en ru

Spalovna v Přerově budí obavy

20.4.2012 - PŘEROV (Jan Nezhyba, Arnika) | Články
V pondělí 16. dubna se na přerovském Náměstí T.G.M. sešla více než stovka občanů města, kteří svou účastí přišli vyjádřit svůj nesouhlas se záměrem postavit v Přerově spalovnu komunálních odpadů s předpokládanou kapacitou 150 000 t/rok.   

Zájem občanů je rozhodující

Prerov 20120416 01Přesto, že to byla první akce Přerovanů, sešla se jich více jak stovka. Je důležité, že občané využívají svá práva a takto aktivně se zapojují do řešení takových závažných otázek, které mohou na dlouhou dobu ovlivňovat jejich životy. O to více naše sdružení těší, že tito lidé stejně, jako my cítí potřebu správného a smysluplného nakládání s odpady.

Mimo hlasitého troubení a pískání se většina lidí kriticky vyjadřovala k samotnému konceptu spalovny a představovaným argumentům, proč stavět spalovnu.

Obavy vzbuzuje jak případné znečištění ovzduší, tak samotné odpady ze spalovny, kterých plánovaná spalovna může vyprodukovat zhruba 55 000 tun ročně.

Celý happening zahájil krátkým úvodem Jiří Slezák z občanského sdružení Za naše děti proti spalovně. V tomto krátkém úvodu se zmínil o konceptu připravované spalovny a rizicích spjatých s realizací: „Přerov se z našeho pohledu obětuje stavbou spalovny pro dva kraje. Odpad je zajisté nutné likvidovat, ale nás trápí otázka, jestli tohle je skutečně jediná a nejlepší možnost, jak to udělat,“ řekl Jiří Slezák.


Prerov 20120416 03Po krátkém zahájení se celé seskupení odpůrců spalovny vydalo za hlasitého pískání a troubení napříč městem směrem k místu zasedání městského zastupitelstva. Před místem zasedání se seskupení zastavilo, zástupci občanských iniciativ účastníkům poděkovali a pozvali všechny na jednání zastupitelstva města Přerova. Kde zástupci zástupce iniciativy předal do rukou primátora města výzvu k případnému uspořádání referenda a vyzval k otevřenému a úplnému informování občanů. Na výsledek si budou muset Přerované počkat, jak se zastupitelstvo rozhodne.

Olomoucký kraj spalovnu nepotřebuje, přesto ji politici prosazují

V prosinci loňského roku podepsaly obce olomouckého kraje memorandum, kde se zavazují mimo jiné k podpoře záměru stavby spalovny. Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouckém kraji (ISNO) podobně jako v Kraji Vysočina navrhla firma FITE a opět je jeho výsledkem plán na stavbu velké spalovny odpadů, která by mohla vyrůst v Přerově. Přitom podle vyhodnocení plánu odpadového hospodářství v Olomouckém kraji za rok 2010 produkce komunálního odpadu za poslední tři roky klesá. Ke snižování produkce odpadu bude členské státy směrovat v budoucnu také politika Evropské unie. Pokles množství odpadu by bylo vhodné naopak podpořit a doplnit jej lepším systémem recyklace a kompostování,
Více v tiskové zprávě Arniky „Olomoucký kraj spalovnu nepotřebuje, přesto ji politici prosazují

Nakládání s odpady

Je zřejmé, že podstatně více energie ušetříme recyklací, než vyrobíme pálením odpadů (viz ilustrace). Komunální odpad stále obsahuje velké množství materiálů, které dokážeme znovu využít. Když se spálí ve spalovně, musí se znovu vytěžit a následně vyrobit. V drtivé většině případů za přispění množství toxických látek. Toxické látky vznikají také samotným spalováním

Takto se negativní přínosy spaloven odpadů násobí a je na ně třeba z tohoto hlediska i pohlížet. To staví spalovny odpadů do zcela jiného světla, než jsou lidem přestavovány. Naše sdružení upozorňuje prostřednictvím kampaně Nespaluj, recykluj! .

Podporujeme snahy obyvatel Přerova a s jistotou je opět příště svou účastí přijdeme podpořit.

Video

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu