Topeniště versus ovzduší: chabou legislativu trumfují aktivní starostové

17.2.2011 - OSTRAVA | Novinky
O možnostech, jak řešit znečištění ovzduší pocházející z lokálních topenišť v obcích, debatovali účastníci konference s názvem "Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích", která se konala16. února v Ostravě pod záštitou British Council a jeho projektu Challenge Europe.

Kromě seznámení účastníků se stávající legislativou, možnostmi financování projektů ze Státního fondu životního prostředí, způsoby ekologičtějšího vytápění či vhodnou komunikací s veřejností, prezentovali svůj praktický přístup ke snížení znečišťování ovzduší lokálními topeništi také starostové z obcí Třanovice, Kněžice, Písečná a Hostětín.

Tyto obce se vydaly cestou prevence a zavedly ve svých obcích možnost připojení obyvatel na ekologičtější zdroje vytápění – ať už pomocí výstavby centrální kotelny na biomasu a napojení obytných domů na tento zdroj tepla, zabezpečením vytápění obce vybudováním bioplynové stanice či formou dotací a bezúročných půjček pro občany na pořízení nových ekologických topných zařízení.

„Všechny příklady obcí prezentované na konferenci ukázaly, že když se opravdu chce, přejít na ekologičtější vytápění a snížit tak dopad lokálních topenišť na ovzduší je možné a efektivní," řekla Vendula Krčmářová z ostravské pobočky Arniky. „Obce šly do zlepšování ovzduší opravdu s maximálním nasazením – prostřednictvím jednání s občany, využitím množství fondů a operačních programů na financování projektů, pěstováním vlastní biomasy, hromadným objednáváním paliva pro občany či založením vlastních společností, které mají projekty ekologičtějšího vytápění na starost," dodala Krčmářová.

Sdružení Arnika prezentovalo na konferenci příklady z okolních států, které problematiku lokálních topenišť mají ošetřenu podstatně lépe než Česká republika. Právě nemožnost postihnout nenapravitelné „paliče odpadů" je jednou ze stížností představitelů obcí. „V Německu, Rakousku i na Slovensku možnost pravidelných kontrol topenišť v různé míře existuje, jen u nás ne," uvádí Vendula Krčmářová. Kontroly topných zařízení přitom v návrhu zákona o ovzduší byly, na podzim je však bývalý ministr Drobil vyřadil.

Výstupy z konference budou po zpracování již brzy dostupné na webu konference www.konference-ovzdusi.cz a také na stránkách sdružení Arnika věnovaných lokálním topeništím http://arnika.org/topime-ohleduplne-k-prirode-i-sousedum

  • Arnika: Toxické látky a odpady
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha