Často kladené dotazy

Hračky a péče o děti

Q
Co mohu jako spotřebitel dělat, abych se vyhnula ftalátům ve zboží pro děti?
A

Jelikož spotřebitel sám nepozná, zda ta či ona hračka obsahuje nebezpečné látky, je lépe se dětským předmětům z PVC zcela vyhnout. Tento plast je pro uživatele problematickým právě díky obsahu velkého množství aditiv, které se však během používání z PVC materiálu uvolňují a představují zdravotní riziko pro uživatele - dítě. Ftaláty se ve valné míře vyskytují jako změkčovadla PVC. Nekupujte tedy zboží z PVC, které poznáte podle značky 3 v trojúhelníčku či označením vinyl, případně je na výrobku uvedena přímo zkratka PVC. Pokud výrobek z plastu hodně zapáchá, jsou možným zdrojem také ftaláty. Více.

Q
Jsou ftaláty nějak zakázány ve zboží pro děti?
A

V EU reguluje použití ftalátů evropská směrnice EU 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, která byla implementována do české legislativy nařízením vlády č.86/2011 Sb. Všechny hračky určené pro děti do 14 let nesmějí obsahovat látky způsobující rakovinu (karcinogenní), poškozující genetickou informaci (mutagenní) a ohrožující rozmnožování (reprotoxické) jakož i těžké kovy či různé alergeny. Ftaláty patří mezi látky, které mohou poškodit reprodukční schopnost člověka a 6 historicky nejvíce používaných ftalátů DEHPDBPBBPDINPDIDPDNOP bylo zakázáno používat v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček. Pokud hračky obsahují ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, nesmějí se uvádět na trh. Pro výrobky určené pro péči o děti do 3 let platí stejná pravidla jako pro hračky.

Q
Jak poznám, že se jedná o recyklovaný plast a že v něm mohou být nebezpečné zpomalovače hoření?
A

Výrobky z recyklátu jsou poznat zpravidla svojí barvou. Výrobci chtějí z estetických důvodů sjednotit barvu výrobku slisovaného z různobarevných částeček a proto obarvují tento materiál na černo nebo obdobné tmavé odstíny. Výrobky z recyklátu samy o sobě problémeme nejsou. Nevhodné je pouze to, pokud se plast z elektroniky obsahující zakázané zpomalovače hoření uvádí prostřednictvím recyklace do nových výrobků. Více...

Q
Jak se dá zjistit u zakoupeného výrobku jestli obsahuje nebezpečné ftaláty? Jedná se mi konkrétně o nafukovacího koníka pro děti, kterého jsem zakoupil na tržišti.
A

To, zda výrobek obsahuje ftaláty, lze zjistit pouze analýzou ve specializované laboratoři, která stojí kolem 2000 Kč. Materiál zjistíte na obale. Trojúhelník s číslem 3 značí PVC, ostatní čísla jsou další umělé hmoty, které jsou méně rizikové, protože se do nich žádné ftaláty či jiná změkčovadla nemusejí dávat.

Pokud na výrobku není uvedeno, jaký materiál byl použit, není tam ikona přeškrtnuté PVC, případně něco jako "PVC-free" či "phthalate-free", pak výrobek může být z PVC a mohou v něm být změkčovadla včetně ftalátů. Nicméně dle platné legislativy by ve výrobku pro děti neměly být ty ftaláty, které jsou zákonem v hračkách zakázány. Pokud si chcete být jistý, je možné poslat podnět na Českou obchodní inspekci, nejlépe s adresou a jménem obchodníka, který vám ji prodal. Máte-li k výrobku účtenku, připojte ji k podnětu.

Q
Existuje „nezávadné PVC"? Co to znamená na výrobku jako jsou dětské tapety na stěnu?
A

Nezávadné PVC je pouze marketingová hříčka, nevypovídá nic o tom, jaké chemické látky jsou do něj přidány. Pokud by tento výrobek byl charakterizován jako věc určená na hraní pro děti, což bohužel dle platné české legislativy takové výrobky nezahrnuje, pak by tyto folie neměly obsahovat 6 nejpoužívanějších ftalátů. Nicméně na tyto výrobky se takové omezení nevztahuje. Jediným vodítkem může být značka říkající NEOBSAHUJE FTALÁTY (NO PHTHALATES, PHTHALATES-FREE - angl.). Ftaláty se mohou uvolňovat do vzduchu, zejména pokud jsou čerstvě nalepeny. S PVC je problém i v případě likvidace - jako odpad se nedá recyklovat, pokud se spaluje, mohou vznikat dioxiny. Arnika tedy vždy dává přednost koupi jiného materiálu než je PVC. 

Q
Pokud nejsou ftaláty omezeny ve školních pomůckách, znamená to, že nejsou až tolik nebezpečné pro děti, učitele?
A

U ftalátů je nutné brát v potaz tzv. kumulativní efekt ftalátů, což znamená, že obklopuje-li nás vícero výrobků s obsahem ftalátů, riziko jejich negativního vlivu na zdraví se zvětšuje. Proto bychom měli tyto výrobky minimalizovat - školní pomůcky nejsou jediný zdroj. Oficiálně se sice má za to, že školní pomůcky z PVC nepřicházejí do tak těsného kontaktu například s ústní sliznicí dítěte jako je tomu u hraček, sami však víme, že děti strčí do pusy ledacos a nesmíme opomenout ani možné uvolňování ftalátů a jejich následné vdechování či možné podráždění kůže. Arnika podala podnět na Českou obchodní inspekci (ČOI) poté, co našla zakázané ftaláty v penálech pro děti. ČOI však odpověděla, že školní pomůcky nejsou dle platné legislativy zahrnuty mezi hračky a předměty určené pro děti a tudíž se na ně nevztahují přísnější limity a zákazy některých toxických látek včetně ftalátů. Doporučujeme proto kupovat výrobky z jiného materiálu než je PVC. Arnika zveřejnila desatero doporučení, jak vybrat bezpečnou školní pomůcku.

Q
Jaké hračky a od kterých firem jsou kvalitní a bezpečné?
A

Pokud vás zajímá bezpečnost konkrétní hračky určitého výrobce, je vhodné pátrat, zda neobsahuje na ftaláty, těžké kovy či bisfenol-A. Můžete se dotázat přímo výrobce v rámci práva na informace. Podle nové legislativy známé pod zkratkou REACH je výrobce povinen zákazníkovi sdělit, zda výrobek obsahuje látky podezřelé z negativních účinků na zdraví a životní prostředí a poskytnout vám informace, jak s takovým výrobkem bezpečně zacházet. Obecně lze říci, že je vhodné se podívat, zda se daná hračka nevyskytla někdy v databázi nebezpečných výrobků nebo se zajímat, zda firma neměla již dříve problémy s překročením škodlivin ve svých výrobcích. Obecně lze říci, že výrobky renomovaných firem by měly být bezpečnější, než hračky neznámého původu z tržnice (nemusí však platit na 100%). Někteří výrobci také označují testované hračky značkou Bezpečná a kvalitní hračka.

Q
Jak vybrat bezpečný dudlík v drogerii? Je vhodnější latex nebo silikon?
A

Latex je přírodní materiál, avšak někteří lidé na něj mohou být alergičtí. Silikon je sice umělý materiál, ale je zase odolnější než latexový dudlík a dá se v případě potřeby vyvařit.

Q
Co znamená CE na výrobcích? Zaručuje bezpečnost hračky?
A

V rámci předpisů Evropské unie musí výrobci učinit jednoznačné prohlášení o bezpečnosti svých výrobků. Toto prohlášení zahrnuje umístění označení CE (Conformité Européenne) na výrobek. Dovozci jsou povinni ověřit, zda výrobce podnikl kroky nezbytné k splnění prohlášení a distributoři musí postupovat s náležitou obezřetností a být schopni rozpoznat a stáhnout nebezpečné výrobky. U některých výrobků, které již samy o sobě představují vyšší riziko, jako například kotle nebo řetězové pily, nestačí pouhá kontrola výrobcem. V takovýchto případech musí provést kontrolu bezpečnosti nezávislá organizace pověřená státními úřady. Teprve poté může výrobce na výrobek umístit označení CE. Vyskytují se však případy, že je označení falšováno nebo napodobováno (např. u zboží z Asie) a CE znamená China Export. CE není značkou kvality, pouze znamená, že výrobek splňuje všechny náležitosti daných směrnic.

Kosmetika

Q
Slyšela jsem o škodlivosti parabenů v kosmetice. Jsou nebezpečné?
A

Vědecké výzkumy ukazují na možnou souvislost mezi používáním výrobků s parabeny a vyšším výskytem rakoviny prsu. Mají estrogenní účinky, tedy napodobují funkci ženských hormonů. Mohou též způsobovat alergické reakce. Mnozí výrobci kosmetiky od použití parabenů ustupují. Vzhledem k rostoucímu množství důkazů, že parabeny představují zdravotní riziko, omezila EU množství jednotlivých parabenů i jejich směsí, které mohou být přítomny v kosmetických přípravcích (maximální povolená koncentrace činí 0,4 % pro jeden tento ester a 0,8 % pro směs parabenů).

Q
Mohou mě nějak negativně ovlivnit vůně v domácnosti, gelové svíčky, spreje?
A

Tyto prostředky mohou způsobovat alergie či obsahovat těkavé organické látky, které jsou zdraví škodlivé. Pokud možno vybírejte výrobky s obsahem přírodních éterických olejů. Ani zde však nelze vyloučit riziko alergické reakce.

Q
Po barvě na vlasy mě začala svědět pokožka hlavy. Není barva jedovatá?
A

Barvy na vlasy obsahují mnoho přísad a chemikálií, které mohou vaši pokožku podráždit, aniž by byl výrobek obecně nebezpečný. Objevily se však i případy, kdy musely být určité výrobky staženy z trhu pro obsah nepovolených látek. Kupujte ověřené značky barev a rovněž máte možnost zvolit mezi různými typy – např. tónovací šampony neobsahují tak agresivní látky jako permanentní barvy na vlasy. Můžete zkusit i výrobky bez amoniaku, nebo čistě přírodní barvy, jako je henna. Evropská legislativa týkající se kosmetiky se v posledních 5 letech soustředila hodně na toxické látky v barvách na vlasy a mnohé z těchto látek byly již zakázány. Dbejte též na pokyny pro použití barvy na vlasy a pokud se vyskytne alergická reakce, barvu nepoužívejte.

Q
Viděla jsem mezi nebezpečnými výrobky lak na nehty, čím může být nebezpečný?
A

Některé laky na nehty mohou obsahovat škodlivé látky, jako jsou ftaláty, formaldehyd či toluen. Laky na nehty bývají staženy z trhu nejčastěji právě kvůli zvýšenému obsahu toxických ftalátů.

Q
Jsou některé látky používané v kosmetice nebezpečné i pro životní prostředí?
A

Použití netoxických látek v kosmetice nešetří jen naše zdraví, ale i životní prostředí. Mnohé látky se při častém použití dostávají do odpadních vod a odpadů, kde působí negativně na živé organismy. Dlouhodobé působení některých chemikálií ve vodním prostředí způsobuje například rezistenci bakterií na dezinfekční látky či hormonální narušení vývoje vodních organismů.  

Nádobí

Q
Koupila jsem dětem nádobí s obrázky oblíbených Disney postaviček. Kolik by mě stálo otestování dětské jídelní sady z porcelánu čítající misku, talířek a hrneček?
A

Testování stojí 240 Kč (zapnutí přístroje 30 Kč a testování 3 výrobků 3x70 Kč). Případně plus poštovné, pokud byste chtěla výrobek poslat poštou. 

Q
Ministerstvo zdravotnictví vydalo varování k hrnečkům z důvodu nadlimitního množství kadmia a olova. Jak se domohu vrácení peněz od prodejce?
A

Obraťte na organizace pomáhající spotřebitelům naplnit svá práva, aby vám pomohli s reklamací a vrácením peněz. Zkuste poradnu D-testu na jejich webových stránkách, případně SOS obrana spotřebitele.

Q
Používám silikonovou formu na pečení. Je silikon bezpečný?
A

Silikon je jeden z nejbezpečnějších plastů, do kterého se nepřidávají změkčovadla - ftaláty, které by se mohly uvolňovat v průběhu používání výrobku. Zatím jsme nezjistili ani problém v barvivech, která se do silikonu přidávají. Silikon je také šetrný pro životní prostředí, protože například při mytí tohoto nádobí v myčce neuvolňují toxické látky do vody, narozdíl od výrobků z PVC.

Q
Jsou škodlivé teflonové pánve a nádobí? Uvolňují s částice teflonu do jídla při jeho používání?
A

Teflon,chemicky polytetrafluoroetylen (PTFE) sám o sobě je poměrně stabilní. Problémem je uvolňování a rozklad při vysokých teplotách, a to nad 260 stupňů Celsia. Jedná se o vaření „nasucho“, bez tuku, případně na oleji, který se přepaluje při nižších teplotách - např. slunečnicový olej. Při poškození teflonu se může uvolňovat kyselina perfluorooktanová (PFOA), které je zdraví škodlivá. Jednak se velmi špatně rozkládá, a tudíž shromažďuje v těle lidí i životním prostředí, jednak je potenciální lidský karcinogen (rakovina jater) a je to látka, která může způsobovat neplodnost.

Od teploty 360 stupňů Celsia se z teflonu začíná uvolňovat směs velmi nebezpečných výparů, mezi které patří například plyn PFIB. Tyto výpary se usazují v plicích a způsobují podobné symptomy jako chřipka. Pro lidské zdraví působí PFIB jako potenciální karcinogen. Doporučujeme tedy vařit buď v nerezovém nádobí, případně se na trhu objevují pánve s jinými nepřilnavými povrchy.

Q
Je možné že se nacházejí těžké kovy v glazuře kameninového nádobí?
A

Lze doporučit, aby jste nádobí myli opatrně, (bez drátěnky nebo písku na nádobí), aby nedocházelo k narušení glazury. Pokud je glazura pevně zapečená ve výrobku, k uvolňování těžkých kovů by docházet nemělo. Při dalších nákupech se vyhněte velmi levnému nádobí, ktere je v picí části hrnečku barveno.Více také na našem webu Jezme bez jedů

Q
Dostali jsme skleničky s potiskem, obrázky se však po čase začaly odírat. Nemůže to škodit zdraví?
A

Potisk na skleničkách může obsahovat množství těžkých kovů (kadmium, olovo). Doporučujeme proto volit skleničky čiré, nebo alespoň takové, kde malba nezasahuje do okraje, který vkládáme do úst. Pokud se navíc malba začne olupovat, jsou namístě pochybnosti o její kvalitě a bezpečnosti. Těžké kovy obsažené v barvách a barvivech se mohou uvolňovat do vody během mytí v myčce nádobí a zatěžovat tak i životní prostředí. Olovo i kadmium se totiž v přírodě nerozkládají, ale putují potravním řetězcem v živých organismech zpět k člověku.

Q
Je vhodné používat melaminové nádobí?
A

Melaminová pryskyřice se používá k výrobě různých misek a talířů. Během používání se může uvolňovat melamin, který je toxický pro ledviny a formaldehyd, který je v materiálu také obsažen a který způsobuje alergické reakce a je podle IARC hodnocen jako karcinogenní. Rozhodně je bezpečnější volit tradiční materiály, jako sklo, porcelán, kameninu. Z melaminových pryskyřic se často vyrábí i pestré nerozbitné nádobí pro děti. Pokud chcete nerozbitný materiál, raději volte bezpečnější plasty jako např. polypropylen (PP). Více také na našem webu Jezme bez jedů.

Q
Koupili jsme pánev s nepřilnavým povrchem a už po měsíci jsou na ní viditelné škrábance. Škodí telfon zdraví?
A

S nádobím s teflonovým povrchem je potřeba zacházet opatrně, aby se teflon nepoškodil. Doporučuje se používat pouze vařečky, obracečky a další náčiní ze dřeva, speciálního plastu, nikoliv kovové a ostré, které mohou povrch poškodit. Při vysokých teplotách (a vaření „nasucho", bez tuku) či při poškození může uvolňovat kyselinu perfluorooktanovou (PFOA), které je zdraví škodlivá. Pokud jste pánev používali správně a přesto se povrch porušil, můžete ji zkusit reklamovat. Dejte pozor již při nákupu, na trhu byly již zachyceny i levné výrobky, které nepřilnavý povrch pouze „napodobovaly" epoxidem. Dobrou volbou jsou dnes pánve s keramickým povrchem, který je nepřilnavý, nepoškodí se tak snadno a neobsahuje zmíněné škodliviny. Uvolňování perfluorovaných sloučenin je problematické i proto, že se v přírodě nerozkládají. Naopak se hromadí ve vodě a ve formě deště se rozšířily do míst, kam člověk zavítá jen zřídka - Greenpeace přinesl například zprávu o tom, že tyto sloučeniny naměřil ve vodě mnoha vysokohorských jezer.

Q
Jak mám nejlépe umývat nádobí, aby se z něj neuvolňovaly těžké kovy z pigmentů?
A

Neohřívejte jídlo v dekorovaném nádobí. Za zvýšené teploty se mohou těžké kovy z dekoru nebo potisku uvolňovat ve větší míře. Dekorované nádobí opatrně umývejte bez použití drátěnky nebo písku na nádobí. Dekor nebo potisk se může při nešetrném mytí odlupovat. Před prvním použitím nádobí a sklenice řádně umyjte v horké vodě s trochou octa.

Q
Jakému nádobí se mám vyhnout, které obsahuje nejvíce barev s těžkými kovy?
A

Doporučujeme se vyhnout těmto typům nádobí, kde je vyšší riziko uvolňování těžkých kovů do jídla:

  • Nádobí s odřenou, poškrábanou, odlupující se nebo jinak zkorodovanou glazurou
  • Nádobí s plastickými potisky a dekory, které jsou znatelné po přejetí prstem
  • Nádobí z antikvariátů. To mohlo být vyrobené dříve, než se začalo množství těžkých kovů regulovat.
  • Četně dekorovanému nádobí z asijských a latinskoamerických zemí
  • Broušenému olovnatému sklu
Q
Co ovlivňuje, zda se těžké kovy z nádobí uvolňují?
A

Pravděpodobnost uvolnění olova a kadmia z barevného dekoru nádobí je vyšší, pokud se jedná o žlutou, oranžovou nebo červenou glazuru, která nebyla vypálena za dostatečné teploty po potřebný čas, dále při působením kyselého pH (konzumaci džusů, kávy, čaje), za zvýšené teploty (např. ohřívání v mikrovlnce) nebo při mechanickém působení (poškrábání příborem nebo drátěnkou).

Q
Jak si otestovat stabilitu barev v nádobí v domácích podmínkách?
A
  • Odolnost vůči oděru – pokuste se seškrábnout glazuru nožem, vidličkou nebo drátěnkou na nádobí.
  • Odolnost vůči kyselým potravinám – vymáčkněte citron nebo položte plátek citronu na barevný dekor a nechte přes noc působit, případně můžete testované nádobí ponořit do misky s octem na tři dny a sledovat, zda barva nezesvětlala.
  • Odolnost vůči detergentům (přípravkům na nádobí) – smíchejte 50 gramů sody s 1 litrem vody a povařte. Poté ponořte nádobí do lázně na 6 hodin a sledujte změnu barvy.
Q
Obsahuje pečící papír v sobě toxické látky?
A

Pečící papíry v sobě obsahují voděodpudivé látky, díky kterým se těsto na plech nelepí. Bohužel tyto tzv.perfluorované látky (např. PFOA a PFOS) se v přírodě nerozkládají, uvolňují se do životního prostředí a vědci je našli i v mateřském mléce . Jsou podezřelné z narušení působení hormonů či negativního vlivu na zdravý vývoj dětí. Jsou to také látky silně persistentní, tedy velmi pomalu se rozkládají v životním prostředí. Nejlepší je vždy používat přírodní materiály, případně takové, které jsou na vícero použití - tedy například klasické plechové košíčky na muffiny či normální plech bez pečícícho papíru. Jakýkoli odpad zejména plastový, případně s přídavkem toxických látek se velmi špatně likviduje, dělá problémy při recyklaci a pokud se takové chemické látky těžko rozkládají v přírodě, většinou se nám pak vrací jako problém toxických látek zpět ve formě znečištné vody, půdy a ovzduší.

Bydlení

Q
Do bytu jsme pořídili novou matraci z PUR. Mohou tam být bromované zpomalovače hoření?
A

V polyuretanové pěně se mohou vyskytovat zpomalovače z nové generace, tzv. nBFRs. Ty byly chemickým průmyslem vyvinuty jako náhražky problémových a v EU i USA zakázaných PentaBDE, OktaBDE a HBCD. nBFR je velice různorodá a v podstatě uměle vytvořená skupina různých organických látek obsahujících bróm a majících podobné vlastnosti. Ne vždy se jedná o nově objevené látky; mohou být používané po desetiletí, jen se jim díky daleko nebezpečnějším příbuzným nevěnovalo tolik pozornosti. Největším konzumentem nBFR je bezesporu elektronický průmysl. Obecně se zpomalovače hoření používají mimo jiné v tištěných spojích, kabelážích, plastových dílech, podlahových krytinách, čalounění, v hasicích přístrojích, v nejrůznějších nátěrech, krytinách a pryskyřicích.

Q
Může být polystyren používaný na zateplení domů ošetřen nebezpečným zpomalovačem hoření?
A

Do polystyrenu se přidával zpomalovač hoření hexabromocyklododekan (HBCD). Je to trochu paradox, protože vznícení uvnitř domu, které je nejčastější příčinou požárů například v panelových domech, izolace zvenčí, ve které je zpomalovač hoření, nijak nezabrání. Přitom zpomalovač způsobuje neúměrnou zátěž pro zdraví lidí i životní prostředí. Jsou u něj potvrzeny škodlivé dopady na lidský hormonální a reprodukční systém. HBCD se v životním prostředí nerozkládá, transportuje se na velké vzdálenosti a hromadí se v lidské i zvířecí tukové tkáni - lidé ho tedy mohou sníst s potravou. Navíc vykazuje vlastnosti perzistentních organických látek, kvůli kterým se ocitnul na černé listině Stockholmské úmluvy a čeští výrobci ho do polystyrenu přestaly přidávat. Výrobci si ovšem mohou na přechodnou dobu zažádat o vyjímku a registrovat použití tohoto zpomalovače do roku 2019.

Q
Poznám při nákupu polystyrenu, zda je ošetřen HBCD?
A

HBCD se na černé listině Stockholmské úmluvy ocitnul v roce 2013, což znamená, že by tato látka neměla být vyráběna ani používána. Tento zákaz ovšem nezískává platnost ze dne na den, ale vztahuje se na něj vyjímka platná do roku 2019, které dává výrobcům čas na přechod k dostupným alternativám (které ovšem nejsou v případě použití polystyrenu pro vnější zateplení budov smysluplné). Současně jsou přijata opatření, která dávají spotřebiteli možnost rozpoznat polystyren s HBCD od jeho bezpečnější alternativy. Pro výrobce totiž nově platí povinnost polystyren ošetřený HBCD označovat.

Q
Jak poznám podložku pod koberec, které obsahuje bromované zpomalovače hoření?
A

Tato podložka je zpravidla vyrobena z kusů polyuretanové pěny. Tyto kousky jsou svázány dohromady, proto vytváří kropenatou strukturu. Často se prodávají pod názvem „rebond“.

Q
Existuje nějaký nezávadný koberec, ze kterého by se neuvolňovaly nebezpečné chemikálie? Podle všeho se do koberců dává směs různých chemikálií proti molům, hořlavosti, statickému náboji apod.
A

Syntetické koberce byly významným zdrojem těkavých organických látek. Dělalo to problémy v ovzduší a tak se začala provádět jejich certifikace. To výrazně zmenšilo emise z těchto výrobků.  Pokud se jedna o koberce bez chemických látek, lze asi doporučit přírodní koberce z vlny, bavlny apod. I zde je ale dobré ověřit si na výrobním štítku či obale, zda výrobek prošel certifikací. Některé zejména skandinávské firmy také garantují zákazníkům, že jejich výrobky neobsahují žádné toxické látky včetně formaldehydu a jiných těkavých organických látek, zpomalovačů hoření či insekticidů.

Q
Obsahuje vinyl ftaláty? Je nákup výrobku z vinylu bezpečný?
A

Vinyl je jiný název pro PVC. V něm se často používají pro změkčení ftaláty či jiná změkčovadla. Doporučujeme vybírat přírodní materiály či jiné plasty jako je polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyuretan (PU), polyethylentereftalát (PET), kam se změkčovadla přidávat nemusejí. PVC je problematický plast, protože při jeho výrobě se používá mnoho toxických látek, které se mohou během užívání z výrobku uvolňovat. Současně lze velmi špatně recyklovat a znovu použít na rozdíl od jiných výše zmíněných plastů (PE, PP, PU, PET…)

Q
Koupili jsme si nový nábytek. U dětí se po měsíci od nákupu nábytku objevily zdravotní potíže jako ekzém a astmatické reakce. Co máme dělat?
A

Kontaktujte nejdříve svého lékaře, případně alergologa, ať dětem provede testy na různé alergie, abyste vyloučili případně jiné původce zdravotních potíží. Dále je možné se obrátit na Centrum zdraví a životního prostředí při Státním zdravotním ústavu, které  provádí měření  kvality vnitřního prostředí a poskytne vám případně konzultaci. Dalším orgánem SZÚ je oddělení pro chemickou bezpečnost či Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti. Lze provést tzv. jednorázový kožní test, případně se u lékaře informujte na možnosti vyšetření.Odpovědným orgánem pro ochranu obyvatelstva před vlivy toxických látek ve vnitřním prostředí je Ministerstvo zdravotnictví

Q
Provádíte měření formaldehydu ve vnitřním prostředí domu/bytu?
A

Ne, takové měření neprovádíme. Obraťte se na akreditované laboratoře. Jejich seznam najdete i v naší databázi chemických laboratoří. K tomuto tématu také doporučuji články a prezentace Státního zdravotního ústavu.

Q
Co mám dělat, pokud mě trápí nepříjemný zápach uvnitř bytu z nábytku?
A

Velmi často tyto obtíže způsobují tzv. těkavé organické látky - ve starším nábytku to býval např. formaldehyd, který je nyní v novém nábytku výrazně omezován. Tzv. těkavé organické látky (VOC) jsou někdy dráždivé a alergenní. Legislativa dnes udává max. hodnoty těch nejhorších těkavých organických látek v nábytku - je omezen právě formaldehyd, který bývá obsažený v lacích, lepidlech nebo mořidlech. Doporučujeme vystěhovat z místnosti nábytek, který může zapáchat, a to hlavně z místností, kde tráví čas děti. Po určité době tyto látky vytěkají. Nábytek je možné též reklamovat, protože nelze z důvodu zápachu používat. Důležitá je zejména prevence: kupovat zařízení z kvalitních, ideálně přírodních materiálů. Do syntetických materiálů jsou velmi často přidávány nebezpečné chemikálie, z nichž některé unikají do vnitřního ovzduší a způsobují obtíže.

Q
Je PVC také v linoleu a plastových ubrusech?
A

To, čemu většina lidí běžně říká „lino“, je v podstatě PVC. Je to sice zažité, ale nesprávné a zavádějící označení. Kromě podlahových krytin z PVC existují totiž také opravdová lina neboli linolea. Přírodní linoelum je vyrobeno z přírodních surovin – lněného oleje, přírodní pryskyřice, dřevité a korkové moučky, pigmentů, vápence a juty. Mezi nejznámější přírodní linolea dnes patří Marmoleum, Artoleum, Marmorette a Linosom. Linoleum je tvrdé, ale přitom pružné, takže dobře působí na klouby člověka. Z PVC se také vyrábí spousta druhů zboží včetně plastových ubrusů, koupelnových závěsů obalových fólií apod. PVC lze dohledat podle značky označující druh plastu - trojku nebo písmena "PVC" v recyklačním trojúhelníku.

Q
Co je to zelené úřadování?
A

Zelené úřadování je zkratka je zkrácený název pro ekologický provoz institucí financovaných z veřejných prostředků. Znamená výběr zboží, které má co nejnižší dopady na životní prostředí. Klíčová je zejména energetická náročnost výroby, recyklovatelnost či rozložitelnost, obsah toxických látek atd. Často jsou zohledňována i kritéria sociální – upřednostnění produktů z chráněných dílen, výrobky z rozvojových zemí bez podílu dětské práce a za spravedlivou mzdu (fair trade). K ekologickému nakupování veřejných institucí patří také odpovědné zadávání veřejných zakázek. Jak do nich správně zahrnout environmentální a sociální kritéria se lze dočíst na stránkách Veronicy určených právě pro Zelené nakupování.

Q
Doporučili byste mi koupit si podlahu z PVC, kde výrobce tvrdí, že neobsahuje toxické ftaláty?
A

Výrobci reagovali na počátku nového milénia na fakt, že 6 nejpoužívanějších ftalátů bylo zakázáno v hračkách, potravinových obalech a jiných skupinách výrobků. Stavebních materiálů a vybavení domácnosti se však tyto zákazy netýkaly. Ze 40 dosud známých ftalátů jich je jen hrstka označených za tzv. CMR látky (karcinogenní, mutagenní či toxické pro reprodukci). To se týká zejména nejrozšířenějšího DEHP. Výrobci ale často nahrazují tyto nejznámější ftaláty jinými méně známými, kde toxicita zatím nebyla prokázána, případně tam dávají jiná změkčovadla (ne na bázi ftalátů, ale třeba adipátů či citrátů). I zde však neexistuje dostatek informací o tom, zda jsou tyto náhradní změkčovadla zdravotně nezávadná. Navíc se z PVC uvolňují, protože v něm nejsou pevně vázány. Místo PVC, zkuste marmoleum, či přírodní linoleum bez PVC, moderní je dnes i betonová stěrka. Případně korek či dlažbu nebo dřevo. Počáteční investice je vyšší, životnost PVC je však tak 20-30 let, zatímco dřevo, dlažba a tradiční materiály vydrží i dvakrát tak dlouho.

Q
Z nově položené PVC podlahy je cítit silný zápach. Z čeho se může uvolňovat a jak lze zjistit zdroj takového zápachu?
A

Zápach se může uvolňovat buď ze samotného PVC či z lepidla. Přítomnost škodlivých látek lze zjistit buď ze samotného PVC (ideálně i se vzorkem lepidla). Případně lze udělat i rozbor vnitřního ovzduší v místnosti, kde se látky uvolňují z místnosti. Poslední možností je odběr prachu a analýza toxických látek, které se v něm usazují. Podívejte se do databáze chemických laboratoří, kde takové látky měří ve vnitřním prostředí či stavebních materiálech. www.arnika.org/chemicke-laboratore.

Textil

Q
Jakému materiálu v dětské obuvi např. v holínkách se mám vyhnout? Je polyuretan v kombinaci s kaučukem bezpečný?
A

Kaučuku, i směsi kaučuku s polyuretanem se nemusíte obávat. Tyto materiály jsou zhlediska užití bezpečné.Nedoporučujeme kupování bot a oblečení z PVC - zde mohou být ftaláty, které se nošením uvolňují. Problematická je u PVC zejména výroba a likvidace - při výrobě se používají mnohé karcinogenní látky, při likvidaci taktéž, navíc PVC nelze recyklovat.

Q
Chci dceři koupit pláštěnku z PEVA materiálu. Jedná se o bezpečný materiál?
A

PEVA je kopolymer ethylenu a vinyl acetátu. Neobsahuje halogeny ani ftaláty, takže by měl byt bezpečný, rozhodně je to lepší varianta než PVC. Doporučujeme plast PEVA jako vhodnou alternativu k výrobkům z PVC. Celou databázi výrobků, které mohou být z PVC a čím je nahradit najdete v naší databázi bezpečných výrobků

Q
Může být nebezpečný textil?
A

Ano, některá barviva mohou obsahovat například těžké kovy, látky s nemačkavou úpravou zase formaldehyd. Zejména voděodolné oblečení zase může obsahovat perfluorované látky, z nichž některé, jako je PFOS, jsou na seznamu persistentních organických látek a byly v EU zakázány v roce 2010. I když se textil mezi nebezpečnými výrobky objevuje méně často, než například plastové výrobky, stává se to. Doporučujeme kupovat oblečení z přírodního materiálu a každý textil před použitím nejprve vyprat.

1/ Chystáte se psát úřední dopis,

petici nebo stanovy občanského sdružení a nevíte, jak na to? Pro inspiraci a zjednodušení Vaší práce můžete využít námi připravená vzorová úřední podání.

2/ Chcete se seznámit s plným zněním zákonů

souvisejících s ochranu životního prostředí? Stáhněte si aktuální verzi z našeho výběru, případně hledejte na portálu veřejné správy.

3/ Hledáte adresu nebo telefonní spojení na konkrétní úřad?

Podívejte se do adresáře veřejné správy.

  

Nenašli jste zde odpověď na Váš dotaz?

Pak můžete využít webové portály jiných organizací poskytujících poradenství, nebo nám svůj dotaz zaslat prostřednictvím internetu.