Spalovna v Lysé nad Labem se vymyká kontrole

14.5.2013 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Na snímku je patrný otevřený nouzový komín spalovny
Archiv sdružení Arnika
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem není schopna sladit svou technologii s novým filtrem na zachycování nebezpečných dioxinů. Nezajistila ani zcela bezpečné skladování nebezpečných odpadů, které pálí. Jímání popílku, který vzniká při spalování a jsou v něm koncentrované jak dioxiny, tak těžké kovy, také není uspokojivě vyřešeno. Spalovna v současném stavu není schopna zaručit dostatečnou ochranu životního prostředí a nevyhovuje tak požadavkům zákona o integrované prevenci a omezování znečištění. Arnika tedy trvá na tom, že kvůli vyjmenovaným nedostatkům nelze spalovnu v současném stavu provozovat.

Problémy se projevily mimo jiné hustým dýmem, který na fotografiích zachytil jeden z obyvatel Lysé nad Labem ve čtvrtek 25. dubna.

Přečtěte si podrobné informace o celé kauze spalovny v Lysé nad Labem >>

Prohlédněte si fotogalerii zachycující temný dým stoupající ze spalovny >>

Ještě v listopadu minulého roku se přitom vlastník spalovny, firma BDW Line, chlubila tím, že bude spouštět znovu do provozu zařízení s nejlepší dostupnou technologií. Mělo to potvrzovat integrované povolení vydané státními úřady. Od počátku roku 2013, kdy spalovna začala obnovovat provoz, však tato image značně utrpěla.

Arnika získala v rámci řízení o integrovaném povolení kopie komunikace firmy BDW Line a úřadů. Přiznává v ní vleklé problémy s čištěním kouřových plynů v podstatě od začátku opětovného zprovoznění spalovny. Filtr na dioxiny musela spalovna vyměnit, protože s tím původním měla problém dodržet emisní limit pro dioxiny a v roce 2006 dokonce dostala pokutu od České inspekce životního prostředí za nedodržení emisního limitu pro dioxiny.

Jednatel společnosti, pan Alexis Welter, píše v dopise ze 14. ledna: „...na spalovně se stále objevují v důsledku dlouhodobé odstávky poruchy (...) a to vzdor předešlým revizím, které nebylo možno technicky zjistit a odstranit, aniž by byla spalovna spuštěna. Tím jsou způsobeny po spuštění její časté výpadky a znemožněna stabilizace provozu.“ O čtvrt roku později, 8. dubna, pan Welter ve stejné věci píše: „Jsme sice schopni spalovnu zapálit, ale po 2-3 dnech jsme nuceni ji odstavit z provozu, protože systém regenerace filtrů nefunguje dostatečně.“

„Nový filtr sice pochází z dílny renomované firmy, ale přesto jde podle našeho názoru o pokus. S ohledem na velikost spaloven v Německu lze předpokládat, že nebyl odzkoušen na spalovně této velikosti a v kombinaci s technologií, kterou je spalovna v Lysé vybavena,“ komentuje problémy s filtrem vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík z Arniky.

Jak Arnika zjistila, provoz spalovny v jejím současném stavu zatím nezkontrolovala ani Česká inspekce životního prostředí, protože provoz spalovny je nárazový. „Právě při opětovném zhášení a najíždění spalovny dochází k nejvyšším únikům toxických látek do životního prostředí, ale aktuálně platná povolení v dostatečné míře tyto situace neřeší. Spalovna dokonce nemusí během zkušebního provozu dokonce ani provádět měření těch nejnebezpečnějších látek, jež unikají do životního prostředí. Přitom zkušební provoz trvá už přes čtyři měsíce,“ doplňuje Petrlík.

Z komunikace firmy BDW Line s Krajským úřadem Středočeského kraje také vyplývá, že spalovna nemůže nést označení „zařízení na energetické využití odpadů“, protože není schopna zajistit dodávání tepla pro město Lysá. Nemá pod kontrolou horkovod, který se navíc nepodařilo během zimy zprovoznit. „Integrované povolení vydané spalovně by tak mělo pozbýt platnosti anebo musí být zásadně přezkoumáno,“ uzavírá Petrlík. Podobné vyjádření zaslalo Krajskému úřadu Středočeského kraje také místní občanské sdružení Lysin.

„Problémy v Lysé nad Labem dokládají, že úřad ministra Chalupy nemá zcela pod kontrolou provoz spaloven u nás. Ministr životního prostředí nedokáže zajistit, aby provoz spaloven splňoval požadavky na ochranu životního prostředí (1). Musíme se tedy ptát, jak chce hlídat plánované spalovny s řádově větší kapacitou, když to nedokáže u tohoto relativně malého zařízení,“ ptá se mluvčí Arniky Vratislav Vozník. Právě ministerstvo životního prostředí má totiž dohled nad oblastí integrované prevence znečištění.

Jaké kroky už Arnika podnikla:

  • Podala žádost o informace o kontrolách a spalovaném odpadu – z nich vyplynulo, že žádná kontrola neproběhla a také to, že spalovna pálí odpady, jež mohou obsahovat vysoké koncentrace chlóru a dalších látek. Tudíž je třeba v integrovaném povolení striktněji vymezit, jaké odpady je spalovna schopná spalovat a jaké nikoliv.
  • Podala podnět na Českou inspekci životního prostředí, aby přezkoumala havárii v čištění spalin ve čtvrtek 25. dubna a také zabezpečení ploch proti únikům škodlivin do půdy a podpovrchových vod.
  • Vyjádřila se k žádosti o změnu integrovaného povolení společnosti BDW Line, nyní vyčkává, jak se s vyjádřeními vypořádá úřad.

Poznámky pro editory:
(1) V reakci na interpelaci poslankyně Kateřiny Klasnové odpověděl ministr Tomáš Chalupa 13. února 2013 tak, že „… společnost BDW Line, s.r.o. disponuje s ohledem na ochranu životního prostředí všemi nezbytnými pravomocnými rozhodnutími k provozování spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Věřím, že tato má odpověď rozptýlila Vaše obavy o zákonnosti provozu této spalovny.“ Ministr se ale asi neujistil, zda je spalovna schopna podmínky vydaných povolení dodržovat. Podívejte se na plné znění interpelace i odpovědi ministra.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí