Arnika a svět

arnika-ve-svete

V posledních letech je čím dál jasnější, že i v důsledku ekonomické provázanosti světa na mnoho environmentálních otázek jednotlivé státy sami nestačí a je třeba řešit na globální úrovni. Arnika věnuje zahraniční spolupráci velkou pozornost už od svého založení v roce 2001. Zapojujeme se do mezinárodních projektů a spolupracujeme jak s celosvětovými sítěmi nevládních organizací, tak i s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a dalšími mezinárodními institucemi. Řada ekologických výzev totiž přirozeně nerespektuje hranice národních států, v dalších zemích dosud není dostatečně rozvinutá ekologická infrastruktura, případně dochází k porušování mezinárodních úmluv, omezování environmentální demokracie, nebo dokonce omezování práv tamních občansky aktivních obyvatel.

Díky podpoře dárců tak i v zahraničí pomáháme prosazovat ochranu přírody a právo na zdravé životní prostředí.


Novinky

Maida Bilal při hlídání řeky.

Odvážná žena z Kruščice získala Bosně a Hercegovině první Goldmanovu cenu za životní prostředí

18.06.2021 - SARAJEVO / PRAHA
Maida Bilal z Environmentálního sdružení „Bistro“ vedla skupinu „odvážných žen“ z Kruščice, které po dobu 503 dní a nocí blokovaly přístupovou cestu ke… více zde
Přírodní rezervace Tipova

Adopce moldavských řek - návštěvy místních komunit i oslavy dne biodiverzity

16.06.2021 - MOLDAVSKO
V květnu se tým Arniky vydal do Moldavska, aby pokračoval v mezinárodní spolupráci zaměřené především na ochranu řek a podporu komunit na obou březích Dněstru.… více zde
Věčné chemikálie v obalech používaných pouhých pár minut

Fastfoodové řetězce v Česku používají toxické obaly na potraviny, říká nová studie

20.05.2021 - PRAHA
Testy spolku Arnika prokázaly látky ze široké skupiny PFAS ve zkoumaných obalech z řetězců Bageterie Boulevard, KFC a McDonald’s. Našly se také v recyklovaných… více zde

Transparentní kontrola znečištění v Indonésii. “Chceme znovu vidět modrou oblohu”

14.04.2021 - JAKARTA / PRAHA
Nevládní organizace Nexus3 Foundation z Indonésie a Arnika z České republiky zahájily nový projekt zaměřený na pomoc při kontrole a boji proti průmyslovému… více zde
Thajští rybáři si všímají rostoucího počtu umírajících ryb.

Thajci zasažení těžkým průmyslem volají po důkladnějším monitoringu znečišťovatelů

06.04.2021 - BANGKOK / PRAHA
Znečištění ovzduší, půdy a potravinového řetězce dosáhlo v Thajsku extrémních úrovní, jak ukazují dlouhodobá měření prováděná ekologickými organizacemi… více zde
Povelikonoční happening Arniky upozorňující na alarmující výsledky testů slepičích vajec z celého světa (březen 2005).

Vyzýváme, tedy jsme!

24.03.2021 - PRAHA
Jádrem naší práce v Arnice jsou nejrůznější kauzy, analýzy, studie, konference, sledování činnosti továren, spaloven, ale i úředníků, politiků a investorů,… více zde


Fotogalerie

"Náš odpad to není, ale jsou to naše řeky" - série čištění řek v Bosně a Hercegovině

22.10.2020 - BOSNA AND HERCEGOVINA
V rámci aktivit zaměřených na ochranu přírodního bohatství v Bosně a Hercegovině proběhla od 27. září do 11. října série čištění řek. Místní komunity během… více zde

Big Jump Bosna a Hercegovina 2020

31.07.2020 - BOSNA A HERCEGOVINA
I navzdory počasí a koronavirové situaci se lidé napříč Bosnou a Hercegovinou přidali k Big Jumpu, aby ukázali, jak moc jim záleží na osudu jejich řek a… více zde

Příběh obce Tropodo: Jak se vyrábí tofu v dýmu z hořících plastů

15.12.2019 - Jindřich Petrlík
Spolu s našimi partnery z mezinárodní sítě IPEN a místními neziskovými organizacemi jsme se vydali do Indonésie zkoumat výskyt toxických látek v potravním… více zde
Instalace měřáků v Kramatorsku

Instalace měřících stanic pro monitoring ovzduší na Ukrajině

09.12.2019 - UKRAJINA
Ukrajinští ekologové z organizace Eco city a regionální občanské organizace představily s podporou českého spolku Arnika měřící stanice „Oxygen“ pro monitoring… více zde

Sarajevská konference na ochranu řek Západního Balkánu

28.11.2019 - SARAJEVO
Konferenci pořádal český spolek Arnika spolu s Centrem pro životní prostředí (Bosna a Hercegovina) a WWF Adria díky finanční podpoře Evropské unie, Programu… více zde

Thajsko 2019

22.11.2019 - THAJSKO
Obec Khok Sa-ad v provincii Kalasin v severovýchodním Thajsku neblaze proslula tím, že se do ní vozil elektrošrot z celého Thajska a končilo tu jeho nemalé… více zde


Videa


Publikace

Kde pomáháme?

 


Pro více informací o naší práci v zahraničí klikněte na zvýrazněné země na mapě.


Průmyslové znečištění

Česká republika má s negativními dopady průmyslové výroby své zkušenosti. Železárna a hutě na Ostravsku, severočeské teplárny, chemičky v Neratovicích a Lovosicích a řada dalších… Díky našim zkušenostem pomáháme zemím, které jsou na tom z hlediska dopadů na zdraví obyvatel a životní prostředí ještě daleko hůře. Na následky průmyslového znečištění ovzduší zemře v Ukrajině každoročně přes 30 000 obyvatel (podle dat WHO), na vině jsou především zastaralé a nebezpečné technologie tamních oceláren, tepláren a koksáren. Místní nemají o znečistění přesné informace, a proto jsme ve vybraných oblastech nainstalovali měřicí stanice. Podobné problémy s jinými kulisami najdeme jinde ve světě. Na severu Arménie kontaminuje těžba mědi a molybdenu farmy a ovocné sady, které jsou pro místní zdrojem obživy. Nebezpečné dioxiny chrlí dále také cementáry v Číně, zde byly naměřeny nejvyšší hodnoty těchto vysoce toxických látek


Ochrana přírody

Přírodní dědictví je nám všem společné, ročně podnikají obyvatelé ČR statisíce cest do zahraničí za přírodními klenoty. Některé z nich jsou ale pod přímým ohrožením a bez ochrany mohou do několika let z mapy světa nadobro zmizet. Zářným příkladem jsou divoké řeky v Bosně a Hercegovině.
V Zelená hlídka v Bělorusku. Kazachstán (irbis a sajga)


Toxický odpad

Vývoz odpadu do zemí třetího světa ohrožuje Ghanu, Kamerun, Indonésii a Thajsko.


Podpora obyvatel

Vzdělávání a právní pomoc v Bosně, Arménii, Thajsku a Ukrajině. Pronásledování aktivistů.

Mezinárodní úmluvy

Arnika se pravidelně účastní jednání signatářských států mezinárodních úmluv o omezení znečištění toxickými látkami. Jejich cílem je omezení látek, které se v životním prostředí nerozkládají a jsou toxické pro lidské zdraví i přírodu, a také zákaz nekontrolovaného vývozu odpadu s obsahem těchto chemikálií. Právě vývoz toxických látek a odpadů páchá největší škody na lidském zdraví a životním prostředí. Toxické látky většinou končí v nejchudších zemích bez technologií k jejich likvidaci a bez potřebných ekologických zákonů. Delegátům ze zemí celého světa představujeme naše studie mapující globální znečištění těmito látkami a aktivně lobujeme za jejich zákaz a omezení vývozu. 

Stockholmská úmluva 
Zakazuje používání perzistentních organických látek, což jsou látky natolik chemicky stabilní, že dlouhodobě škodí životnímu prostředí a zdraví. Řadí se mezi ně například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Způsobují hormonální poruchy nebo ohrožují reprodukci. Poškozují také imunitní systém, negativně působí na rozvoj nervové soustavy u dětí a některé z nich způsobují rakovinu. 

Basilejská úmluva 
Zakazuje vývoz nebezpečného odpadu z nejvyspělejších zemí do států Globálního Jihu, aniž by tyto země měly prostředky a technologie na jeho likvidaci. 

Rotterdamská úmluva 
Umožňuje kontrolovat pohyb určitých nebezpečných chemických látek a pesticidů. 

Minamatská úmluva 
Má za cíl ochranu lidského zdraví a životního prostředí před následky emisí a úniků rtuti.

Jsme součástí... 

ipen    Logo

 

Podpořili nás

transition   MZV CR     LogoNED

greengrants-gund   EEA      EU flag wt text2      Sweden logotype Czech-Republic

 

Naši partneři

V mnoha zemích světa bychom se občas neobešli bez pomoci místních odborníků.
Děkujeme, že s námi pomáháte!

     AWHHE logo-fb      ccms-logo-ccms       CZZS logo      EARTH logo barevne3     ekoforum zenica bosna i hercegovina Ecohome-logo2b dziga     DBU Logo.jpeg     EEB logo Final

    ecolur logo       ecodia       co-seed logo       Eco-Forum        EKOM

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu