Studie Arniky: znečištění toxickými látkami v pražských vodách je všudypřítomné

1.12.2020 - PRAHA | Tiskové zprávy
Foto: Martin Holzknecht, Arnika
Arnika nechala zanalyzovat vzorky vody, sedimentů a ryb z pražských potoků na přítomnost perfluorovaných látek (PFAS - např. PFOA a PFOS) a bromovaných zpomalovačů hoření (BFR). Chemické látky poškozující hormonální a nervový systém byly zjištěny na všech lokalitách zhruba ve stejné míře, jako v ostatních evropských řekách. Znečištění pochází s největší pravděpodobností z nahromaděné průmyslové zátěže z minulosti a odpadních vod domácností. Nadměrnou zátěž kvůli používání hasicích pěn výzkum odhalil jen v blízkosti letiště. Zmíněné látky se každopádně v přírodě nerozkládají, hromadí se a podle odborných výzkumů kontaminují pitnou vodu a potraviny.

“Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření nejsou nezbytné a existuje pro ně řada bezpečnějších alternativ. Proto by měly z výroby a zboží jednou provždy zmizet. Vyzýváme jak výrobce, tak i zákonodárce, aby používání těchto toxických látek omezili. Nic už nemůže nahradit zhoršení kvality našich vod a kontaminaci životního prostředí po celém světě,” říká Jitka Straková z Arniky. 

Studie Nekonečný koloběh toxických látek – Perfluorované látky a bromované zpomalovače hoření v pražských vodách, rybách a sedimentech ke stažení zdarma

Prvním krokem je zavedení kontroly úniků PFAS z průmyslových zdrojů v České republice a jejich ohlašování do Integrovaného registru znečišťování Ministerstva životního prostředí. Na základě výzvy Arniky s názvem Řeky bez jedů to přislíbil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Výzvu už podepsalo víc než 6280 lidí.

Používání zmíněných toxických chemikálií je postupně zakazováno na evropské i mezinárodní úrovni. Chemický průmysl je však nahrazuje látkami s podobnými vlastnostmi a legislativní zákaz tak v praxi zaostává. Evropská komise proto nyní ve své chemické strategii navrhuje omezit celou skupinu PFAS především v textilu, obalových materiálech na potraviny, kosmetice a všude tam, kde není jejich použití nezbytné, např. ve zdravotnictví.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!

Kontaminace PFAS jako v průmyslových oblastech
Nejvyšší naměřené koncentrace ve vodě byly zjištěny v Kopaninském potoce. Příčinou kontaminace je dlouhodobé používání hasicích pěn na nedalekém Letišti Václava Havla. Hodnota 164,34 ng/l se blíží znečištění velkých průmyslových aglomerací. Z vody se pak látky přenášejí i do ryb. Nadlimitní hodnotu 17,4 μg/kg mokré hmotnosti Arnika naměřila v okounu evropském odloveném na soutoku Vltavy a Rokytky. Znečištění nejspíše pochází z průmyslové zóny Vysočan. Kontaminace ostatních vzorků vody a ryb je srovnatelná se znečištěním ostatních českých i velkých evropských řek.

Látky ze skupiny PFAS přispívají k onemocnění hormonálního systému a nabourávají imunitu. Odpuzují vodu a mastnotu. Hlavním zdrojem znečištění PFAS jsou hasicí pěny, najdeme je ale i v oblečení s nepromokavou vrstvou nebo v teflonovém nádobí. Do životního prostředí se dostávají při výrobě nebo s odpadními vodami z našich domácností omýváním nebo praním outdoorového oblečení. 

BFR v pražských vodách
BFR byly zjištěny ve všech vzorcích sedimentů a ryb a naměřené hodnoty překročily úrovně pro znečištění stanovené evropskou směrnicí.

Bromované zpomalovače poškozují imunitní, endokrinní a reprodukční systém, u malých dětí způsobují ADHD a mají negativní vliv správný vývoj plodu. Zabraňují nebo omezují vznícení hořlavého materiálu, a využití proto našly v elektronice, textilu, nábytku, podlahových krytinách a objevují se v široké škále produktů z recyklovaného plastu. Do pražských vod se dostávají obdobným způsobem jako PFAS. 

Arnika nechala zanalyzovat sedm vzorků říční vody, tři vzorky sedimentu a čtyři vzorky ryb z vodních útvarů na obsah PFAS a BFR v laboratoři Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Budoucnost vidíme bez jedů.

kolobeh-PFASzdravi-PFAS

Fotogalerie z odběrů

 

PFAS2

 PFAS3

 PFAS1

Zjištěné hodnoty byly porovnány s normou kvality životního prostředí pro kyselinu perfluoroktansulfonovou stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES a normou kvality životního prostředí pro polybromované difenylethery stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES


Projekt vznikl za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

MHMP

  • Tiskový mluvčí: Jiří Kaňa, jiri.kana@arnika.org, +420 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu