Ke stažení

Informační materiály a studie o spalovnách odpadů

Publikace, letáčky a studie o spalovnách a jejich vlivu na životní prostředí, převážně z produkce sdružení Arnika, si můžete stáhnout většinou ve formátu pdf právě na této stránce.

 

Letáčky a mapy

pdf Spalovny odpadů  720.9 KB

Informační leták připravený programem Toxické látky a odpady sdružení Arnika koncem roku 2009. Pokud chcete leták v tištěné podobě, kontaktujte nás anebo si letáček v potřebném množství objednejte na našem internetu.

pdf Mapa havárií spaloven v Evropě 233.80 Kb

Mapa Evropy s vyznačenými místy závažných havárií spaloven odpadů z období zhruba 90. let 20. století až do roku 2010.

 

Studie

pdfChemická recyklace: Rozptýlení, ne řešení (Chemical Recycling: Distraction, Not Solution)

Studie odhaluje, že takzvaná chemická recyklace (depolymerizace, pyrolýza nebo solvolýza) znečišťuje životní prostředí, je energeticky náročná a má technické nedostatky. Označovat tyto technologie "recyklací" je navíc ve většině případů naprosto zavádějící, protože jen malá část takto zpracovaného odpadního plastu se ve skutečnosti stává novým plastem. Naopak, mnohem spíš jde o cestu, jak udržet v chodu plastikářský průmysl, zatímco zásadní by měla být redukce vzniku odpadů a jeho znovupoužívání a recyklace.

pdfKolik dioxinů spalovna vyprodukuje v porovnání s domácí kotelnou623.65 KB

Kolik dioxinů skutečně spalovna produkuje? Proč je chybné srovnávat toxické látky ze spaloven s produkcí v domácích topenišť jedné vesnice? Kritická studie britského experta, která vyvrací slepě citovaná tvrzení evropskou komisí i českými politiky a některými odborníky. V češtině.

pdfPřípadové studie plazmových a pyrolyzních spaloven ve světě.pdf449.1 KB

Nulové emise a bezchybná moderní technologie. To tvrdí investor. Realita je však výrazně jiná. Příklady neúspěšných projektů plných ekonomických i ekologických problémů. Překlad studie GAIA a Green Action z roku 2006.  

pdf Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs  1.0 MB

Studie zpracovaná na základě několik let získavaných dat a informací o jedné z našich spaloven komunálního odpadu. Obsahuje i výsledky originálních měření dioxinů a dalších látek v odpadu produkovaném spalovnou.

pdf Nakládání se zdravotnickým odpadem: Porovnání České republiky a Slovinska 592.3 KB

Zatímco ve Slovinsku se zdravotnický odpad převážně dekontaminuje v autoklávech, aniž by bylo nutné ho spalovat, v České republice plní spalovny nebezpečných odpadů. Co je lepší, to se snaží zodpovědět tato studie.

pdfUrčování časové stability solidifikátů123.5 KB

Ing. Martin Podhola, autor této stručné studie se zabývá výlohovými testy a jejich aplikovatelností na solidifikované či jinak stabilizované odpady. Studie má mimo jiné vztah k úpravě odpadů ze spaloven.