Stavba přehrad není jediným řešením

23.11.2001 - BRUNTÁL | Tiskové zprávy
S přesvědčením, že protipovodňovou ochranu obyvatel lze řešit nejen stavbami přehrad, ale především opatřeními v krajině, se v pátek 23. listopadu rozešli účastníci dvoudenní konference „Voda v krajině“, která se konala pod záštitou zástupce hejtmana Zdislava Wantuly. Účastníci konference se na závěr rozhodli založit subjekt, který bude usilovat o dopracování studie opatření v krajině v povodí řeky Opavy a zvolili přípravný výbor, který v nejbližších týdnech vytvoří pevnou strukturu tohoto subjektu.
Konferenci zorganizovalo město Bruntál spolu s místními neziskovými organizacemi a krajským zastupitelem Jiřím Kristem jako reakci na předchozí dvě konference v Krnově, na nichž byla převážně prosazována stavba přehrady v Nových Heřminovech jako jediná alternativa protipovodňové ochrany. „Chceme, aby nás odborníci přesvědčili o tom, že přehrada je vhodným protipovodňovým řešením. To dosud nedokázali a myslím, že to nedokážou, protože argumenty proti přehradě stále narůstají,“ reagoval starosta Nových Heřminov Antonín Maňák na příspěvky odborníků k opatřením v krajině. „Stavba přehrady je podle nás jednoúčelové řešení, které by mělo chránit pouze město Krnov. Opatření v krajině mohou ochránit lidi v celém povodí. Ze této situace nám připadá trapné, když zastánci přehrady mluví o tom, že tak užitečná stavba ospravedlňuje vyhlazení obce Nové Heřminovy a Kunova. Podle nás totiž její užitečnost ještě nikdo neprokázal,“ uvedla Lenka Daňhelová z ekologického sdružení Arnika(1). Odborníci dva dny diskutovali o opatřeních v krajině, která zahrnují vsakovací pásy, biokoridory, převádění vody mělkými koryty do vhodnějšího povodí a poldry. O tom, jak lze opatření v krajině provádět v praxi, přednesl Dr.Ing. Miroslav Dumbrovský z Výzkumného ústavu meliorací a opatření v krajině v Brně, který představil projekt na komplexní pozemkové úpravy pro Lichnov – obec, která utrpěla velké škody při povodních v roce 1996. „Opatření v krajině je souhrn takových drobných staveb a úprav, které představují návrat k přírodě a k jejím zákonům. Navíc přináší zisk všem obyvatelům povodí a ne jenom některým, jako při výstavbě přehrady. Je to tedy mnohem demokratičtější opatření, protože bere zřetel na potřeby každé obce a proto je i podporováno EU. K projektu přehrady bychom se měli vrátit až tehdy, když vyčerpáme všechny jiné možnosti v krajině,“ řekl jeden z organizátorů konference, krajský zastupitel Jiří Krist.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu