en ru


Spalovnový boom začíná ohrožovat dostupnost surovin k výrobě papíru a plastu

1.10.2012 - EVROPA | Novinky
Spalovny v Česku doslova proženou komínem suroviny v hodnotě miliard korun. Navíc hrozí, že spalovny způsobí nedostatek některých materiálů - zejména plastů a papíru (Ilustrační foto)
Přílišná likvidace plastů ve spalovnách, byť by se zároveň vyráběla energie, v budoucnu pravděpodobně způsobí problémy s jejich dostupností. Na konferenci PolyTalk 2012 to řekl eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik, když hovořil o způsobech likvidace odpadů v některých zemích Evropy. Toto plýtvání surovinami probíhá i ve vyspělých státech. Podobně vidí situaci i zástupci papírenského průmyslu, kteří kritizují pálení odpadního papíru. Sdružení Arnika jejich stanoviska vítá.

Potočnik zároveň naznačil směr, kterým by se měly odpadové systémy v Evropě ubírat v dalších letech. Dlouhodobě udržitelná koncepce požaduje výrazné snížení spalování plastů. V současnosti sice více než polovina evropské produkce plastu končí na skládkách, ale jsou také země, které od skládkování komunálního odpadu zcela upustily. Vozit ale komunální odpad, zejména plasty, místo na skládky do spaloven je však zcela nevhodný. Upřednostnit pálení plastů i při výrobě energie před jeho recyklací je nepřípustné už ve střednědobém termínu.

Mimo to státy, které se vydaly cestou výstavby spaloven a které nám politici dávají jako příklad ekologických systémů likvidace odpadu, sklízí silnou kritiku kvůli velkému množství pálených plastů ve srovnání s jejich recyklací.

Graf ukazuje, jak v jednotlivých zemích nakládají s odpadními plasty. Světle modrá ukazuje poměr recyklace, tmavě modrá spalování, zbytek do 100 % tvoří ukládání na skládky.

Graf ukazuje, jak v jednotlivých zemích nakládají s odpadními plasty. Světle modrá ukazuje poměr recyklace, tmavě modrá spalování, zbytek do 100 % tvoří ukládání na skládky. Zdroj: http://www.plasticseurope.org/Document/plastics-the-facts-2012.aspx?FolID=2

Použitý papír považují za velmi cennou surovinu zástupci papírenského průmyslu. Na znehodnocování odpadního papíru ve spalovnách mají podobný názor – tedy že má být přednostně recyklován a jeho pálení je vyhazování peněz. Zaznělo to na nedávné papírenské konferenci ve Velké Británii.

Jak lépe nakládat s odpady navrhuje sdružení Arnika ve své kampani Nespaluj, recykluj! >>

Naprosto absurdní pak je, že spalovnová lobby a někteří, často s lobby spojení politici nárokují pro spalovny označení „obnovitelné zdroj energie“. Podle nich aspoň částečně využívají obnovitelné suroviny, a proto by pro ně chtěli podporu z veřejných financí. Ovšem obnovitelnou složku v komunálním odpadu tvoří zejména bioodpad. Jenže ten hoření ztěžuje díky své velké vlhkosti stejně, jako když na táborák hodíte kupu posekané trávy. Pro energetické využití je tedy výhodnější směs odpadu s vyšší výhřevností. Tu mu dodává právě zbytkový směsný plast. Čím více ho směs obsahuje, tím je palivo výhřevnější.

Sdružení Arnika navrhuje, aby se odpovědní ministři v českém odpadovém hospodářství zaměřili hlavně na prevenci vzniku odpadu a zvýšení míry recyklace. Zatěžovat odpadový systém a prostředky daňových poplatníků podporou spaloven je nezodpovědné a chybné rozhodnutí.

Přečtěte si kompletní přepis projevu eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika >>

Zajímavá je i tisková zpráva z konference papírenského průmyslu ve Velké Británii >>

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha