Články

Toxické látky ve zdravotnictví

Ačkoliv zdravotnická zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky i jednotlivé ordinace, slouží k péči o zdraví pacientů, tak i zde se setkáváme se spoustou environmentálních problémů. Ve zdravotnictví se setkáme s celou řadou chemických látek, jež mohou být značně rizikové:

  • Rtuť – především v měřících přístrojích, amalgámu, některých vakcínách apod.
  • PVC a ftaláty - velké množství zdravotnických prostředků i nezdravotnických výrobků je vyrobeno z PVC měkčeného ftaláty, velmi často tím nejnebezpečnějším – di(2-ethylhexyl) ftalátem neboli DEHP.
  • Zdravotnický odpad – nebezpečný a nedostatečně tříděný běžný odpad. Obsahuje rizikové chemické látky. Spalováním odpadů vznikají další nebezpečné látky, např. dioxiny.
  • Rizikové látky v nezdravotnickém vybavení – např. bromované zpomalovače hoření, azbest, chlór apod.

 

toxické látky

Banner-stika

Sledujte nás: