en ru

Spalovna v Prostějově dováží ze Spolchemie k pálení nebezpečný hexachlorbenzen

18.9.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík | Články
Prostějov leží od Ústí nad Labem 360 kilometrů. I na tak vzdáleném místě lze vysledovat vliv ústecké chemické továrny Spolchemie. Je zde totiž umístěna spalovna nebezpečných odpadů společnosti Megawaste Ekoterm. Ta již od roku 2000 likviduje tzv. hexazbytky obsahující nebezpečné látky hexachlorbenzen a hexachlorbutadien z výroby organických rozpouštědel a odmšťovačů. Konstatuje to Národní implementační plán Stockholmské úmluvy a nedávno to sdružení Arnika potvrdil i generální ředitel Spolchemie Ing. Martin Procházka.
Spalovna v Prostějově přitom nebyla vybavena pro spalování perzistentních organických látek. Až do konce roku 2004 měla problém s dodržením limitů pro emise dioxinů, které vznikají mimo jiné i spalováním hexazbytků ze Spolchemie. Rovněž nebyla schopno naplnit limit pro chlorovodík ve spalinách. Dle sdělení České inspekce životního prostředí v Olomouci poslední měření ze spalovny již požadovaným limitům vyhovují. Spalovna však musela projít rekonstrukcí ukončenou v prosinci 2005.

Z hlediska vlivu spalovny Megawaste Ekoterm na životní prostředí v Prostějově není jistě zanedbatelná ani událost z března 2003, kdy ze spalovny došlo k úniku rtuti do městské kanalizace.

Spalování hexazbytků není z hlediska životního prostředí dobrým řešením problémů s hexachlorbenzenem vznikajícím ve Spolchemii. Ani to není řešení, jež by bylo v souladu s požadavky Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách, kterou Česká republika ratifikovala.

Podle Integrovaného registru znečišťování vyprodukovala Spolchemie za rok 2004 v odpadech celkem 423 tun hexachlorbenzenu a 161 tunu hexachlorbutadienu. Roční kapacita prostějovské spalovny je 4000 tun odpadů.

Skutečným řešením problému by bylo, kdyby Spolchemie výrobu, ve které vzniká hexachlorbenzen zcela opustila a nahradila ji něčím jiným. Druhou variantou je instalování takové technologie, která bude hexachlorbenzen likvidovat chemicky bez nebezpečí vzniku nových perzistentních organických látek jako jsou dioxiny. Obě varianty jsou pro životní prostředí a zdraví lidí šetrnější nežli stávající praxe převozů nebezpečných odpadů ze Spolchemie na velké vzdálenosti a jejich následné spalování.

Doplňující informace k článku:

Informace o diskutovaných chemických látkách, jejich vlastnostech a účincích na lidské zdraví a životní prostředí najdete na stránkách jejich profilů na internetu projektu Budoucnost bez jedů.

hexachlorbenzen: /hexachlorbenzen-hcb
hexachlorbutadien: /hexachlorbutadien-hcbd
dioxiny: /dioxiny-pcdd-pcdf
chlorovodík: /chlorovodik
rtuť: /rtut

Profily "horkých míst":
Spalovna nebezpečných odpadů v Prostějově:
/prostejov
Spolchemie v Ústí nad Labem:
/spolchemie-usti-nad-labem

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu