Spalovna nebezpečných odpadů v Prostějově

Olomoucký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 2.8.2017
Spalovna nebezpečných odpadů, která je od roku 1992 v provozu na východním okraji Prostějova v ulici trefně nazvané "U spalovny", příliš nevyčnívá z průměru spaloven nebezpečných odpadů v České republice. Přesto některé s ní spojené události ukazují na možná rizika vyplývající z jejího provozu. Patřil k nim například únik rtuti do městské kanalizace v březnu 2003.

Novinky

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

15.12.2009 - RNDr. Jindřich Petrlík
Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům… více zde

Spolchemie - Horké místo číslo 5: Přeprava surovin a výrobků

02.10.2006 - Hana Kuncová, Jinřich Petrlík
Havárie při přepravě nebezpečných látek jsou další cestou, kudy se nebezpečné chemikálie dostávají za brány Spolchemie a ohrožují zdraví lidí i životní… více zde

Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 1 - spalovna v Prostějově

18.09.2006 - PROSTĚJOV
Prostějov je pravděpodobně jedním z nejvíce vzdálených míst v České republice, kde se může zprostředkovaně projevit vliv chemické výroby ve Spolchemii v Ústí… více zde

Spalovna v Prostějově dováží ze Spolchemie k pálení nebezpečný hexachlorbenzen

18.09.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Prostějov leží od Ústí nad Labem 360 kilometrů. I na tak vzdáleném místě lze vysledovat vliv ústecké chemické továrny Spolchemie. Je zde totiž umístěna… více zde

Výsledky měření emisí škodlivin do ovzduší ze spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově

16.09.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Poskytujeme zde tabulkový přehled výsledků měření koncentrací některých škodlivých látek v kouřových plynech ze spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově. Tato… více zde

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

20.02.2004 - Jindřich Petrlík
V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez… více zde

Rtuť v Prostějově unikla ze spalovny

02.04.2003 - PROSTĚJOV
Únik rtuti do městské kanalizace, k němuž došlo v Prostějově v polovině února, má nejspíše na svědomí spalovna nebezpečných odpadů Megawaste-Ekoterm. Vyplývá… více zde

V Prostějově unikla rtuť - je na vině spalovna?

07.03.2003 - PROSTĚJOV
V Prostějově došlo v druhé půli února k úniku rtuti do městské kanalizace. Zjištěné hodnoty tohoto toxického těžkého kovu výrazně převyšovaly povolený limit.… více zde

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

06.03.2003 - PRAHA
Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily… více zde

Fotogalerie

Další informace

Česká inspekce životního prostředí jí opakovaně udělila pokutu za nedodržování limitů pro vypouštění škodlivin do ovzduší. Ve spalovně od roku 2000 končí značná část problematických odpadů s obsahem hexachlorbenzenu a hexachlorbutadienu z ústecké Spolchemie. Spalovna přitom není na spalování perzistentních organických látek vybavena.

Při převozu odpadů ze Spolchemie do spalovny v Prostějově došlo v dubnu 2002 k úniku hexachlorbenzenu na dálnici D8.

 

Banner-stika

Sledujte nás: