Spolana může významně ušetřit životní prostředí, ale nechce

15.11.2005 - NERATOVICE | Novinky
Spolana Neratovice dnes na tiskové konferenci již podruhé prezentovala výsledky rozborů ryb z Labe a nově ze tří lokalit Vltavy na obsah rtuti, které si nechala zpracovat Státním veterinárním ústavem Praha. Nejvyšší hodnoty této toxické látky byly opětovně zjištěny v rybách chycených u Obříství pod Spolanou Neratovice a přesahovaly hygienický limit pro obsah rtuti v rybách. “Jsme rádi, že Spolana Neratovice má starost o to, nakolik jsou ryby kontaminovány látkou, kterou do Labe a do ovzduší vypouští. Byly bychom však ještě raději, kdyby Spolana přestala rtuť vypouštět úplně. To se jí ale nechce,” řekla Mgr. Hana Kuncová, vedoucí kampaně Arniky “Stop nebezpečí ze Spolany”.
Spolana Neratovice dnes na tiskové konferenci již podruhé prezentovala výsledky rozborů ryb z Labe a nově ze tří lokalit Vltavy na obsah rtuti, které si nechala zpracovat Státním veterinárním ústavem Praha. Nejvyšší hodnoty této toxické látky byly opětovně zjištěny v rybách chycených u Obříství pod Spolanou Neratovice a přesahovaly hygienický limit pro obsah rtuti v rybách.

“Jsme rádi, že Spolana Neratovice má starost o to, nakolik jsou ryby kontaminovány látkou, kterou do Labe a do ovzduší vypouští. Byly bychom však ještě raději, kdyby Spolana přestala rtuť vypouštět úplně. To se jí ale nechce,” řekla Mgr. Hana Kuncová, vedoucí kampaně Arniky “Stop nebezpečí ze Spolany”.

Rtuť se do Labe dostává ve velké míře z papíren a chemiček – Aliachemu, a. s., o. z. Synthesie v Pardubicích, Spolany, a.s. Neratovice a ze Spolchemie v Ústí nad Labem. Výroba nebezpečného chloru je ve Spolaně a Spolchemii založena na amalgámovém postupu využívajícím jedovatou rtuť. Amalgámový postup je podle popisu nejlepší dostupné technologie (BREF) považován za nejhorší možný výrobní proces (1). Spolana i Spolchemie vypustí do řeky Labe několik kilogramů rtuti ročně (a to i prostřednictvím vod, které prošly procesem odstranění rtuti (demerkurizace) na čističce odpadních vod. Kromě toho se může rtuť do Labe dostávat i z odpadů chemiček a ze starých ekologických zátěží.

Spolana Neratovice v loňském roce Arnice vzkázala a na dnešní tiskové konferenci zopakovala, že přestane používat rtuť při výrobě chlóru až v roce 2015. “Ověřili jsme si, že je reálné, aby Spolana rtuť nahradila nejpozději do roku 2009 – 2010. Životní prostředí by tak ušetřila toxické zátěže mnoha stovek kilogramů rtuti ,” uvedla Kuncová.

Mezinárodní protokol o těžkých kovech i zákon o integrované prevenci stanovují povinnost použít tzv. nejlepší dostupnou technologii. Tou je v případě výroby chlóru např. membránový postup. Takováto technologie existuje a je provozována v mnoha chemických provozech, které opustili používání rtuti, například továrna v Borregaard (Norsko) anebo Bayer v Uerdingen (Německo).

(1) BREF = Best Available Technique Reference Document, popis nejlepší dostupné technologie podle zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. závazný v celé Evropské unii.

Banner-stika

Sledujte nás: