Spolupráce s obcemi

V rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům jsme spolupracovali s městem Kopřivnice v Moravskoslezském kraji a s obcí Ludvíkovice v kraji Ústeckém.

Kopřivnice

Město Kopřivnice se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. V roce 2011 zde žilo téměř 23 tisíc obyvatel. Aktivity v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům byly po dohodě s vedením města zaměřeny na místní části Vlčovice a Mniší, a to z důvodu, že se zde nachází množství rodinných domů s vlastním vytápěním.
Město Kopřivnice přistupuje k otázce zlepšování ovzduší aktivně. Má podrobně zpracovány dokumenty k problematice, jako je např. místní program ke zlepšení kvality ovzduší. Velká část obytných domů je připojena na plyn nebo CZT.

V Mniší a Vlčovicích jsme provedli dotazníkový průzkum jak a čím lidé vytápějí svá obydlí. Závěry jsme prezentovali na podzimní konferenci o ovzduší pro občany.Sestavili jsme také plán možného dalšího snižování emisí z lokálních topenišť v Kopřivnici.

pdfKopřivnice - lokální topeniště.pdf

Ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské jsme uspořádali praktickou ukázku správného topení.

Ludvíkovice

Obec Ludvíkovice leží v okrese Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Ke 31. 12. 2010 zde žilo 873 obyvatel. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Děčín. Obec Ludvíkovice se rozkládá asi šest kilometrů severovýchodně od Děčína. Obec je vzdálena přibližně 7 km od německých hranic. Rozloha obce je 948 ha.

Jedním z důvodů proč jsme si obec vybrali, bylo, že obec má do jednoho tisíce obyvatel a je v dobře dostupné vzdálenosti od města Děčín, kde má sdružení Arnika pobočku. Obec leží v údolí a tudíž hlavně v podzimním a zimním období se problémy se znečištěným ovzduším projeví a jsou viditelné.

V obci proběhnul na konci minulého roku dotazníkový průzkum mezi obyvateli zaměřený na domácí topeniště, proběhla zde distribuce letáků „Čím topíte, to dýcháte", obyvatelům jsme poskytli samolepky na schránky „Nevhazujte reklamní materiály" a pro obecní zpravodaj jsme připravili po domluvě s vedením obce sérii článků.

Také v Ludvíkovicích jsme sestavili plán možného dalšího snižování emisí z lokálních topenišť.pdfStudie_Ludvikovice.pdf