Topoly v lokalitě Pahrbek - Napajedla

Zlínský kraj, 2014 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 10.5.2015
Foto: Arnika
Občanské sdružení Za zdravá Napajedla vzniklo v roce 2012, zejména jako odpověď na  rozšiřování průmyslových provozů v lokalitě  Slávia, které negativně působí na život a zdraví obyvatel nejen v bezprostředním okolí této průmyslové zóny. Na počátku roku 2014 se na nás sdružení obrátilo se žádostí o spolupráci při záchraně  letitých stromů na Masarykově náměstí.  Ohrožena je také alej vzrostlých topolů v lokalitě Pahrbek.

 Komunikace mezi občany a Městským úřadem  Napajedla není dobrá a to se projevilo i v následujících kauzách, které se týkají údržby a ochrany městské zeleně.

Na Masarykově náměstí jde o staleté lípy v parku, které by měly být vykáceny  v rámci projektu „revitalizace náměstí“. Přitom je jasné, že u většiny stromů by stačilo vhodné ošetření (bezpečnostní a stabilizační řez). Na naše doporučení se Napajedláci  stali účastníky řízení v této věci a vyžádali si podklady, které mají posoudit nejen historickou a ekologickou hodnotu  celého parku, ale zejména estetickou a funkční hodnotu stromů navržených ke kácení. Je kácení  v navrženém rozsahu opravdu   nutné? Nepřijdou obyvatelé Napajedlí o cenné historické i ekologické funkce letitých stromů zbytečně?

Topolová alej v lokalitě Pahrbek byla vysázena zřejmě v 70. letech minulého století. Dnes lemuje komunikace vedoucí k rekreačnímu areálu. Žádost o pokácení podal investor, který chce v lokalitě údajně stavět. Žádost o stavební řízení však dosud nepodal. V řízení o povolení ke kácení se ale od začátku objevovala  řada nejasností ze strany žadatele i ze strany úřadu.  Arnika sdílela názor Napajedláků, že důvody k pokácení topolové aleje ze strany případného investora nejsou podloženy odpovídajícím stupněm stavebního řízení ani odborným hodnocením funkčnosti a zdravotního stavu stromů v aleji.

„Alej s keřovým porostem vytváří protihlukovou stěnu vůči obytné zóně. Po jejím odstranění by se otevřel prostor převládajícím větrům a zvýšila by se hladina hluku při hudebních produkcích a jiných hlučných aktivitách při provozu rekreačního střediska.“ Konstatovali zástupci sdružení Za zdravá Napajedla při své komunikaci s městským úřadem.

Napajedláci požádali Arniku o radu v červenci 2014, kdy Krajský úřad vrátil celé řízení MěÚ v Napajedlích k novému projednání. Řízení pokračovalo v říjnu 2014, po doplnění požadovaného  dendrologického průzkumu a už s Arnikou jako účastníkem. Dendrologický průzkum prokázal dobrý zdravotní stav stromů, s výjimkou dvou topolů.  V průběhu nového projednání  tedy  nebyly zjištěny žádné závažné důvody pro vykácení celé topolové aleje. Za pokácené 2 stromy byla nařízena náhradní výsadba 2 lip na pozemku, který přímo s dotčeným pozemkem sousedí.  Rozhodnutí  bylo vydáno v listopadu 2014.

 

Swiss-Cntrb  NAP dbu

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu