1/ Na této stránce naleznete vzory

úředních podání, která můžete využít v rámci územního plánování, umísťování a povolování staveb a dalších řízení podle stavebního zákona. Se stavební činností souvisí také vyvlastňování nemovitostí, ochrana zemědělské půdy a památková ochrana staveb. Dokumenty je před použitím nezbytné doplnit podle okolností konkrétního případu.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s územním plánováním, stavební činností, vyvlastňováním, ZPF a památkovou ochranou staveb. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Územní plánování
Umísťování staveb a povolování změn využítí území
(územní rozhodnutí)

  Povolování a odstraňování staveb
  (stavební povolení, ohlášení)

  Dopravní stavby
  (speciální předpisy navíc k umísťování, povolování, vyvlastňování)
  Územní plánování a stavební činnost v Praze
   pdf Metodický pokyn k územnímu plánu Prahy (usnesení Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002) 3.24 Mb
   Ochrana zemědělského půdního fondu
   Vyvlastňování
   Památková péče


   Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.

   Sledujte nás:

   Přehled zpráv emailem

   captcha