Spalovna nebezpečných odpadů u Pardubic

Pardubický kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 6.5.2020
Osud staré, dnes uzavřené spalovny nebezpečných odpadů v areálu Synthesie Semtín hýbe Pardubickem již od roku 2008. Stará spalovna dříve sloužila především k likvidaci čistírenských kalů. Zhruba na začátku roku 2008 projevila společnost AVE CZ chuť postavit na jejím místě spalovnu novou. Ta měla mít kapacitu 20 000 tun odpadů ročně a měla být postavena v sousedství již existujícího skladu nebezpečných odpadů (na obrázku), který AVE CZ provozuje. Na konci roku 2009 bylo k tomuto záměru v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vydáno nesouhlasné stanovisko, které projekt na nějakou dobu pohřbilo. V roce 2018 však Ministerstvo životního prostředí toto stanovisko zrušilo jako nedostatečně odůvodněné. Na začátku roku 2020 pak začal proces EIA běžet nanovo.

Novinky

Perštýnské náměstí v Pardubicích

Pardubická spalovna zpátky na scéně

02.04.2020 - PARDUBICE
Obnovení spalovny nebezpečných odpadů u Pardubic je po letech opět na stole. Stejně jako v případě původního projektu jsou proti jak místní spolky, tak město… více zde

Kauza spalovny v Rybitví v lednu až září 2009

01.04.2010 - Simona Albrechtová
Přestože se kauza modernizace spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic rozběhla již v polovině roku 2007, kdy vznikla první petice proti tomuto… více zde

Kauza pardubické spalovny v prosinci 2009 až únoru 2010

26.02.2010 - Simona Albrechtová
Prosinec roku 2009 a leden 2010 představovaly v případě spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce v Rybitví u Pardubic postavit rakouská firma AVE CZ,… více zde

Kauza spalovny v Pardubicích v říjnu až listopadu 2009

23.02.2010 - Simona Albrechtová
Od počátku října nabrala kauza nové spalovny nebezpečných odpadů, kterou chce v Pardubicích vybudovat společnost AVE CZ, rychlý spád. Dne 12. října 2009 byl na… více zde

Nesouhlasné stanovisko ke spalovně v Rybitví potvrzuje, že hlas občanů má váhu

01.02.2010 - PARDUBICE / PRAHA
Arnika vítá vydání nesouhlasného stanoviska k záměru firmy AVE CZ zprovoznit v Pardubicích spalovnu nebezpečných odpadů. S některými jeho částmi však není… více zde

Spalovna v Pardubicích: Arnika upozornila na možnou souvislost s miliardovou zakázkou

10.12.2009 - PARDUBICE
Arnika veřejném projednání EIA upozornila na možnou souvislost záměru firmy AVE CZ zprovoznit spalovnu nebezpečných odpadů v Rybitví s její účastí v tendru na… více zde

Záznam z veřejného projednání vlivu spalovny v Pardubicích na životní prostředí

09.12.2009 - PARDUBICE
V Pardubicích se odehrálo historicky největší veřejné projednání vlivů nějakého projektu na životní prostředí. Na hokejovém stadionu se sešlo pět tisíc lidí. více zde

Arnika: Likvidovat ve spalovně odpad ze starých zátěží není správným řešením

09.12.2009 - PARDUBICE/PRAHA
Arnika ve svých připomínkách nesouhlasí se záměrem zprovoznit spalovnu v Pardubicích. „Spalovna rozhodně není vhodným řešením pro likvidaci zemin… více zde

V Pardubicích bude veřejné projednání posudku a dokumentace na spalovnu v Rybitví

07.12.2009 - PARDUBICE
Aby se jednání o spalovně mohli zúčastnit všichni zájemci, zprostředkovalo město Pardubice prostor v ČEZ Aréně s kapacitou přes 10 000 osob. Samotné projednání… více zde

Modernizace spalovny v Rybitví nebude pro životní prostředí přínosem

10.11.2009 - PRAHA / PARDUBICE
Projekt modernizace spalovny nebezpečných odpadů bude dnes veřejně projednán v Pardubicích. Podle Arniky má předkládaný projekt stále ještě řadu zásadních… více zde

Spalovna v Rybitví má zpoždění, přiznala firma AVE CZ

14.12.2008 - PRAHA
Firma AVE CZ stále nezískala potřebné souhlasné stanovisko v procesu posuzování vlivů na životní prostředí pro plánované rozšíření a rekonstrukci spalovny v… více zde
Technologie Gas Phase Chemical Reduction (GPCR) slouží k likvidaci odpadů s POPs.

Seminář nabídl alternativy ke spalovnám odpadů

04.06.2008 - PARDUBICE
Alternativy ke spalování i skládkování odpadů byly hlavním tématem semináře „Nakládání s odpady a toxické látky v životním prostředí“, který se konal v… více zde

Společnost AVE CZ musí nechat přepracovat dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí

07.04.2008 - PARDUBICE
Ministerstvo životního prostředí ČR vrátilo společnosti AVE CZ dokumentaci o hodnocení vlivů chystané rekonstrukce spalovny v Rybitví na životní prostředí k… více zde

Odpor proti spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví zesílil

08.03.2008 - PARDUBICE
Odpor proti plánované obnově spalovny nebezpečných odpadů v areálu chemičky Synthesia Pardubice v poslední třetině února zesílil. Prosazuje ji však i nadále… více zde

Nové sdružení "Stop spalovně v Rybitví" chystá rozsáhlou petiční akci

23.02.2008 - PARDUBICE
V Pardubicích vzniklo nové občanské sdružení Stop spalovně v Rybitví, které chce sjednotit všechny odpůrce plánovaného obnovení spalovny nebezpečného odpadu v… více zde

Plánovaná spalovna v Pardubicích je příliš velká a zbytečná

22.02.2008 - PARDUBICE
Spalovna nebezpečných odpadů, kterou plánuje na místě starší v pardubické Synthesii vybudovat společnost AVE CZ, je podle sdružení Arnika příliš velká a hlavně… více zde

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

20.02.2004 - Jindřich Petrlík
V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez… více zde

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

06.03.2003 - PRAHA
Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily… více zde

Další informace

V Pardubicích je také řada dalších míst spojených s kontaminací toxickými látkami či jejich úniky. Jsou to především dvě velké chemické továrny na okraji Pardubic Synthesia Semtín a Paramo Pardubice. K tomu je nutné přičíst staré ekologické zátěže v Synthesii včetně lagun s koktejlem perzistentních organických látek. Teprve všechny tyto případy dohromady vytvářejí celkový obraz toho, na jakém místě chce vlastně společnost AVE CZ spalovnu nebezpečných odpadů zprovoznit.

Vývoj kauzy

Dokumentace k novému záměru společnosti AVE CZ byla v Informačním systému EIA zveřejněna 11. února 2020. Do 16. března 2020 bylo možné zaslat k dokumentaci vyjádření, což Arnika učinila. 29. dubna byla dokumentace vrácena k přepracování, a to na základě písemného doporučení zpracovatele posudku.

Odkaz na nový záměr a dokumenty zveřejněné v Informačním systému EIA naleznete zde.

 

 

Dokumenty k procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) původního projektu:

 

pdf Vyjádření Arniky k tzv. oznámení ve zjišťovacím řízení ze srpna 2007 (55.95 Kb) 

pdf Připomínky Arniky k dokumentaci o hodnocení vlivů spalovny na životní prostředí (dokumentaci EIA) z ledna 2008 (148.25 Kb) 

pdf Vrácení první dokumentace EIA Ministerstvem životního prostředí ČR k přepracování - březen 2008 (526.91 Kb) (upozornění: v záhlaví dopisu je mylně uvedeno datum z března 2007)

pdf Připomínky Arniky k doplněné dokumentaci EIA - srpen 2008 (134.03 Kb) 

pdf Druhé vrácení dokumentace EIA k přepracování Ministerstvem životního prostředí ČR - září 2008 (188.80 Kb) 

pdf Připomínky Arniky k přepracované dokumentaci EIA z dubna 2009  (114.27 Kb)

pdf Vyjádření Arniky k posudku z listopadu 2009 (202.17 Kb)

 

Odkaz na původní záměr a dokumenty zveřejněné v Informačním systému EIA naleznete zde.

Seminář 2008

Seminář věnovaný především tzv. perzistentním organickým látkám (POPs) ve spojitosti se spalováním odpadů, ale současně také alternativám ke spalovnám odpadů jako cestě, jak se vzniku těchto nebezpečných látek vyhnout, uspořádalo sdružení Arnika 2. června 2008 v Pardubicích. Zde najdete prezentace ze semináře, z nichž mnohé představují originální zdroje informací.

 

Vlivy na životní prostředí

pdf Zdravotní rizika spalování odpadů  (159,1 KB)

PCB, dioxiny, DDT, lindan a bromované zpomalovače hoření PBDE. Lektor: MUDr. Miroslav Šuta, konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik.

pdf Vliv spaloven na životní prostředí  (117,1 KB)

Dopad spaloven na životní prostředí a na strategie k využití a omezení množství odpadů. Lektor: RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí Programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.


Alternativy

pdf Nespalovací technologie katalytické dehalogenace  (144.6 KB)

Alternativní metody ekologicky šetrné likvidace odpadů s obsahem POPs. Lektor: Ing. V. Pekárek, CSc., Ústav chem. analýz / Ing. T. Ocelka, Národní refereční centrum POPs.

pdf Nespalovací technologie pro likvidaci odpadů ve zdravotnictví  (208.1 KB)

Bezpečné nakládání se zdravotnickými odpady. Lektor: Čestmír Hrdinka, Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí.

pdf Využití nespalovacích technologií v ČR a Slovinsku  (300.8 KB)

Porovnání situace ve dvou zemích a zároveň prezentace nové studie o zdravotnických odpadech. Lektorka: Saška Petrová, koordinátorka International POPs Elimination Network.

pdf Strategie Zero Waste – přecházení skládování a spalování  (590.6 KB)

Využívání odpadů jako surovin pro novou výrobu, recyklace a využití odpadů. Lektor: Milan Havel, Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika.


Stockholmská úmluva a spalování odpadů

pdf Naplňování Národního implementačního plánu  (62.1 KB)

Dodržení mezinárodních závazků ČR v oblasti POPs. Prezentace výsledků nové studie. Lektorka: Mgr. Alena Dodoková, Ústav pro ekopolitiku.

pdf Spalování odpadů a Stockholmská úmluva  (162.0 KB)

Dopad provozu spaloven na závazky vyplývající z mezinárodní úmluvy o omezování znečištění. Lektor: RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí Programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika.


Naplnění Stockholmské úmluvy – workshop

Možnosti nevládních organizací a obcí při prosazování praktických opatření.

Sestavení deklarace účastníků semináře.

pdf Případová studie: plánovaná stavba spalovny Rybitví na Pardubicku  (54.9 KB)

Moderátor bloku: Jindřich Petrlík / Případová studie: Jan Linhart, Sdružení proti spalovně v Rybitví.

Banner-stika

Sledujte nás: