Státní veterinární ústav Praha

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCDD a PCDF - dioxiny a furany, PCB (polychlorované bifenyly), Dusičnany a dusitany, Amonné ionty, Aditiva - kosmetika (parabeny, kys.benzoová, kys. sorbová) , Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, potraviny, zvířecí tkáně, krmiva, výluhy, biologický materiál rostlinného a živočišného původu
 • Akreditace

  Mikrobiologické, senzorické, chemické a fyzikální zkoušení potravin, surovin, biologického materiálu, krmiv, vod a vzorků z prostředí souvisejících s jejich výrobou, skladováním a distribucí. Veterinární virologická, sérologická, bakteriologická, parazitologická a patologická diagnostika, druhová specifikace DNA
 • Adresa

  Sídlištní 136/24, 165 03 Praha 6
 • Kraj

  Hlavní město Praha
 • Kontaktní osoba

  MVDr.Bedřich Horyna
 • Email

  sekretariat@svupraha.cz
 • Telefon

  495 212 921-2
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 15.4.2015

Banner-stika

Sledujte nás: