Toxická past. Nebezpečné látky v recyklovaných výrobcích na evropském trhu

Dětské hračky a další spotřební zboží z plastu je kontaminováno toxickými chemikáliemi, které jsou téměř 10 let zakázané. Jedná se o důsledek recyklace materiálů z odpadní elektroniky do nových výrobků. Dokládají to výsledky chemických analýz produktů zakoupených Arnikou a dalšími 18 evropskými organizacemi na tamních trzích. Na vině jsou významné mezery v legislativě EU, které umožňují, aby se výrobky z recyklovaného plastu s obsahem jedovatých látek dostávaly ke spotřebitelům. Pouze řádné plnění Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs) a stanovení přísných limitů pro odpad s jejich obsahem zabrání tomu, aby se mohl problematický elektroodpad vyvážet a recyklovat.