Tesla Hloubětín – snaha o Multifunkční centrum

Praha 9 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Foto: Jan Losenický
Příběh plánované výstavby multifunkčního domu na Praze 9 – Hloubětíně vybočuje z šedého průměru tisíců jiných změn územního plánu. V této kauze totiž Městský soud Praha odsoudil Františka Koudelku za to, že požadoval od developera Tesla Properties, a. s., úplatek. Koudelka sliboval zařídit tu správnou změnu územního plánu. Svých služeb si cenil na 50 milionů korun.

Multifunkční dům do území nepatří

V roce 2008 přešla společnost Tesla Properties do rukou lucemburského vlastníka – Kilcullen Tesla Holding S. A.[1] Nové vlastníky ihned napadlo, že pozemky na Praze 9 v prostorách areálu Tesla Hloubětín slibují zisk a že by se tedy měly podniknout adekvátní kroky k jejich využití. V květnu 2009 nechali zpracovat oznámení záměru v procesu EIA.  Podle tohoto oznámení měl být v lokalitě vybudován ucelený polyfunkční soubor se 17 domy, kde by byly zastoupeny plochy bydlení, administrativy, obchodu i služeb. Domy měly mít až 12 podlaží. Zastavěno mělo být přes 22 000 m2. Pro bydlení bylo určeno asi 75 000 m2 podlažních ploch, pro kanceláře zbylo okolo 25 000 m2. Areál mělo doplnit 1700 parkovacích stání.

V oznámení se tvrdilo, že je návrh v souladu s územním plánem, který místo určoval především pro nerušící výrobu a služby. Také se zde uvádí, že snahou investora je v souladu s názorem městské části Praha 9 změnit plochu na všeobecně smíšenou.  V říjnu 2009 vydal pražský magistrát závěr zjišťovacího řízení. V něm se jasně uvádí, že záměr není v souladu s územním plánem a navíc ani nepočítá s tím, že se v jeho těsné blízkosti nachází park. Bylo tedy zřejmé, že bez změn územního plánu se projekt nepohne dále.

Zaplaťte a já to zařídím

V prosinci 2011 se na scéně objevuje záhadný muž jménem František Koudelka. Ten řediteli akciové společnosti Tesla Properties Georgi Formandlovi učinil nabídku, kterou nemělo jít odmítnout. Za 50 milionů prý zařídí, že změna územního plánu, která by se jinak mohla táhnout roky, proběhne jako po másle. František Koudelka také pohrozil, že když na jeho nápad developer nekývne, zařídí, že žádná změna nikdy nebude. V dubnu 2012 se developer v doprovodu Františka Koudelky dostavil na schůzku s architektem Petrem Hlaváčkem[2] a místostarostou Prahy 9 Markem Doležalem. Poté, co dorazili do kanceláře Vladimíra Schmalze (ODS), tehdejšího předsedy Výboru pro územní rozvoj ZHMP, zjistili, že tam čekají ještě Jaroslav Mráz a Jiří Morávek. George Formandl oznámil, že je po něm za změnu požadován úplatek. Po hádce schůzka skončila a ředitel společnosti se rozhodl věc oznámit policii.[3] Nakonec byl František Koudelka v květnu 2013 uznán vinným.[4] Předseda Výboru na dotaz médií stroze dodal: „Procesní postavení svědka mi brání s vámi komunikovat o detailech během probíhajícího vyšetřování. Má role v celé věci nebyla a není aktivní. Jsem pouze svědek,“ odpověděl politik prostřednictvím SMS.[5]

Změna územního plánu pokračuje

Na celé situaci je zřejmě nejzajímavější, že samotný podnět na změnu byl prostřednictvím Prahy 9 podán už v srpnu 2011 poté, co se ukázalo, že Koncept územního plánu (ve kterém měly být pozemky změněny) bude zastaven.  V červnu 2012 schválilo zastupitelstvo v rámci pořizování celoměstsky významných změn vlny IV také podnět na pořízení změny Z 2794 – změny nerušící výroby a služeb na plochu všeobecně smíšenou. V květnu 2015 projednávala návrh zadání změny Komise Rady hl. m. Prahy (předtím o ní jednala už v roce 2013). Institut plánování a rozvoje se změnou souhlasil, podle jeho názoru díky ní dojde k transformaci průmyslového území (IPR alespoň doplnil, že by měla být zpracována podkladová studie). V rámci projednání změny by také měla proběhnout SEA – posouzení změny na životní prostředí. Jaký na to bude mít vliv, že už v rámci EIA magistrát řekl, že výstavba nemá podléhat posuzování, není momentálně jasné. Komise se nakonec o změně neusnesla – spíše však zadání schválit nedoporučila (poměrem pět členů pro, pět se zdrželo. Pro schválení hlasovali tři členové a zdrželo se sedm).

Poprvé zastupitelstvo o návrhu zadání změny Z 2794 hlasovalo v květnu 2014. V dubnu 2016 je změna na programu znovu. Navrhuje se zastupitelům ke schválení.

Nešlo by to třeba bez změny?

Na závěr dodejme jednu perličku. Ačkoli developer nemá změnu schválenu (a to ani zadání), pokusil se už v roce 2010 (tj. před podáním podnětu na změnu) požádat o vydání územního rozhodnutí pro „Soubor staveb Tesla - Praha 9 Hloubětín“. Podle rozhodnutí stavebního úřadu Prahy 9 o zastavení řízení měl developer tvrdit, že byty, které v multifunkčním souboru plánuje vystavět, budou čistě služební. Podle názoru stavebního úřadu se však tímto postupem developer snaží obcházet územní plán, neboť lze očekávat, že ve skutečnosti by byty nabízel k prodeji.[6]


[2] Dle zápisu z jednání Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán ze dne 16. 7. 2013 se k projednání Z 2794 píše: „Petr Hlaváček konstatoval, že pracoval na tomto projektu. Upozornil na obvinění pana Koudelky v souvislosti s touto změnou. Údajně požadoval úplatek. Jde o přeměnu stávajícího areálu na smíšenou plochu. Kamil Kubiš uvedl, že URM souhlasí s podmínkou studie. Komise doporučuje změnu postoupit do další fáze s podmínkou studie.“

[4] Viz rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 49T 18/2012, ze dne 21. 5. 2013. Nejvyšší soud svým usnesením odmítl dovolání Františka Koudelky, viz usnesení sp. zn. 8 Tdo 67/2014, ze dne 5. 2. 2014. Odvolání bylo usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 9. 2013, sp. zn. 5 To 51/2013 zamítnuto jako nedůvodné.

[6] V rozsudku se k tomu uvádí: „Z výpovědi Ing. Arch. Petra Hlaváčka, architekta pracujícího na projektu Tesla pro KTH, soud zjistil, jak celý projekt postupoval, zejména, že od počátku směřovali ke změně územního plánu a jako pokus o urychlení zkusili i cestu požádat o vydání územního rozhodnutí na služební byty bez změny územního plánu. S potřebnou změnou územního plánu počítal územní plán za primátora Béma (do roku 2011) a tedy nebylo třeba o změnu přímo žádat. Po volbách, když byla tato koncepce opuštěna, bylo o změnu územního plánu na MHMP požádáno skrze ÚMČ a to v rámci celoměstsky významných změn v srpnu 2011.“

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu