Stromy a zdraví

Především ve městech mají stromy a zeleň významný vliv na zdraví obyvatel. V době extrémního znečištění ovzduší zejména automobilovým provozem, ale také průmyslovými podniky nebo vlivem domácích topenišť, tvoří stromy a zeleň určitou kompenzaci těchto negativních vlivů a částečně snižují riziko, které představují toxické látky v ovzduší pro lidské zdraví.

mapka

Stromy jsou účinným filtrem vzduchu

Stromy fungují jako účinný filtr prachu, oxidu síry, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, přízemního ozónu a dalších látek.

Novodobou hrozbu pro lidské zdraví představuje jemný polétavý prach. Označují se tak částice prachu menší než 10 mikrometrů (miliontin metru), nebo dokonce menší než 2,5 mikrometru. Na tyto částice se váže řada toxických a vysoce nebezpečných látek, které pomocí jemného prachu pronikají přes plicní sklípky přímo do krevního oběhu.

Jaké stromy zachytí nejvíce škodlivých částic

Nejefektivnějšími stromy v záchytu částic jsou borovice a cypřiše. Obě dřeviny jsou výhodné v zimním období, kdy mohou stále zachycovat prach a škodliviny v ovzduší, neboť neshazují jehlice. V zimě je také koncentrace nebezpečných částic v ovzduší nejvyšší.

Z listnatých stromů jsou v zachycování zejména hrubých částic nejúčinnější jeřáb, a to kvůli jemně ochlupenému povrchu svých listů.

Mezi nejméně vhodné dřeviny pro zachycování jemných prachových částic patří topol – jeho drobné a kožovité listy umožňují proudu částic ve vzduchu je obeplout, aniž by se částice na povrchu listů usadily.

Schopnost zachycení částic jemného polétavého prachu o velikosti 10 mikrometrů
Typ vegetace Snížení prašnosti vlečky (na 50 až 100 metrů)
Krátká tráva Do 10 %
Vysoká tráva 35 – 45 %
Vysoké cedry 45 – 67 %
Nízké cedry 29%
Vysoké duby 41 – 50 %

Zdroj: Cowboard et al. 2006