Stručná chronologie požáru v podniku Linde - Frigera

28.5.1999 - Podle zpráv z tisku sestavil Přemysl Mácha, M. A., Centrum pro podporu občanů - sekce Dětí Země | Články
1998 - V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování přístřešku u skladu, odkud se rychle šíří na celou halu. Uskladněny zde byly náhradní díly z různých materiálů, především z papíru, dřeva, lepenky, polystyrenu, plastů včetně PVC, kabelů a vodičů. Přes rychlý zásah hasičského sboru značné množství škodlivin uniká do ovzduší.

14.5. - V dopoledních hodinách začíná hořet sklad náhradních dílů v podniku Linde-Frigera v Berouně-Závodí. Provoz vyrábí mrazničky a chladící systémy. Požár vzniká při svařování přístřešku u skladu, odkud se rychle šíří na celou halu. Uskladněny zde byly náhradní díly z různých materiálů, především z papíru, dřeva, lepenky, polystyrenu, plastů včetně PVC, kabelů a vodičů. Přes rychlý zásah hasičského sboru značné množství škodlivin uniká do ovzduší.

Měření provedená v době požáru ukazují únik amoniaku, fosgenu, chlorovodíku a kyanovodíku. Jelikož referát ochrany OÚ Beroun nevyhlásil stav ohrožení, starosta Berouna MUDr. Jiří Besser na sebe bere zodpovědnost a v městském rozhlase vydává varování občanům, aby se zdržovali doma a nevětrali. Po zásahu musí být hospitalizováno 7 členů hasičského sboru, zatímco u 25 dalších jsou zjištěny změny krevního obrazu, zvýšení krevního tlaku a nálezy na plících. Požár se jen shodou okolností a kompetentním zásahem hasičského sboru nešíří na vedlejší budovu, ve které byly uskladněny silně hořlavé látky, jejichž vznícením by došlo k ničivému výbuchu, který by zřejmě srovnal okolní obytné domy se zemí. (Berounský deník 15-16.5.98)

15.5. - Proběhla měření na požářišti. Zjištěna přítomnost chloru a organických látek. Zasedá Okresní havarijní komise okresu Beroun. Na zasedání starosta Besser kritizuje pomalý postup referátu ochrany. V pět kilometrů vzdálených Hudlicích zjištěno vysoké zasažení kyselým deštěm způsobeným požárem. Proti svářeči, který svou nepozorností zapříčinil požár, je zahájeno trestní stíhání. Škoda vyčíslena na 200 miliónů.

17.5. - Zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší již nebyly naměřeny.

19.5. - Obnoveny dodávky náhradních dílů a energie do podniku. Znovuobnovení plného provozu ohlášeno na 1. června. 200 z 350 zaměstnanců dostává 14-denní dovolenou. Na tiskové konferenci na MěÚ Berouna starosta Besser poprvé veřejně kritizuje postup referátu ochrany. Obyvatelé z okolí podniku Linde-Frigera posílají starostovi petici požadující důkladné prošetření ekologických a zdravotních následků požáru, informování veřejnosti a přemístění provozu mimo obytnou zástavbu.

20.5. - Okresní úřad vydává oficiální tiskovou zprávu o požáru skladu. Doporučuje občanům důkladné oplachování vodou a mýdlem a skrápění zahrad vodou. Také doporučuje, aby občané v případě zdravotních potíží neprodleně navštívili lékaře.

22.5. - Česká pobočka Greenpeace se obrací na Okresní úřad a Okresní hygienickou stanici v Berouně s podnětem na důkladné prošetření možnosti vzniku dioxinů a polyaromatických uhlovodíků (PAU) při požáru. Občané z okolí továrny zasílají další podpisy pod petici starostovi.Čtyři ze sedmi hospitalizovaných hasičů jsou stále v pracovní neschopnosti.

23.5. - V podniku Linde-Frigera se schází ředitel berounského závodu ing. Bednář, ředitel skupiny podniků chladící techniky a.s. Linde AG dr. Schuppar, zástupce pojišťovny Allianz Radek Mottl a další, aby projednali další postup podniku. Ing. Bendář oznamuje, že měření koncetrací dioxinů byla provedena jak na požářišti tak v okolí podniku. Přítomnost dioxinů mimo podnik zjištěna nebyla, v epicentru požáru byla nejvyšší avšak přesto překračovala jen mírně nejvyšší povolené koncentrace. Dále potvrzuje, že zbytky po požáru budou uloženy na skládky nebezpečných požárů. Okresní hygienik požaduje, aby měření pokračovala i v obytné zástavbě ve směru vzdušného proudu.

27.5. - Okresní hygiencká stanice Beroun zveřejňuje zprávu, ze které vyplývá, že nelze vyloučit vznik dalších nebezpečných látek jako např. dioxinů, PAU aj. Šetření mají pokračovat. červenec - Oficiálně vzniká občanské sdružení Závodí a ulice Lidická.

9.7. - Děti Země upozorňují na nebezpečí spojené se zamořením továrny a jejího okolí dioxiny.

18.11. - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se obrací na okresního hygienika, aby "konečně vyhodnotil celkový rozsah kontaminace a jeho případný vliv na zdraví místních obyvatel". Greenpeace obviňuje vedení podniku ze snahy zlehčit zamoření továrny a jejího okolí dioxiny. Probíhá kolaudace nové výrobní haly na místě požáru.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí