem semináře „Nakládání s odpady a toxické látky v životním prostředí“, který se konal v… více zde

Společnost AVE CZ musí nechat přepracovat dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí

07.04.2008 - PARDUBICE
Ministerstvo životního prostředí ČR vrátilo společnosti AVE CZ dokumentaci o hodnocení vlivů chystané rekonstrukce spalovny v Rybitví na životní prostředí k… více zde

Odpor proti spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví zesílil

08.03.2008 - PARDUBICE
Odpor proti plánované obnově spalovny nebezpečných odpadů v areálu chemičky Synthesia Pardubice v poslední třetině února zesílil. Prosazuje ji však i nadále… více zde

Nové sdružení "Stop spalovně v Rybitví" chystá rozsáhlou petiční akci

23.02.2008 - PARDUBICE
V Pardubicích vzniklo nové občanské sdružení Stop spalovně v Rybitví, které chce sjednotit všechny odpůrce plánovaného obnovení spalovny nebezpečného odpadu v… více zde

Plánovaná spalovna v Pardubicích je příliš velká a zbytečná

22.02.2008 - PARDUBICE
Spalovna nebezpečných odpadů, kterou plánuje na místě starší v pardubické Synthesii vybudovat společnost AVE CZ, je podle sdružení Arnika příliš velká a hlavně… více zde

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

06.03.2003 - PRAHA
Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily… více zde

Seminář (2008)

Seminář věnovaný především tzv. perzistentním organickým látkám (POPs) ve spojitosti se spalováním odpadů, ale současně také alternativám ke spalovnám odpadů jako cestě, jak se vzniku těchto nebezpečných látek vyhnout, uspořádalo sdružení Arnika 2. června 2008 v Pardubicích. Zde najdete prezentace ze semináře, z nichž mnohé představují originální zdroje informací.

Podrobný program semináře:

Vlivy na životní prostředí

pdf Zdravotní rizika spalování odpadů  159,1 KB

Prezentace bude zaměřena na PCB, dioxiny, DDT, lindan a bromované zpomalovače hoření PBDE. Lektor: MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik.

pdf Vliv spaloven na životní prostředí  117,1 KB

Dopad spaloven na životní prostředí a na strategie k využití a omezení množství odpadů. Lektor: RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí Programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.


Alternativy

pdf Nespalovací technologie katalytické dehalogenace 144.6 KB

Alternativní metody ekologicky šetrné likvidace odpadů s obsahem POPs. Přednese: Ing. V. Pekárek, CSc., Ústav chem. analýz / Ing. T. Ocelka, Nár. refereční centrum POPs.

pdf Nespalovací technologie pro likvidaci odpadů ve zdravotnictví 208.1 KB

Bezpečné nakládání se zdravotnickými odpady Lektor: Čestmír Hrdinka, Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí.

pdf Využití nespalovacích technologií v ČR a Slovinsku 300.8 KB

Porovnání situace ve dvou zemích bude zároveň prezentací nové studie o zdravotnických odpadech. Lektorka: Saška Petrová, koordinátorka International POPs Elimination Network.

pdf Strategie Zero Waste – přecházení skládování a spalování 590.6 KB

Využívání odpadů jako surovin pro novou výrobu, recyklace a využití odpadů. Lektor: Milan Havel, Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika.


Stockholmská úmluva a spalování odpadů

pdf Naplňování Národního implementačního plánu 62.1 KB

Dodržení mezinárodních závazků ČR v oblasti POPs. Prezentace výsledků nové studie. Lektorka: Mgr. Alena Dodoková, Ústav pro ekopolitiku.

pdf Spalování odpadů a Stockholmská úmluva 162.0 KB

Dopad provozu spaloven na závazky vyplývající z mezinárodní úmluvy o omezování znečištění. Lektor: RNDr. Jindřich Petrlík, sdružení Arnika.


Naplnění Stockholmské úmluvy – workshop

Možnosti nevládních organizací a obcí při prosazování praktických opatření /pdf Případová studie: plánovaná stavba spalovny Rybitví na Pardubicku 54.9 KB/ Sestavení deklarace účastníků semináře. Blok moderuje Jindřich Petrlík / Případová studie: Jan Linhart, Sdružení proti spalovně v Rybitví.

Odkazy, neboli "Kam dál?"

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu