"Strážci řek" volají po regulaci minimálního průtoku v Bosně a Hercegovině

27.9.2019 - SARAJEVO | Tiskové zprávy
Koalice na ochranu řek v Bosně a Hercegovině (BiH) vybízí příslušné agentury, instituce, ministerstva a odborníky v oborech biologie a hydrologie, aby se co nejrychleji začali věnovat problému ekologicky přijatelného průtoku a aby provedli potřebný výzkum a analýzu a stanovili pravidla, jimiž se bude zachování ekologicky přijatelného průtoku v BiH řídit. To je poselství aktivistů zmíněné koalice, které vzešlo z dnešního pokojného shromáždění v Sarajevu při příležitosti Mezinárodního dne akcí pro řeky, který připadá vždy na poslední zářijovou neděli.

Koalice upozorňuje, že nadužívání vodních zdrojů pro výrobu energie ve vodních elektrárnách ohrožuje ekologicky přijatelný, nebo také minimální, průtok vody. Ten je nezbytný pro zachování přírodní rovnováhy a okolních ekosystémů.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Federace Bosny a Hercegoviny (FBiH) již přijala Nařízení o způsobu stanovení minimálního toku, ale Republika srbská (RS) takový dokument ještě nemá. Iniciativa Centra pro životní prostředí a české environmentální organizace Arnika byla zamítnuta, a to přesto, že tyto organizace spolupracovaly při vytváření metodologie i návrhu nového nařízení s odborníky. Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství RS iniciativu nepřijalo s odůvodněním, že postrádají ověření výzkumné metody. Takovýto výzkum je náročný časově, finančně i lidsky, a není možné, aby jej provedly nevládní neziskové organizace. Ty podléhají jurisdikci Agentury povodí řeky Sávy, vFBiH dále Správě úmoří Jadranského moře a v RS státní organizaci VodeSrpske.

„Jako členové občanské společnosti vidíme problém, který nedokážeme sami vyřešit, ale můžeme k řešení přispět. Jsme připraveni zorganizovat nové kolo konzultací, ale očekáváme, že instituce poskytnou potřebné prostředky, budou iniciativní a dostojí povinnostem daným svojí pravomocí, vodním zákonem a závazky vůči Evropské Unii,“ říká Miloš Orlić, koordinátor Koalice na ochranu řek v BiH.

Shromáždění v Sarajevu je součástí kampaně River Keepers, uskutečňované projektem Eko BiH, který čerpá z fondů Evropské Unie a je spolufinancován Ministerstvem zahraničních věcí České republiky v rámci programu transformační spolupráce. Koalice na ochranu řek v BiH v srpnu organizovala, jako součást této kampaně, celostátní sbírku fotografií koryt řek, která vyschla v důsledku odklonění toku do vodních elektráren.

„Přispěvatelé do kampaně posílali fotky vyschlých řečišť, které následně sdíleli a komentovali na sociálních sítích. Zapojily se jich stovky, což ukazuje jednak, jak pevné pouto lidi k jejich řekám váže, jednak, jak velkým problémem je, že v Bosně a Hercegovině neexistuje regulace minimálního průtoku. Tam, kde někdo vidí krásnou nespoutanou řeku, jiný vidí zisk. Řeky v Bosně a Hercegovině ničí masivní výstavba vodních elektráren, která nepodléhá žádné kontrole. Proto je potřeba tuto oblast co nejdříve zregulovat,“ říká Zuzana Vachůnová z české organizace Arnika.

Viktor Bjelić, koordinátor projektu Eko BiH, zdůrazňuje, že zavedení systému kontrol by výrazně omezilo libovůli a arogantní přístup, s nímž mnohé vodní elektrárny v BiH nadměrným odčerpáním vodního toku vykořisťují přírodní zdroje a nenávratně ničí místní řeky i biodiverzitu.

„Často se nezohledňuje, že místní obyvatelé zdroje vody potřebují. Nezapomínejme na ně,“ uzavírá Bjelić.

 

bih project-logos 2

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu