Společnost AVE CZ musí nechat přepracovat dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí

7.4.2008 - PARDUBICE | Novinky
Ministerstvo životního prostředí ČR vrátilo společnosti AVE CZ dokumentaci o hodnocení vlivů chystané rekonstrukce spalovny v Rybitví na životní prostředí k přepracování. "Ve svém rozhodnutí ministerstvo požaduje zpracování odpovědí na většinu otázek, které jsme v našich připomínkách zdůrazňovali také my, i když nejen na ně. Považujeme to za jediný správný krok, protože dokumentace hodnotila vliv spalovny dost povrchně," řekl k tomu vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Ministerstvo životního prostředí ČR vrátilo společnosti AVE CZ dokumentaci o hodnocení vlivů chystané rekonstrukce spalovny v Rybitví na životní prostředí k přepracování. "Ve svém rozhodnutí ministerstvo požaduje zpracování odpovědí na většinu otázek, které jsme v našich připomínkách zdůrazňovali také my, i když nejen na ně. Považujeme to za jediný správný krok, protože dokumentace hodnotila vliv spalovny dost povrchně. Rozhodnutí ministerstva považujeme za úspěch, zdaleka nejen náš, ale hlavně místních lidí," řekl k tomu vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

V rozhodnutí zveřejněném 28. března 2008 ministerstvo požaduje mimo jiné:
- doplnění dokumentace o bilanci odpadů vyprodukovaných v Pardubickém kraji a zdůvodnění navrhované kapacity spalovny;
- posouzení záměru z hlediska úniků perzistentních organických látek (POPs) do všech složek životního prostředí;
- dořešení skladování zdravotnických odpadů a odpadů s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) anebo
- doplnění popisu, jak bude mezideponie zabezpečena proti únikům nebezpečných látek.
To je jen několik příkladů z patnáctibodového požadavku MŽP. Úplné znění rozhodnutí lze stáhnout v pdf zde.

Arnika nepovažuje výstavbu další velké spalovny nebezpečných odpadů v České republice za nejlepší řešení. "Lepší je investovat do technologií, které nevedou k dalšímu zatěžování životního prostředí. Pro likvidaci POPs to jsou některé nespalovací technologie, pro likvidaci zdravotnických odpadů pak například autoklávy. Z hlediska redukce objemu či váhy odpadů dosahují tyto technologie stejného efektu jako spalovny a přitom tolik nezatíží životní prostředí," prezentoval Petrlík stanovisko k záměru rekonstrukce spalovny v Rybitví.

Banner-stika

Sledujte nás: