Spalovna v Žatci?

7.9.2005 - ŽATEC | Novinky
Spalovna odpadů v Kodani (ilustr. foto).
Archiv Arniky
"Žatec má dispozice k tomu, aby se tady komunální odpad pálil. V oblasti svážíme odpad od zhruba sta tisíce obyvatel, což znamená dostatek odpadu pro spalovnu. V současné době by to ještě příliš ekonomické nebylo, ale za několik let už asi ano. Neustále se zvyšují ceny za dopravu odpadu na skládky i poplatky za jeho ukládání," tak uvažoval Jaroslav Hladký, žaetecký radní na jednání zastupitelstva koncem roku 2004.

"Žatec má dispozice k tomu, aby se tady komunální odpad pálil. V oblasti svážíme odpad od zhruba sta tisíce obyvatel, což znamená dostatek odpadu pro spalovnu. V současné době by to ještě příliš ekonomické nebylo, ale za několik let už asi ano. Neustále se zvyšují ceny za dopravu odpadu na skládky i poplatky za jeho ukládání," tak uvažoval Jaroslav Hladký, žaetecký radní na jednání zastupitelstva koncem roku 2004. Jeho výrok poté zveřejnil Deník Litoměřicka 27. 12. 2004.

Žatec je jedním z deseti míst v ČR, o nichž se spekuluje v souvislosti s výstavbou nových spaloven odpadů. Arnika na to upozornila v souvislosti s dnešním Celosvětovým dnem proti odpadu a spalovnám. Žatecký radní Jaroslav Hladký je zároveň majitelem firmy Likor, která sváží komunální odpad mimo jiné z oblasti Lounska, Žatecka i Podbořanska na skládky Vrbička u Vroutku, Tušimice a na Mostecku.

O spalování se hovořilo na prosincovém jednání zastupitelstva v souvislosti s projednáváním střednědobé koncepce rozvoje společnosti Žatecká teplárenská, jejímž vlastníkem je město. "Výstaba spalovny se zatím pouze zvažuje, vlastní realizace by přišla na řadu až za několik let. Zatím se jeví pravděpodobnější úprava současné kotelny v Perči než výstavba kotelny na "zelené" louce. Možná je také úprava kotelny u kasáren, kterou poté, co se objekty připojily na rozvody Žatecké teplárenské, vojáci přestali využívat," napsal ve svém článku na konci prosince 2004 Deník Litoměřicka a pokračoval: "Podle vyjádření Jiřího Fouska, ředitele Žatecké teplárenské, by byla nejlevnější varianta úprava odstavené vojenské kotelny."

V Žatci zatím zůstává u úvah, zatímco v Mydlovarech, Ostravě či Opatovicích už investorské firmy zažádaly o vydání konkrétních souhlasů, posudků a povolení. Daleko pomaleji než spalovny se v České republice rozvíjejí podniky zaměřené na recyklaci odpadů.

Banner-stika

Sledujte nás: