en ru

Spolchemie - Horké místo číslo 5: Přeprava surovin a výrobků

2.10.2006 - Hana Kuncová, Jinřich Petrlík | Články
Havárie při přepravě nebezpečných látek jsou další cestou, kudy se nebezpečné chemikálie dostávají za brány Spolchemie a ohrožují zdraví lidí i životní prostředí. Arnika v rámci cyklu akcí „30 dní za čistou zemi, vzduch a vodu“ zveřejňuje další místa postižená činností ústecké chemičky.
Spolchemie a její dodavatelé i odběratelé mnohdy převáží toxické suroviny, nebezpečný odpad nebo finální výrobky. Většinou se jedná o převozy nebezpečných chemických látek, které mohou ohrozit zdraví lidí i životní prostředí. Mnohdy se jedná o látky, které jsou označovány jako extrémně hořlavé, hořlavé, nebezpečné pro životní prostředí, toxické, zdraví škodlivé a pod.

Každý rok je evidováno několik závažných dopravních nehod, při kterých dojde k ohrožení zdraví lidí a úniku nebezpečné látky do životního prostředí. K poslední havárii při převozu látek ze Spolchemie došlo 26.června 2006, kdy musel být na pět hodin uzavřen pro veškerou dopravu hraniční přechod Cínovec. Umělohmotné barely, ve kterých kamion převážel ze Spolchemie do Německa kyselinu fluorovodíkovou, se totiž horkem nafoukly a kyselina z nich začala unikat. Dva němečtí celníci se při kontrole kamionu nadýchali výparů a museli být převezeni do nemocnice. Nákladní vůz se poté za doprovodu hasičů vrátil do místa nakládky – tedy do ústecké Spolchemie.

Cínovec byl pro vozidla ze Spolchemie uzavřen ještě dvakrát. Jednou (12. června 2006) německá strana odmítla vpustit do země cisternu, z níž vytékala pryskyřice. Vůz musel být vyčištěn a teprve poté mohl pokračovat za hranice České republiky. Spolchemie vyrábí epoxidové pryskyřice za použití nebezpečného epichlorhydrinu.

Podruhé byl přechod Cínovec-Altenberg uzavřen 6. května 2002 kvůli chemikálii unikající z cisterny, kterou z ústecké Spolchemie převážel nizozemský zákazník perchloretylen, jenž se používá jako odmašťovadlo. Jedná se o vysoce nebezpečnou látku, která poškozuje ledviny, játra a působí negativně na nervovou soustavu člověka. V minulosti kontaminovala řadu zdrojů pitné vody na různých místech České republiky.

Dne 30. dubna 2002 musel být zastaven provoz na dálnici D8 kvůli jedovatému hexachlorbenzenu z ústecké Spolchemie, který unikal ze špatně označených sudů na nákladním automobilu. K odhalení špatně zabezpečeného kamionu došlo vlastně náhodou, když na 18,5 kilometru směrem do Prahy zastavili policisté při silniční kontrole kamion. Z naložených sudů vytékala chemikálie. Později byla látka identifikována jako šedesátišestiprocentní hexachlorbenzen. Jeden z policistů se nebezpečného hexachlorbenzenu nadýchal a skončil v nemocnici. Policie musela z bezpečnostních důvodů uzavřít oba směry dálnice. Na místě zasahovali hasiči a chemici ve speciálních oblecích.

Podle Mladé fronty DNES policie trvala na tom, že při něm pochybil nejen přepravce, ale i Spolchemie, která řádně nevybavila dokumenty k nebezpečnému nákladu. „Na evidenčním listu pro přepravu nebezpečného odpadu po území České republiky byla látka nesprávně zatříděna podle evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí jako látka třídy devět, která ohrožuje životní prostředí. Správně byla látka označena jen na identifikačním listu nebezpečného odpadu jako destilační a reakční zbytky obsahující halogeny," uvedl tehdy pro MF Dnes Rostislav Plachý z odboru dopravní policie správy Středočeského kraje. Spolchemie přesto dál tvrdila, že je na vině pouze přepravce. "Deklarace látky byla ze strany Spolchemie v pořádku. Společnost, která látku převážela, poškodila jméno firmy," ohradil se pak ve stejném listu mluvčí Spolchemie Zdeněk Rytíř.

Převážený hexachlorbenzen vzniká v ústecké Spolchemii jako vedlejší produkt při výrobě tetrachlormethanu vysokotlakou a vysokoteplotní chlorací. Látka byla jako vysoce nebezpečný odpad převážena do spalovny nebezpečných odpadů Megawaste Ekoterm v Prostějově.

Spalování ani skládkování těchto látek nepovažuje Arnika za ekologicky nejbezpečnější způsob jejich likvidace. V České republice by měl vzniknout provoz likvidace těchto látek chemickou cestou bez vzniku dalších perzistentních organických látek. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby Spolchemie změnila technologii natolik, aby hexachlorbenzen vůbec nevznikal.

Zdroje informací:

Deník Směr (28.6.2006): Výpary z kyseliny přiotrávení celníci skončili v nemocnici

Ústecký deník (14.6.2006): Kapající pryskyřice zastavila cisternu

Mladá fronta DNES (30. dubna 2002): Únik chemikálií na dálnici D8

Český dopravní server

Ministerstvo dopravy – přeprava nebezpečných věcí

Další informace:

Pryskyřice: Spolchemie vyrábí následující pryskyřice (rok 2006): nízkomolekulární epoxidové pryskyřice, alkydové pryskyřice, kalafunické pryskyřice, epoxidové pryskyřice, modifikované polyesterové pryskyřice.

Nebezpečné látky:

Hexachlorbenzen

Kyselina fluorovodíková

Perchlorethylen

Epichlorhydrin

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu