Spalovny odpadů v Praze

Praha | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 21.5.2019
Přestože Prahu si většina lidí spojuje spíše se siluetou Hradčan nežli se znečištěním toxickými látkami, nevyhnuly se problémy s nimi spojené ani jí. A nesouvisejí jenom s narůstající automobilovou dopravou v hlavním městě České republiky, ale například se spalováním odpadů. Je zde v provozu největší spalovna komunálních odpadů v České republice a do roku 2013 také dvě spalovny nebezpečných odpadů, jedna v Dolních Měcholupech, která patřila  Zentivě a Suez provozuje tu u motolské nemocnice. Pražské spalovny však spíše zatěžují toxickými látkami v popílcích z čištění spalin a v popeli regiony mimo Prahu, kam se odpady z nich ukládají.

Z historie

Na obrázku je jedna z již neexistujících spaloven v době své výstavby, stála v Praze - Vysočanech.

Spalovna odpadů v Zentivě ukončila provoz v roce 2013 a na počátku roku 2016 šlo do starého železo i její původní vybavení.

Dříve bylo na území Prahy v provozu ještě několik spaloven odpadů.

Právě v Praze, na Náměstí Republiky byla v roce 1996 naměřena neuvěřitelná hodnota 10 746 fg I-TEQ/m3 dioxinů v ovzduší, zatímco referenční koncentrace dioxinů ve venkovním ovzduší doporučená Státním zdravotním ústavem byla v té době 20 fg I-TEQ/m3. V centru Prahy naměřená hodnota byla tak vysoká, že jí dodnes nechce nikdo uvěřit, ale vědci si za ní stojí.

Dnes je situace lepší i proto, že například spalovna nebezpečných odpadů poblíž Náměstí Republiky, která byla považována za pravděpodobný zdroj problému, byla uzavřena.

Novinky

Ministerstvo životního prostředí se chystá ve velkém povolit využití toxické strusky při stavbě silnic

22.03.2021 - PRAHA
Ministr Brabec se chystá podepsat vyhlášku, která uvolňuje podmínky pro využití zbytkového materiálu ze spaloven pro stavbu silnic nebo zásypy inženýrských… více zde
Ilustrační orbázek

Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více

12.10.2015 - ČR
Dobrou zprávou pro obyvatele České republiky je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného… více zde

Zařízení na energetické využití odpadů - zavádějící název pro spalovnu

10.04.2012 - Matěj Man
Spalování je technologie nakládání s odpadem, která zahrnuje spalování komerčního, komunálního a nebezpečného odpadu. Spalování převádí vyhozené materiály,… více zde

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

29.04.2011 - Jindřich Petrlík
V těchto dnech probíhá v Ženevě Pátá konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Dioxiny vznikající mimo jiné… více zde

Spalovně v Motole povolil úřad vyšší kapacitu

30.06.2010 - PRAHA
Magistrát hl. města Prahy vydal spalovně nebezpečných odpadů v areálu Fakultní nemocnice v Motole integrované povolení, kterým v podstatě schvaluje navýšení… více zde

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

15.12.2009 - RNDr. Jindřich Petrlík
Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům… více zde

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

07.09.2005 - PRAHA
Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a… více zde

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

23.03.2005 - Milan Návoj
Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích konané za účasti studentů účastnících se projektu Odpad je surovina. více zde

Spalovna bude zřejmě u Výstaviště

02.06.2004 - PRAHA
Jak uvedla MfDnes (1.6.2004), radnice uvažuje o tom, že spalovna kalů pro novou čistírnu odpadních vod bude v areálu Pražské plynárenské sousedící s… více zde
Požár v malešické spalovně likvidovalo několik požárních jednotek.

V malešické spalovně opět hořelo

15.09.2003 - PRAHA
V bunkru malešické spalovny komunálních odpadů zahořel navezený odpad. Stalo se tak v tomto roce již podruhé. Požár hromady odpadu ve spalovně likvidovalo… více zde

Fotogalerie

Kde končí odpad z malešické spalovny - II

21.05.2018 - BENÁTKY NAD JIZEROU
Skládka firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. v Benátkách nad Jizerou je na první pohled podobná jiným skládkám. Je však zajímavá i tím, že na ni končí… více zde

Kde končí popel z malešické spalovny?

20.05.2016 - Benátky nad Jizerou
Kde končí zbytky z toho, co se spálí ve spalovně odpadů většinu lidí netrápí, protože to je většinou daleko od jejich domů. Jak Arnika zjistila popel a struska… více zde

Exkurze do Malešické spalovny

17.03.2005 - Praha

Banner-stika

Sledujte nás: