Symposium: Adaptace na změnu klimatu – role a možnosti obcí a občanů

11.11.2019 - PRAHA
Na celodenní akci k adaptaci měst na klimatickou změnu jsme v dopoledním bloku představili roli a potenciál smluv s investory, koncept Green Space Factoru nebo pozitivní příklady a zkušenosti obcí. Odpoledne vystoupili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva životního prostředí s příspěvky na témata strategických adaptačních i mitigačních dokumentů a způsobů jejich implementace, pokračovali jsme v mapování pozitivních příkladů, představen byl výzkum o postojích Čechů k suchu nebo koncepce šetrných budov a ekologických certifikací. V závěru jsme představili naše nové brožury o klimatické změně a jejích projevech ve městech. Symposia se účastnili zástupci samosprávy i angažované veřejnosti.

Banner-stika

Sledujte nás: