Toxické znečištění skryté za „recyklací“: Thajští venkované uspěli v boji o environmentální spravedlnost

6.1.2021 - NAM PU SUBDISTRICT (THAJSKO) | Články
FOTO: facebook EARTH
Škody na životním prostředí a přírodních zdrojích, ekonomické ztráty v zemědělství, dopady na fyzické i duševní zdraví místních obyvatel v důsledku života ve znečištěné oblasti - to jsou jedny z nejzávažnějších dopadů způsobených provozem společnosti Wax Garbage Recycle Center. Po desetiletích úniků chemických látek z továrny, kdy docházelo ke kontaminaci potoka Nam Pu - jediného spolehlivého vodního zdroje pro obyvatele této oblasti - se ale úsilí místních konečně vyplatilo. Soud nedávno vynesl zásadní rozsudek v jejich prospěch, přičemž společnosti nařídil zaplatit odškodné v řádu milionů bahtů za účelem rehabilitace životního prostředí.

24. prosince 2020 bylo rozhodnuto, že společnost Wax Garbage Recycle Center musí zaplatit všem třem subjektům, kteří v roce 2017 podali žaloby, hotovost v hodnotě jednoho milionu bahtů, dále uhradit škody na zemědělství, poskytnout lékařské ošetření, dekontaminovat zemědělskou půdu a uhradit další související náklady. Nevládní organizace považují rozhodnutí za velký úspěch a příklad toho, že nezodpovědné společnosti musí za škody na životním prostředí nést zodpovědnost. Hromadné žaloby, které jsou pro znečištěním zasažené občany vlivným nástrojem [1], budou od nynějška vyvíjet tlak na členy výkonné rady, aby věnovali více pozornosti sociálním a environmentálním otázkám.

Vítězství po dvou desetiletích nevyřešených problémů

První stížnost ohledně dopadů provozu továrny podali občané k Oddělení kontroly znečištění (PCD) v roce 2001 už po roce její činnosti. Od té doby uplynulo 20 let a navzdory mnoha stížnostem, peticím, inspekcím, stíháním, pokutám a konfliktům s místními komunitami továrna pokračovala v provozu. „Toto je bohužel způsobeno zejména problémy s vymahatelností práva. Přestože bylo společnosti opakovaně přikázáno pozastavit provoz, napravit situaci a vyřešit dopady svého jednání, problémy zůstaly nevyřešeny. Po dvou desetiletích útrap bez jakéhokoliv výsledku se však místní obyvatelé rozhodli poslat případ před soud a to se vyplatilo,“ říká Penchom Saetang, ředitelka společnosti Ecological Alert and Recovery – Thailand (EARTH).

Jedná se první úspěšnou hromadnou žalobu z oblasti znečištění životního prostředí v Thajsku, která by mohla být inspirací pro další obyvatele trpící průmyslovým znečištěním. „To je jeden z důvodů, proč se s EARTH v našem společném projektu zaměřujeme na právo přístupu k informacím. Chceme jednotlivce i skupiny podporovat ve znovunabytí jejich environmentálních práv, a aby měli přístup ke všem potřebným informacím a mohli se účastnit rozhodovacích procesů. Když vidíme právní mezery, dlouhodobé spory a s nimi spojené vážné problémy místních komunit a životního prostředí jako takového, musíme jednat, a abychom dosáhli změny, tak také podporovat podobné případy,“ dodává Miroslava Jopková, koordinátorka projektu z Arniky.

tha project


[1] Dříve šlo podávat žaloby pouze individuálně, což v oblasti životního prostředí vedlo k dlouhotrvajícím soudním sporům, trvajícím i 10 a více let. To jednotlivce odrazovalo od podniknutí právních kroků. 

[2] Původní článek - Bangkok Post: Finally, a win for villagers: https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/2041499/finally-a-win-for-villagers?fbclid=IwAR1MX7miW3gfRXN52rQumaR6nDaebV3bGquNZu5cooDB4PTJz00tl1xI3NI

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu