Spalovny odpadů v Praze

Praha | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 21.5.2019
Přestože Prahu si většina lidí spojuje spíše se siluetou Hradčan nežli se znečištěním toxickými látkami, nevyhnuly se problémy s nimi spojené ani jí. A nesouvisejí jenom s narůstající automobilovou dopravou v hlavním městě České republiky, ale například se spalováním odpadů. Je zde v provozu největší spalovna komunálních odpadů v České republice a do roku 2013 také dvě spalovny nebezpečných odpadů, jedna v Dolních Měcholupech, která patřila  Zentivě a Suez provozuje tu u motolské nemocnice. Pražské spalovny však spíše zatěžují toxickými látkami v popílcích z čištění spalin a v popeli regiony mimo Prahu, kam se odpady z nich ukládají.

Z historie

Na obrázku je jedna z již neexistujících spaloven v době své výstavby, stála v Praze - Vysočanech.

Spalovna odpadů v Zentivě ukončila provoz v roce 2013 a na počátku roku 2016 šlo do starého železo i její původní vybavení.

Dříve bylo na území Prahy v provozu ještě několik spaloven odpadů.

Právě v Praze, na Náměstí Republiky byla v roce 1996 naměřena neuvěřitelná hodnota 10 746 fg I-TEQ/m3 dioxinů v ovzduší, zatímco referenční koncentrace dioxinů ve venkovním ovzduší doporučená Státním zdravotním ústavem byla v té době 20 fg I-TEQ/m3. V centru Prahy naměřená hodnota byla tak vysoká, že jí dodnes nechce nikdo uvěřit, ale vědci si za ní stojí.

Dnes je situace lepší i proto, že například spalovna nebezpečných odpadů poblíž Náměstí Republiky, která byla považována za pravděpodobný zdroj problému, byla uzavřena.

Novinky

Ilustrační orbázek

Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více

12.10.2015 - ČR
Dobrou zprávou pro obyvatele České republiky je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného… více zde

Zařízení na energetické využití odpadů - zavádějící název pro spalovnu

10.04.2012 - Matěj Man
Spalování je technologie nakládání s odpadem, která zahrnuje spalování komerčního, komunálního a nebezpečného odpadu. Spalování převádí vyhozené materiály,… více zde

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

29.04.2011 - Jindřich Petrlík
V těchto dnech probíhá v Ženevě Pátá konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Dioxiny vznikající mimo jiné… více zde

Spalovně v Motole povolil úřad vyšší kapacitu

30.06.2010 - PRAHA
Magistrát hl. města Prahy vydal spalovně nebezpečných odpadů v areálu Fakultní nemocnice v Motole integrované povolení, kterým v podstatě schvaluje navýšení… více zde

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

15.12.2009 - RNDr. Jindřich Petrlík
Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům… více zde

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

07.09.2005 - PRAHA
Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a… více zde

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

23.03.2005 - Milan Návoj
Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích konané za účasti studentů účastnících se projektu Odpad je surovina. více zde

Spalovna bude zřejmě u Výstaviště

02.06.2004 - PRAHA
Jak uvedla MfDnes (1.6.2004), radnice uvažuje o tom, že spalovna kalů pro novou čistírnu odpadních vod bude v areálu Pražské plynárenské sousedící s… více zde
Požár v malešické spalovně likvidovalo několik požárních jednotek.

V malešické spalovně opět hořelo

15.09.2003 - PRAHA
V bunkru malešické spalovny komunálních odpadů zahořel navezený odpad. Stalo se tak v tomto roce již podruhé. Požár hromady odpadu ve spalovně likvidovalo… více zde

Fotogalerie

Kde končí odpad z malešické spalovny - II

21.05.2018 - BENÁTKY NAD JIZEROU
Skládka firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. v Benátkách nad Jizerou je na první pohled podobná jiným skládkám. Je však zajímavá i tím, že na ni končí… více zde

Kde končí popel z malešické spalovny?

20.05.2016 - Benátky nad Jizerou
Kde končí zbytky z toho, co se spálí ve spalovně odpadů většinu lidí netrápí, protože to je většinou daleko od jejich domů. Jak Arnika zjistila popel a struska… více zde

Exkurze do Malešické spalovny

17.03.2005 - Praha

Banner-stika

Sledujte nás: