Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách (POPs) se stává součástí mezinárodního práva a zahajuje celosvětovou kampaň za eliminaci 12 nebezpečných chemických látek

17.5.2004 - PUNTA DEL ESTE | Články
I takto se může projevit kontaminace ryby polychlorovanými bifenyly
Program OSN pro životní prostředí (UNEP) vydal tiskovou zprávu o tom, že dnes vstoupila v platnost Stockholmská úmluva. Dále v tomto článku najdete český překlad této tiskové zprávy.

Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs) z roku 2001 vstupuje v platnost v pondělí 17. května. Znamená to začátek ambiciózního mezinárodního úsilí zbavit svět polychlorovaných bifenylů (PCB), dioxinů a furanů a devíti vysoce nebezpečných pesticidů.

“Stockholmská úmluva bude zejména v nejchudších společnostech a zemích zachraňovat životy a chránit životní prostředí tím, že zakáže výrobu a používání některých z nejvíce toxických chemických látek, které lidstvo zná, ” řekl hlavní ředitel Programu OSN pro životního prostředí (UNEP) Klaus Toepfer, pod jehož záštitou byla úmluva přijata.

“Státní investice plus přislíbené stamilionové příspěvky dárcovských nasměrují v průběhu několika příštích let více než pět set milionů dolarů do dlouho očekávaných a velice potřebných projektů, které zajistí, že budoucí generace nebudou muset žít tak, jako musíme my. Tedy s významnými množstvími těchto toxických látek nahromaděných v našich tělech,” řekl Toepfer dále.

Většinu těchto finančních prostředků bude spravovat Globální fond pro životní prostředí (Global Environment Facility - GEF), který slouží jako prozatímní finanční mechanismus úmluvy.

Ze všech znečišťujících látek, které jsou každý rok v důsledků lidské činnosti vypouštěny do životního prostředí, patří POPs mezi ty nejvíce nebezpečné. Po desetiletí tyto vysoce toxické chemické látky zabíjejí a zraňují lidi a zvířata tím, že vyvolávají rakovinu a poškozují nervový, reprodukční a imunitní systém. Způsobily rovněž nesčíslné množství vrozených vad.

Na prvním zasedání Konference členských stran úmluvy (COP 1) v Punta del Este v Uruguay v prvním květnovém týdnu roku 2005 se vlády budou snažit o rychlé zahájení akcí směřujících k eliminaci POPs. Budou usilovat o to, aby se rychle uskutečnily následujících kroky:

 Snížení nebo eliminace karcinogenních chemických látek známých pod názvy dioxiny a furany. Tyto látky jsou produkovány neúmyslně jako vedlejší produkty spalování. Může se ukázat, že mnohá z nutných zlepšení technologií a postupů budou nákladná a technicky složitá, zejména pro rozvojové země.

 Pomoc zemím v malarických oblastech při náhradě DDT čím dál bezpečnějšími a účinnějšími alternativami. Dokud takové alternativy nebudou k dispozici, úmluva vládám umožňuje nadále používat DDT při ochraně jejich občanů před malárií, která je v mnoha tropických oblastech hlavní příčinou úmrtí.

 Podpora každé z národních vlád v úsilí na vytvoření implementačního plánu. Již nyní začalo více než 120 rozvojových zemí a zemí s měnící se ekonomikou vytvářet takové plány financované z GEF. Konference členských stran úmluvy se rovněž zaměří na nasměrování nových zdrojů financí do projektů týkajících se POPs.

 Měření a vyhodnocování změn koncentrací POPs v životním prostředí a v tělech lidí a zvířat, aby se tak potvrdilo, zda úmluva skutečně snižuje uvolňování POPs do životního prostředí.

 Ustanovení komise posuzující POPs, pro hodnocení dalších chemických látek a pesticidů, které mají být přidány na počáteční seznam 12 POPs.

 Dokončení směrnice pro podporu “nejlepší praxe z hlediska životního prostředí” a “nejlepších dostupných postupů”, které mohou snížit a eliminovat uvolňování dioxinů a furanů.

Kromě zákazu používání POPs se úmluva zaměřuje na likvidaci rostoucího množství nežádoucích a starých zásob pesticidů a toxických chemických látek, které obsahují POPs. Skládky a sudy s toxickými látkami z 50., 60. a 70. let 20. století nejsou dostatečně zabezpečené a uvolňují se z nich chemické látky do půdy, kontaminují vodní zdroje, volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a lidi. Úmluva rovněž požaduje zneškodnění polychlorovaných bifenylů a odpadů, které je obsahují.

Každý člověk na světě má ve svém těle stopová množství POPs. Jsou to vysoce stabilní sloučeniny, které mohou vydržet roky nebo desetiletí, než se rozloží. Putují na dllouhé vzdálenosti působením procesu známého jako “kobylkový efekt”. POPs uvolněné v jedné části světa mohou být prostřednictvím opakovaného procesu odpařování a usazování přenášeny atmosférou do oblastí velmi vzdálených od jejich původního zdroje.

Naštěstí existují alternativy k většině POPs. Častým problémem je, že vysoké náklady, nedostatečný zájem veřejnosti a neexistence příslušné infrastruktury a technologického vybavení zabránily jejich zavedení. Řešení musí být přizpůsobena specifickým vlastnostem a použitím každé chemické látky, stejně jako klimatickým a sociálně-ekonomickým podmínkám každé země.

Poznámka pro novináře: Pro získání dalších informací kontaktujte prosím následující osoby: Eric Falt, mluvčí UNEP na tel.: +254 20 623292, mobil: +254 (0) 733 682656, nebo eric.falt@unep.org; Nick Nuttall, mediální vedoucí UNEP, na tel.: +254 20 623084, mobil: +254 733 632755, nebo nick.nuttall@unep.org; nebo Michael Williams na tel. +41-22-917 8242, +41-79-409 1528 (mobil) nebo michael.williams@unep.ch. Navštivte též stránku http://www.pops.int.

Poznámka Arniky: POPs je věnována velká část stránek kampaně Budoucnost bez jedů http:///bezjedu. Na pesticidy jsou zaměřené stránky http://pesticidy.arnika.org. Spalování odpadů pak stránky http://spalovny.arnika.org.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu