Strom hrozí pádem nebo stíní


Jedním z častých odůvodnění pro kácení stromů bývá tvrzení, že strom hrozí pádem, případně stíní okna kanceláří nebo obytných domů. Taková situace může vzniknout buď vlivem stáří stromu, nebo tím, že se vlastník o strom dlouhodobě nestará.V obou případech můžete žádat příslušný orgán ochrany přírody, aby upřednostnil vhodnou péči před pokácením stromu.

Při vichřicích mohou být nebezpečné všechny stromy v blízkosti lidských obydlí, ale je to riziko, které určitě stojí za to podstoupit, když můžeme mít u svého domu krásné vzrostlé stromy. I když existuje obava, že strom může spadnout na dům či plot, je lepší se pokusit jej vhodně ošetřit, než uvažovat rovnou o jeho pokácení.

Starý strom má svou hodnotu, která pokácením navždy zmizí.

Na citlivou péči o staré stromy je možné získat prostředky z Programu péče o krajinu, případně z Operačního programu životní prostředí. Podrobné informace podá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací: Agentura ochrany přírody a krajiny.