Studenti a experti z Mendelovy univerzity v Brně přidají další dílky do vznikající mapy všech moravských alejí

5.10.2016 - Brno/Ostrava | Tiskové zprávy
Moravské aleje naleznete v interaktivní mapě
Arnika
Máte rádi procházky ve stínu alejí a chcete si naplánovat trasu přes ty nejzajímavější? Už brzy by to pro vás alespoň na Moravě neměl být problém. Tým geografů Ostravské univerzity a spolek Arnika totiž v loňském roce spustili novou mapu (1) a databázi téměř tisícovky moravských a slezských alejí a stromořadí. Metodiku k mapování alejí (2) z pera ostravských vědců letos dále využívají odborníci a studenti Mendelovy univerzity v Brně. V průběhu příštího roku budou výsledky jejich terénní práce vloženy do databáze, která tak pokryje všechny 4 kraje Moravy a Slezska. Nástroj má ale i významnější využití než plánování procházek: může velmi dobře posloužit místním správám, odborníkům i občanům ve sledování stavu alejí a v péči o ně.

„V posledních letech jsme si jednoznačně ověřili potřebu takovéto rozsáhlé a podrobné databáze. Slouží nejen odborníkům z vědeckých institucí a správních orgánů, ale i představitelům místních samospráv a občanům. Experti na tvorbu krajiny a historické aleje z VÚKOZ (3) umístili výstupy svého výzkumu s názvem „Významné aleje a stromořadí v krajině Čech“ spolu s námi v databázi INSPIRE (1). Také to svědčí o významu nástroje umožňujícího zjistit základní informace o historii i současném stavu typického krajinného prvku, kterým aleje bezesporu jsou,“ říká Marcela Klemensová.

„Mapování alejí v celém okrese Brno-venkov provedli velmi odpovědně studenti Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně v průběhu letního semestru 2016 v rámci studia předmětu Obnova venkova. Jako jediný je tento okres prozatím zmapován celý, mapovací práce však pokračují v rámci ostatních okresů Jihomoravského kraje,“ dodává Mgr. Ing. Hana Vavrouchová Ph.D. z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Přílohou této tiskové zprávy je dokument "Jaké jsou aleje Jihomoravského kraje – výsledky 1. etapy mapování". Další informace o tématu alejí jsou také na webu http://aleje.org

Výstupem loňského úsilí zmapovat množství a krásu moravských a slezských alejí je také praktická příručka pro turisty - Cesty k Moravským alejím, kterou si můžete objednat na http://arnika.org/cesty-k-moravskym-alejim-cyklopruvodce.


Poznámky:

Databáze a metodika vznikly ve spolupráci odborníků z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Informační agentury Ministerstva životního prostředí ČR CENIA, nevládní organizace Arnika, ale i odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, německé Univerzity v Eberswalde a Ministerstva životního prostředí Meklenburska – Předního Pomořanska. Je dostatečně jednoduchá pro rychlé uvedení do praxe, ale zároveň natolik podrobná, aby umožňovala získat klíčové informace, jako jsou souřadnice začátku a konce aleje, její délka, počet a druh stromů, ale také jejich zdravotní stav a způsob výsadby. Internetový portál, na kterém je databáze alejí umístěna, je navíc součástí celoevropské databáze INSPIRE, která slouží i Evropské komisi pro přijímání a vyhodnocování politiky v oblasti zlepšování životního prostředí.

(1) Mapa s databází alejí je dostupná na webu http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?wmc=http%3A//geoportal.gov.cz/php/wmc/data/55190b1d-a2ec-4d29-9bfe-0cf8c0a80137.wmc&wmcaction=overwrite

(2) Kompletní Metodika mapování alejí je volně ke stažení na http://arnika.org/soubory/dokumenty/stromy/Metodika-alej%C3%AD_WEB_1.pdf

(3) Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

  • Tiskový mluvčí: Jan Vávra, jan.vavra@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu