Tisková zpráva Programu životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP)

4.6.1999 - UNEP | Články
Výkonný ředitel Programu životního prostředí OSN podporuje opatření Evropské Unie v otázce kontaminovaných potravin a zdůrazňuje potřebu globálních opatření.
Klaus Toepfer, výkonný ředitel Programu životního prostředí OSN (UNEP) chválil prohlášení Evropské Unie, ve kterém EU volá po opatřeních vedoucích k identifikaci a zničení kuřecích výrobků kontaminovaných dioxiny. Zároveň Toepfer zdůraznil závažnost problému jak z hlediska lidského zdraví tak z hlediska životního prostředí, obzvláště pro země, které se s kontaminací dioxiny potýkají a přitom nejsou schopny tento problém adekvátně řešit. "Je důležité a správné, že země Evropské Unie přijala opatření k monitorování zdrojů potravin a identifikaci problémů jako jsou kuřecí výrobky kontaminované dioxiny”, řekl Toepfer. "Ale většina obyvatel světa si taková opatření nemůže dovolit a je proto stejně důležité, aby bylo umožněno všem zemím taková opatření přijmout”. Zpráva UNEP, která má vyjít příští týden, podává stručné shrnutí všech dostupných informací o dioxinech a furanech, nechtěných vedlejších produktech mnoha průmyslových a spalovacích procesů. Předkládá data z 15 národních a regionálních monitorovacích stanic polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů (PCCD/PCDF), hlavně ze západní Evropy a severní Ameriky. "Rozvojové země většinou postrádají kapacitu identifikovat a omezit zdroje dioxinů a furanů vypouštějící tyto látky do ovzduší, vody a půdy", komentuje Toepfer. "Dioxiny jsou však transportovány daleko od původních zdrojů. Kumulují se v živých bytostech a zakoncetrovávají se v tukových tkáních při průchodu potravním řetězcem. Nevyhnutelně jsou pak předávány mateřským mlékem další generaci. To nesmí pokračovat". Ve snaze podpořit globální opatření, UNEP se snaží přivést vlády k přijetí mezinárodně závazných dohod vedoucích ke snížení a/nebo eliminaci zdrojů vypouštějících 12 persistentních organických polutantů (POPs) včetně dioxinů do životního prostředí.

"Jsem přesvědčen", říká Toepfer, "že země přijmou nějakou dohodu o POPs látkách do roku 2000, což je lhůta daná výkonnou radou UNEP. Je to základní strategie, jak ochránit příští generace před POPs látkami". Další kolo vyjednávání je stanoveno na 6.-11. září 1999 ve švýcarské Ženevě.

V předstihu před přijetím dohody UNEP pomáhá rozvojovým zemím vybudovat infrastrukturu schopnou identifikovat a snižovat, popř. odstraňovat zdroje dioxinů. "Agentury jako Evropská Unie (EU) a Světová zdravotnická organizace WHO hrají důležitou roli v ochraně veřejného zdraví a životního prostředí před dioxiny v potravě", říká Toepfer. "UNEP hraje klíčovou roli při snižování emisí dioxinů do životního prostředí a tak může zaručit, že tyto pojistky nikdy nebudou muset být uvedeny v činnost.".

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí