Spotřeba papíru

Spotřeba papíru v České republice byla v roce 2019 přibližně 139 kg na 1 obyvatele (1 462 tisíc tun). Je to mírný pokles oproti roku 2017, kdy jsme dosáhli nejvyšší hodnoty od vzniku samostatného státu. Dosud máme nižší spotřebu než je průměr zemí EU15, byly by škoda o tuto výhodu přijít.

Spotreba papiru 2005 2019

Spotreba papiru 2014 Cr A D Pl Sk

Nejvíce se na naší spotřebě podílí obaly 912 tisíc tun) a grafické papíry (481 tisíc tun). Spotřeba obalových materiálů od roku 2005 vzrostla o cca 200 tisíc tun. Spotřeba grafických papírů klesá a je nejnižší od roku 2005.

Naše spotřeba je vyšší než jsou výrobní kapacity našich papíren a protože ani vyráběný sortiment neodpovídá poptávce, musíme většinu zboží dovážet. Na dovezeném papíře tiskneme knihy, časopisy, reklamu a od roku 2008 i noviny (byl uzavřen náš jediný provoz na výrobu novinového papíru ve Štětí). Dováží se i většina hygienického zboží.

Podle údajů ACPP činila v roce 2019 naše spotřeba papíru 1,462 miliónu tun. Vyrobeno u nás bylo 882 tisíc tun, ovšem poměrně velká část jde na vývoz. Další údaje naleznete na webu Asociace českého papírenského průmyslu - ACPP).

Arnika v zahraničí