Spolana neví, proč unikly chemikálie

3.2.2004 - NERATOVICE | Novinky
Jak uvedla mfdnes, ani po včerejších testech kanalizace Spolana Neratovice prozatím neupřesnila, proč do odpadní strouhy v Libiši unikly minulý týden chemikálie. Právě netěsnost kanalizace je jedna z možných příčin úniku chloroformu a etylalkoholu.

Jak uvedla MF Dnes, ani po včerejších testech kanalizace Spolana Neratovice prozatím neupřesnila, proč do odpadní strouhy v Libiši unikly minulý týden chemikálie. Právě netěsnost kanalizace je jedna z možných příčin úniku chloroformu a etylalkoholu.

Podle chemičky existují další dvě hypotézy, ale ty se budou těžko prokazovat, protože od úniku už uplynul týden. "V takovém případě bude pravděpodobně velmi obtížné hledat zdroj úniku," připustil mluvčí Spolany Josef Petrů. Spolana v pondělí uznala, že nejspíš minulou středu z jejího areálu unikly zmíněné látky a znečistily takzvanou Libišskou strouhu.

Kdo je viník? Na silný štiplavý zápach si stěžovala tamní rodina, které strouha teče přes zahradu, teprve pak hasiči odebrali vzorky a začalo se pátrat po zdroji znečištění. Jako možný zdroj úniku označila Spolana svou dceřinou společnost Nerapharm.

"Stále to není jisté, ale tato možnost existuje, takže firma Nerapharm má nadále částečně odstavenu výrobu a podléhá přísnému monitoringu," uvedl mluvčí Petrů. Nerapharm vyrábí léky a s chloroformem, tedy dráždící látkou využívanou v minulosti jako anestetikum, pracuje.

Proč nebyl únik odhalen dřív? Odpadní vody ze všech výroben a provozů v průmyslovém areálu Spolany jsou podle mluvčího nejprve zbavovány určitého znečištění, například rtuti, a pak jsou teprve svedeny do chemické kanalizace a zpracovávány v čistírně odpadních vod. Kvalitu odpadních vod kontrolují namátkově pracovníci Povodí Labe. Libišská strouha, kam unikl chloroform, je pod dozorem také.

"Pravidelné kontroly se dělají přibližně jednou za 14 dnů, a to ve čtyřech lokalitách - u čtvrté vrátnice ve Spolaně, u bytovek v Libiši, u kostela a u zátoky v Libiši," řekl mluvčí Spolany. Poslední kontrola před únikem z minulého týdne se podle něj dělala 6. ledna. "Vše bylo v pořádku," dodal Josef Petrů. Ovzduší ve svém okolí chemička monitoruje speciálním vozem. Ten ale minulý týden nezaznamenal žádné závažné hodnoty a ani odběry přímo od strouhy neprokázaly ani měřitelné hodnoty škodlivých látek. Znečištění se tedy týkalo jen vody.

Co ve Spolaně uniklo

* 21. 1. 2004: chloroform a ethylalkohol do Libišské strouhy
* 17. 12. 2003: oxid sírový
* únor 2003: oxid siřičitý
* prosinec 2002: chlor
* říjen 2002: dvakrát po sobě oxid siřičitý
* srpen 2002: při povodni 3,5 tisíce tun chemikálií

Banner-stika

Sledujte nás: