Spalovna v Ostravě

17.5.2006 - OSTRAVA | Novinky
Ostrava - V Ostravě či Karviné je plánovaná výstavba spalovny komunálního odpadu. Krajský úřad už má v ruce technicko-ekonomické posouzení její stavby. Odborná studie ukázala, že by mohla stát ve dvou lokalitách - v Ostravě-Mariánských Horách nebo v areálu Dolu Barbora na Karvinsku. Arnika s takovýmto řešením likvidace odpadů rozhodně nesouhlasí. Spalovny zbytečně zatěžují životní prostředí nejen svými exhalacemi,ale také toxickým popelem, který zbude po spálení. Navíc se spalováním nenávratně likvidují cenné suroviny, které lze dále zpracovávat. Provoz spaloven není ovšem výhodný ani z ekonomického hlediska. Pro návratnost takovéto investice je potřeba, aby spalovna pracovala na plný výkon. Což mnohdy znamená její zásobování i z odlehlejších částí republiky a navíc snižuje snahu o jiné další využití odpadu.

V Ostravě či Karviné je plánovaná výstavba spalovny komunálního odpadu. Krajský úřad už má v ruce technicko-ekonomické posouzení její stavby. Odborná studie ukázala, že by mohla stát ve dvou lokalitách - v Ostravě-Mariánských Horách nebo v areálu Dolu Barbora na Karvinsku. Náklady na vybudování spalovacího centra, které by mělo mít dvě linky, činí v závislosti na zvolené techologii a lokalitě 4,5 až 4,7 miliard korun. Až 3,5 miliardy kraj může získat z fondů Evropské unie. Obchází tak rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které deklarovalo, že stát nebude podporovat a dotovat stavbu spaloven z veřejných zdrojů.

Arnika s takovýmto řešením likvidace odpadů rozhodně nesouhlasí. Spalovny zbytečně zatěžují životní prostředí nejen svými exhalacemi, ale také toxickým popílkem, který zbude po čištění spalin. Navíc se spalováním nenávratně likvidují cenné suroviny, které lze dále zpracovávat. Provoz spaloven není ovšem výhodný ani z ekonomického hlediska. Pro návratnost takovéto investice je potřeba, aby spalovna pracovala na plný výkon, což mnohdy znamená její zásobování i z odlehlejších částí republiky a navíc snižuje snahu o jiné další využití odpadu. Plánovaná kapacita 200 tisíc tun spáleného odpadu ročně je silně nadsazená. Takovéto stavby mají rovněž negativní vliv na ceny pozemků a nemovitostí ve svém okolí, přičemž vytváří jen mimimum pracovních míst.

Více informací o této problamatice naleznete zde .

Banner-stika

Sledujte nás: