Spalovna odpadů v Mydlovarech nevznikne

17.10.2006 - ČESKÉ BUDĚJOVICE | Novinky
Spalovna odpadů v Mydlovarech na Českobudějovicku nevznikne. Energetická skupina společnosti E.ON, která je největším distributorem elektřiny v Jihočeském kraji, se rozhodla od záměru odstoupit. Stavba neměla podporu mezi politiky a nebyla ani ekonomicky výhodná. Společnost nyní hledá pro spalovnu jiné místo, píše jihočeská příloha MF Dnes ze dne 5. října.

Podle člena představenstva akciové společnosti E.ON Česká republika Lorenze Pronneta by tak velký provoz nebyl hospodárný a vyrobené teplo se nedá na místě využít. E. ON a před ním Jihočeská energetika přitom usilovaly o stavbu spalovny v místě bývalé uhelné elektrárny patnáct let. Letos se projekt dostal až do finále - před stavební povolení. Narazil na odpor nejen místních obyvatel, ale i třeba všech jihočeských stran zastoupených v Parlamentu.

Spalovna měla ročně zpracovat 100 000 tun odpadů ročně. Takováto kapacita je z hlediska produkce odpadu v jižních Čechách nadhonocená. Navíc obec Mydlovary je už zatížená zavážením odkališť po úpravně rud. Investor přitom projekt spalovny přejmenoval na zařízení na energetické využívání odpadů, aby prošlo schvalováním, píše deník. "Věřím, že odstoupení od stavby je spíše souhra náhod. Pomohl názor politiků před parlamentními volbami, senátora Tomáše Jirsy z Hluboké a pomoc právníka Petra Kužvarta. Jinak by byl samotný odpor obyvatel jen marným bojem s větrnými mlýny," řekla organizátorka petice a obyvatelka Mydlovar Hana Chalupská.

Lidé z Mydlovar, kteří proti spalovně protestovali, mají z rozhodnutí radost. Společnost ji ale chce postavit jinde. Se stavbou spalovny počítá plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje. V návrhu krajského územního plánu ale konkrétní místo pro spalovnu určeno není. "Náš zájem trvá. Považujeme to za svůj příspěvek k ekologičtějšímu využívání odpadů v kraji. Cílem je také jejich energetické využití a snížení emisí kysličníku uhličitého," řekl deníku Pronnet.

Společnost E.ON zatím nechce sdělit, o jakých náhradních lokalitách uvažuje. "Budeme vycházet z původního projektu. Znamená to, že zveřejníme záměr a stavba projde znovu celým schvalovacím řízením, ve kterém se k ní budou vyjadřovat všichni účastníci včetně příslušných obcí," uvedl mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

Více o vývoji celé kauzy si můžete přečíst v informaci z počátku roku 2004.

Banner-stika

Sledujte nás: