Spotřeba papíru

Spotřeba papíru v České republice byla v roce 2014 přibližně 129 kg na 1 obyvatele (1 354 tisíc tun). Je to tedy stále mírný pokles oproti roku 2008, kdy jsme dosáhli nejvyšší hodnoty od vzniku samostatného státu. Dosud máme nižší spotřebu než je průměr zemí EU15, byly by škoda o tuto výhodu přijít.

Spotreba papiru 1994 2014

Spotreba papiru 2014 Cr A D Pl Sk

Nejvíce se na naší spotřebě podílí obaly a grafické papíry. Ovšem zatímco na recyklaci obalů přispívá díky zákonu o obalech průmysl a obchod, sběr a recyklaci ostatních materiálů hradíme sami.

Naše spotřeba je vyšší než jsou výrobní kapacity našich papíren a protože ani vyráběný sortiment neodpovídá poptávce, musíme většinu zboží dovážet. Na dovezeném papíře tiskneme knihy, časopisy, reklamu a od roku 2008 i noviny (byl uzavřen náš jediný provoz na výrobu novinového papíru ve Štětí). Dováží se i většina hygienického zboží.

Podle údajů ACPP činila v roce 2014 naše spotřeba papíru 1,354 miliónu tun. Vyrobeno u nás bylo 704 tisíc tun, ovšem 695 tisíc tun bylo vyvezeno. Dovezeno naopak bylo 1345 tisíc tun papírenských produktů. Další údaje naleznete na webu Asociace českého papírenského průmyslu - ACPP).